Tunnettuja alkemisteja

Tällä oppitunnilla tutustutaan muutaman tunnettuun alkemistiin. Tunnettuja alkemisteja on historian lehdillä varmasti kymmeniä ja hieman tuntemattomampia jo tuhansia. Todennäköisesti kaikki ihmiset tunnistavat nimet Thoth, Leonardo da Vinci ja Sir Isaac Newton, mutta ehkä harvemmat tietävät heidän ollaan myös alkemisteja.

 

Thoth – alkemian perustaja?

Perimätieto opettaa alkemian historian alkavan muinaisen Egyptin Thoth nimisestä jumalasta. Tämä on luonnollinen syy, miksi voisimme tutustua häneen ihan ensiksi. Tämän kurssin lopussa tutustutaan muuten myös Thothin kuuluisaan kirjoitukseen nimeltä Smaragditaulu, jossa hän kuvailee auringon toimintaperiaatteita.

Thoth (tai Toth, hieroglyfit: ibis-lintu, kuu, papyruskäärö) oli siis egyptiläinen jumala, josta kreikkalaiset käyttivät nimeä Hermes Trismegistus. Hänen nimensä Trismegistus tarkoittaa kolmesti suurta, jolla tarkoitetaan hänen hallinneen kolme muinaista taidetta. Nämä taiteet ovat astrologia, alkemia ja teurgia. Alkemia ja astrologia ovat jo näiltä Totuuden talon kursseilta tuttuja, mutta otetaan tähän myös teurgian määritelmä:“Kyky suorittaa jumalallista tai muuten yliluonnollista toimintaa ihmisten keskuudessa; Neoplatonistien käyttämä systeemi taikojen tekemiseen, jolla välitettiin kommunikaatiota hyödyllisiltä hengiltä tai toteutettiin ihmeitä henkien avustamana.” (Oxford Illustrated Dictionary, 1962)

Thoth jumala

Kuvassa Thoth pitää käsissään Kaikkeutta, kahta voimaa (totuutta), sekä ANKH-ristiä. Symbolinen merkitys on esim. ikuinen elämä.

Toinen tapa lähestyä Hermes Trismegistus nimeä on kääntää se sanoiksi kolme suurta kivikasaa ja kuten arvata saattaa, nämä kivikasat ovat viittauksia pyramideihin. Ja vielä kolmas vaihtoehtoinen tapa tulkita nimi Hermes Trismegistus on kytköksissä Totuuden tiehen. Näet jos joku ihminen on Totuuden tiellä kolmesti suuri, se tarkoittaa hänen kulkeneen ns. kolmen kasteen läpi. Ihminen on siis ensin saanut vesikasteessa tiedon Jumalasta ja maailmankaikkeuden hengellisestä rakenteesta, sitten tulikasteessa syvemmin puhdistuneen uskomuksistaan ja eläimellisistä vieteistään, ja vielä Pyhän Hengen kasteessa saaneen solmineen ikuisen mentaalisen avioliiton sielunsa ja Pyhän Hengen kesken. Näihin veden ja tulen symboleihin palataan myöhemmällä oppitunnilla, ne ovat erittäin tärkeitä käsitteitä hengellisessä alkemiassa.

 

Leonardo da Vinci – alkemian symboliikan taitaja

Leonardo da Vinci oli totuuden tutkija ja rakastaja. Hän ei uskonut mihinkään, ei edes tieteeseen, vaan hänellä oli ennakkoluuloton suhtautumistapa kaikkeen tietoon. Tämän vuoksi hän myös halusi itse tutkia ja todistaa oppimansa asiat. Leonardolta jäi tuhansia sivuja päiväkirjamerkintöjä sekä melkoinen kokoelma tauluja, piirustuksia sekä pienempiä tutkimuksia. Leonardon päiväkirjoista näkyy suoraan myös hänen suhteensa ja osaamisensa alkemiaan ja sen symboliikkaan liittyen. (Ks. esim. Richter, 1888: kappaleet 637-642, 796, 856, 857:stä 915:sta, 1207, 1208, and 1213) Kappaleessa 638 Leonardo jopa mainitsee termin “aqua vitae”, mikä on vedenpitävä todiste hänen alkemian syvemmästä tuntemuksesta. Ainoa asia, mistä Leonardo arvosteli aikansa alkemisteja, oli heidän sokea taikauskonsa. Kuten sanottu, Leonardo vaati aiheesta kuin aiheesta syvempää ymmärrystä.

Viisasten kivi verrattuna Leonardo da Vincin piirrokseen Vitruviuksen mies

Kuvan vasen puoli: Viisasten kivi. Oikea puoli: Vitruviuksen mies, Leonardo da Vinci.

Totuuden talossa julkaistussa kirjassa Mona Lisa – Jumalan Kuva, nostan esille myös sellaisen faktan, että Leonardon tunnetuin taulu, Mona Lisa, on anagrammi eräästä alkemian peruskäsitteestä Anima Sol.

Mona Lisan anagrammi Anima Sol

Alkemiassa symboli Anima Sol tarkoittaa:

- Anima on henkilön Sielu. Anima on ajateltu olevan myös miehessä oleva sisäinen feminiininen osa.

- Sol on Aurinko ja siksi se on liitetty kulta-metalliin ja maskuliinisuuteen.

- Anima Sol yhdessä tarkoittaa feminiinisyyttä Auringossa eli maskuliinisuudessa.

