Hengellisen alkemian symbolit

Tällä oppitunnilla käydään läpi alkemian symboleiden syvin olemus, eli hengellisen alkemian symbolit. Kuten aiemmin jo todettiin, alkemian ympärille piti rakentaa salattu järjestelmä, jolla suojeltiin Tiedon osaajien elämää kristittyjen vainotessa heitä. Sama ikuinen symbolien kieli on itse asiassa avain myös egyptiläisten hieroglyfien syvempään ymmärtämiseen sekä pyhien kirjoitusten avaamiseen. Symbolien kieltä ei kuitenkaan voi opetella pelkästään järkeä ja muistia käyttämällä, vaan itseään puhdistamalla ja tuntemaan opettelemalla. Järjen kirkkaus ja ihmisen hyvyys eivät nimittäin ole toistensa kanssa erillisiä tapahtumia, vaan ne ovat hyvin läheisessä suhteessa toisiinsa. Kun sydän erottaa hyvää ja pahaa, se näkee myös oikean ja väärän tiedon läpi.

 

Aurinko ja Kuu

Aurinko ja Kuu ovat varmasti kaikkein tunnetuimmat ja samalla tärkeimmät symbolit alkemiassa. Aurinko esittää Kultaa ja siten se on täydellisyyden merkki. Piste symbolien keskellä tarkoittaa Suuren Työn onnistumista. Kuu puolestaan edustaa Hopeaa ja niin kutsuttua Pienempää Työtä. Kuu symboloi myös intuitiota, hedelmällisyyttä ja kehoa, kun vastaavasti Aurinko liitetään Sieluun. (Signs and symbols, 2008) Auringosta ja Kuusta on ehkä tärkeintä ymmärtää niiden muuttuva luonne. Eri kohdassa Suurta Työtä ne nimittäin merkitsevät eri asioita, ja itsensä tuntemisen ja Työssä etenemisen kannalta onkin hyvä muistaa aina välillä irtaantua omista ajatuksista eli olla kiinnittymättä mihinkään.

Alkemian aurinko Alkemian kuu

Alkemian symbolit: Aurinko ja Kuu.

Alkemian symboliikassa Aurinko on siis Suuri ja Kuu on Pieni. Nämä samat sanat nousevat esille myös Egyptistä, jossa jumala Horus (= HoR) kuvattiin jumalaisena kotkana tai haukkana, jonka oikea silmä oli Aurinko ja vasen silmä Kuu. Jotkut kappaleet Pyramidi-teksteissä viittaavat termillä ”Horuksen Pienempi silmä” Kuuhun ja Kuu Silmään (Pinch, 2002). Samaa teemaa on myöhemmin opettanut Muhammad termeillään Suurempi ja Pienempi Pyhä Sota. Pienempi sota viittaa ihmisen pahuuden tekojen loppumiseen ja Suurempi sota viittaa ihmisen mentaalisen maailman eli ajatusten puhdistumiseen. Jos puhdistumisprosessin aikana sotatila viedään oman ajatusmaailman ulkopuolelle, tulee mahdolliseksi etsiä omia vikoja ja pahuutta muista ihmisistä ja tämä lopettaa Suuren Työn välittömästi. Suuri Työ suoritetaan pääsääntöisesti yksin, yksinäisyydessä.

 

Alkemian kolminaisuus ja nelinäisyys

Alkemian kolminaisuus on Suolan, Rikin ja Elohopean liitto. Nämä aineet ovat sekoituksia (myös permutaatioita) neljästä peruselementistä; Vesi, Tuli, Maa ja Ilma/Taivas. Toinen tunnettu kolminaisuus on kuvattu sanoin Keho, Sielu ja Henki. Symbolien kielen kuva kolminaisuudesta on luonnollisesti kolmio, ja siksi ei ole yllätys että myös alkemiassa käytetään paljon kolmioita. Jokainen neljästä peruselementistä voidaan ilmaista kolmion avulla. Elementit ovat jaettu kahteen parivaljakkoon: Maa-Taivas ja Vesi-Tuli.