Myös Carl Jung opiskeli ja käytti symbolia Anima Sol. Hänen mukaansa Anima viittaa miehen tiedostumattomassa mielessä olevaan feminiiniseen osaan. New York Association for Analytical Psychology kirjoittaa: “The anima is both a personal complex and an archetypal image of woman in the male psyche. It is an unconscious factor incarnated anew in every male child, and is responsible for the mechanism of projection. Initially identified with the personal mother, the anima is later experienced not only in other women but as a pervasive influence in a man’s life.” (NYAAP, 2015) Varmasti monille on jo tuttu asia, että kuten Leonardo da Vinci, myös Jung oli alkemian ja muinaisen Egyptin tutkija.

Laitetaan tähän nyt vielä se suora liitekin tuohon keskiaikaiseen Anima Sol viitekehykseen. Alla olevassa kuvassa on kuvattuna periaatteessa koko alkemian tie, aina fyysisesti ja henkisestä tasosta hengelliselle tasolle asti. Kuvassa Anima Sol sijoittuu vasempaan yläkulmaan, ja tässä yhteydessä se symboloi ns. tulikasteen aikaa, eli sielun puhdistumista. Ei mennä tässä vaiheessa vielä tähän aiheeseen sen syvemmin.

Mona Lisan anagrammi Anima Sol

Kuvassa on alkemian kuuluisia symboleita, sekä salainen Tie (Beatus & Valentinus, 1613)

 

Sir Isaac Newton – ensisijainen alkemisti, toissijainen tiedemies

Jos alkemistien listaan pitäisi nostaa vielä kolmas nimi, se olisi varmasti Sir Isaac Newton. Lähes jokainen peruskoulun suorittanut länsimaalainen tuntee hänen nimensä ja työnsä arvon fysiikalle. Newtoniin liittyy kuitenkin oleellisesti asioita, joista lähes yhtä moni ihminen ei ole tietoinen – jostain syystä koulussa opetetaan Newtoniin liittyen vain sensuroitu referaatti. Jos tutkitaan kuitenkin vain faktoja, eli Newtonin jälkeensä jättämiä tutkimuksia ja kirjoituksia, voidaan heti huomata, että tämä henkilö oli ensisijaisesti alkemisti ja esoteerisen tiedon ja totuuden tutkija ja rakastaja. Hän kyllä nousi tiedemiehen asemaan, sillä hänen hengelliset tutkimuksensa toivat sen ajan tieteeseen aivan uusia tuloksia – muun muassa juuri nämä fysiikan oivallukset esimerkiksi painovoimaan liittyen.

Newtonin kuuluisin alkemian työ on hänen laatima käännöstyö kirjoituksesta nimeltä Emerald Tablet (= Smaragditaulu). Kyseinen teksti löytyy myös Totuuden talon kirjastosta, ja julkaisumme käsittää myös Newtonin laatiman käännöksen sekä Totuuden talon oman suomennoksen ja tulkinnan. Smaragditauluun palataan kurssin lopussa.

Alkemian opiskeluiden ohessa Newton koki itsensä alkukristityksi, eli hän arvosti ja pyrki elämään Jeesuksen oppien mukaisesti, jopa irrallaan kirkosta. Katolista kirkkoa Newton piti Ilmestyskirjasta tuttuna Petona. Newton myös kirjoitti kirkkoa arvostelevan kirjasen, jossa hän pyrki osoittamaan, miten kirkon kääntäjien toimesta Raamattua on vääristelty ja tulkittu miten sattuu. (Lehti, Markkanen, Rydman, 1988)

Alkemia levisi jo nykyisen ihmiskunnan alkuaikoina ympäri maailman. Sitä harjoitettiin siis Egyptissä, Mesopotamiassa, Euroopassa varsin laajasti, sekä myös Aasiassa, jossa varsinkin kiinalainen alkemia kehittyi vauhdilla. Alkemian suuren levinneisyyden vuoksi tunnettuja alkemisteja on satoja, ellei jopa tuhansia, ja he ovat levittäytyneet ympäri maailman ja eri aikakausien, aivan kuten alkemiakin.

Jos joku innostuu tutkimaan tätä aihetta syvemmin, kannattaa esimerkiksi tutustua seuraaviin alkemisteihin: Jeesus Kristus, Paracelsus, Nicholas Flamel, Al-Farabi, John Dee, Johann Georg Faust, Tycho Brahe, Fulcanelli, Jakob Böhme, ja Carl Gustav Jung.

 

Tämän oppitunnin lähteitä

Beatus, G., & Valentinus, B. (1613). Azoth, sive aureliae occcultae philosophorum, materiam primam, et decantatum illum lapidem philosophorum filiis hermetis solide, perspicue & dilucide explicantes, per aenigma philosophicum, colloquium parabolicum, tabulam smaragdinam hermetis, symbola etc. Francofurti. Retrieved from http://www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-24886

Lehti, Raimo; Markkanen, Tapio; Rydman Jan (1988). Isaac Newton – jättiläisen hartioilla. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, Helsinki 1988.

NYAAP. (2015, 7 15). The New York Association for Analytical Psychology. Haettu http://www.nyaap.org/

Richter, J. P. (1888). The Literary Works of Leonardo Da Vinci. London, Low.

Totuuden talo (2016) Mona Lisa – Jumalan Kuva

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).