Alkemian maa Alkemian ilma Alkemian vesi Alkemian tuli
Maa Ilma/Taivas Vesi Tuli

Alkemian symbolit neljälle peruselementille

Neljän peruselementin kolmiosymbolit eivät suinkaan ole sattumanvaraiset, vaan ne kätkevät sisälleen opetusta. Maa ja Taivas liittyvät toisiinsa sekä pyhien kirjoitusten luomiskertomusten kautta (Pinch, 2002) että modernin psykologian kautta, jossa voidaan samaistaa termit Maa = "tiedostumaton mieli", eli (esim. Freudin id ja yliminä) ja Taivas = "tietoinen mieli" (myös tietoisuus), johon liittyvät lähinnä luovuus ja muisti. Tällä samaistuksella saadaan aikaan parempi ymmärrys sekä tieteestä että uskonnollisista kirjoituksista. Toinen parivaljakko eli Vesi-Tuli viittaa luonnollisesti Suuren Työn kahteen kasteeseen eli vesikasteeseen ja tulikasteeseen. Tätä symboliikkaa sivuttiin jo hieman seitsemän kotkan yhteydessä.

 

Tulen ja Veden liitto

Tulen ja Veden liittoa symboloidaan punaisella ja sinisellä värillä. Kyseinen liitto on erittäin tunnettu alkemistien kesken ja usein siihen viitataan symbolilla nimeltä Salomonin sinetti. Salomonin sinetti on kuusikanta eli heksagrammi, joka on useissa asiayhteyksissä liitetty uskontoihin ja uskonnollisiin menoihin. Veden ja Tulen eli vastakohtien yhdistyminen symboloi viimeistä transformaatiota alkemian prosesseissa. (Signs and symbols, 2008)

Kuusikantainen tähti, eli Salomonin sinetti ja Daavidin tähti

Kuusikantainen tähti (= Salomonin Sinetti, Daavidin Tähti)

Juutalaiset käyttävät tätä samaa symbolia nimellä Daavidin Tähti ja kuva koristaa Israelin lippua. Geometrisesti tähti voidaan piirtää kuusikulmion avulla. Kuusikulmiolla on kuusi sivua ja siksi se liitetään numeroon 6. Luku 6 on myös luomisen luku, koska Raamatun mukaan Jumala loi maailman juuri kuudessa päivässä. Luku 6 liittyy myös kaikkien lukujen luomiseen, sillä kolmosta suuremmat alkuluvut ilmaantuvat luvun 6 monikertojen molemmin puolin. Näyttää siltä kuin kaikki alkuluvut luotaisiin luvun 6 kyljistä. (Tämä on myös vuonna 2015 Totuuden talon toimesta todistettu tieteellinen fakta.)

Kun meillä on Tulen ja Veden liitto tuoreessa muistissa, Raamatusta on mahdollista paljastaa Suuren Työn kasteiden teema. Muistellaan Johannes Kastajan sanoja: "Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä* hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.” (Matteus 3:11) Tässä ilmoitettu kolminaisuus Vesi-Tuli-Pyhä Henki on alkemian tärkein sanoma.

* Tässä huomautetaan erikseen, että Suomen evankelisluterilainen kirkko on kääntänyt tämän sanan "kengäksi", vaikka kyseessä on "sandaali". Tämä on varsin merkittävä kömmähdys, sillä sanalla "kenkä" ei ole symbolista merkitystä, kun vastaavasti sana "sandaalin remmi" on egyptiläisellä kielellä "Ankh", eli Elämän Risti. Kirkon tekemän päätöksen vuoksi, edes symbolien kielen tuntijat eivät voisi enää lukea tätä pyhän kirjan kohtaa. Toivottavasti tästä eteenpäin käännöksissä konsultoidaan ihmisiä, joille on annettu Totuuden henki sekä sitä kautta ymmärrys symbolien kielestä - jos tätä ymmärrystä ei ole, ei pyhien kirjojen käännöksiin tule lainkaan koskea.

 

Viisasten kivi

Viisasten kivi on tärkeä hengellisen alkemian symboli, ja tässä vaiheessa kurssia se on varmasti jo jokaiselle tuttu. Keskiajalta lähtien viisasten kivi on piirretty matemaattisten muotojen kautta. Kuvassa tumma alaosa symboloi materian maailmaa ja valkoinen yläosa hengellistä maailmaa. Kuvan kolmio viittaa alkemian kolminaisuuteen, eli suolaan, rikkiin ja elohopeaan, ja vastaavasti kuvan neliö viittaa alkemian neljään peruselementtiin, eli maahan, ilmaan, veteen ja tuleen. Kuvan ympyrä puolestaan muistuttaa lukijaa ajatuksesta ”Yksi on Kaikki, ja Kaikki on Yksi”.

Viisasten kivi

Viisasten kivi, Michael Maier. Kirjasta Atalanta Fugiens, Emblem 21

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).