Viisasten kiven etsiminen ja rakentaminen

 

Tämän oppitunnin aiheena on alkemian kuuluisin symboli ja taru, viisasten kivi. Alkemian historia tuntee muutaman tapauksen, jossa jalon taiteen harjoittaja on saanut Suuren Työn valmiiksi ja näin ollen löytänyt tämän kuuluisan viisasten kiven. Tällä oppitunnilla pyritään hieman ymmärtämään, mikä viisasten kivi on, ja millä eri tavoilla se voidaan löytää tai rakentaa. Tunnin lopussa käydään läpi myös Carl Jungin näkemys viisasten kivestä.

 

You will not find
the philosopher’s stone
until you are perfect.
Grillot de Givry

 

Viisasten kivi on alussa hyvin monimutkainen (ja lopussa melkein liian yksinkertainen) symboli, johon liittyy lähes jokainen alkemian tärkein konsepti ja symboli. Kolmio symboloi kolmea taivaallista ainesta, joita ovat suola, rikki ja elohopea. Neliö puolestaan symboloi neljää peruselementtiä (Vesi, Tuli, Maa, Ilma/Taivas), ja ympyrä kuvion ympärillä edustaa filosofista ajatusta ”Yksi on Kaikki”. (Signs and symbols, 2008) Koska pohdimme jo Leonardo da Vincin yhteyksiä alkmistiseen ajatteluun, voidaan tätä pohdintaa syventää vertailemalla Viisasten kiven geometriaa Leonardon kuuluisaan luonnokseen. Kyseessä on maailman tunnetuin piirros ja Tiedon symboli Vitruviuksen mies.

Viisasten kivi verrattuna Leonardo da Vincin piirrokseen Vitruviuksen mies

Kuvan vasen puoli: Viisasten kivi. Oikea puoli: Vitruviuksen mies, Leonardo da Vinci.

 

Vitruviuksen mies on itseasiassa oppitunti muinaisen Egyptin mittajärjestelmästä. Leonardo kunnioittaa piirroksessa Smaragditaulun tunnettua lausetta: ”Mikä alhaalla on, on ylhäällä olevan kaltainen. Ja se mikä ylhäällä on, on alhaalla olevan kaltainen, täydellistääkseen ykseyden ihmeen.” Hän nimittäin sijoittaa tässä piirroksessa omat muistiinpanonsa kuvan ylä- ja alapuolelle. Tekstissään Leonardo opettaa meitä kämmenistä ja kyynäristä (palms and cubits), jotka ovat olleet mittayksiköinä muun muassa Suuren Pyramidin ja Raamatun temppeleiden rakennustöissä.

Viisasten kiven kuvasta nähdään, että Kivi on olemassa kahdessa maailmassa – mentaalisessa ja fyysisessä. Mentaalisen maailman tutkiminen on jokaisen ihmisen omalla vastuulla. Seuraavaksi edetään kuitenkin ensin fyysisessä ulottuvuudessa. Merkitään Viisasten kiveä tästä eteenpäin kirjaimilla ”VK”.

 

Viisasten kiven valmistaminen, eli Suuri Työ

Fyysinen VK valmistetaan alkemistisessa prosessissa, joka sisältää useita vaiheita. Prosessin kesto on riippuvainen sen suorittajasta ja hänen mentaalisesta heräämisasteesta. On hyvä muistaa VK:n valmistamisen olevan yksi historian tunnetuimmista taruista, mutta kuten pian ymmärretään: kaikki on mahdollista ihmiselle, joka kulkee avoimin mielin ja puhtain sydämin. VK:n valmistusprosessia kutsutaan nimellä Suuri Työ alkemistien keskuudessa (Signs and symbols, 2008).

Alkemian Suuri Työ (latinaksi Magnum Opus) on kolmivaiheinen prosessi. Hengellisessä alkemiassa näiden vaiheiden yhteydessä puhutaan kolmesta kasteesta. Nostetaan tässä vaiheessa esiin Suuren Työn vaiheet:

  • Nigredo or Black Stage eli Musta Vaihe
  • Albedo stage or Whitening eli Valkaisu, Valkoinen Kivi
  • (Peacock’s Tale eli Riikinkukon häntä)
  • Citrinitas eli kellastuminen
  • Rubedo stege or the Red Stage of the Stone eli Kiven punainen vaihe, Punainen Kivi

Suuren Työn ensimmäinen vaihe on nimeltään Pieni Työ (engl. lesser work), jonka jotkut alkemistit ovat yhdistäneet ns. Albedo-vaiheeseen. Suuren Työn ensimmäinen vaihe tähtää pimeän mustaan Nigredo-vaiheeseen, jonka kaaoksen voimat lopulta selättää Albedo. Hengellisessä alkemiassa tämä voidaan kuvata termillä vesikaste. Vesikaste on tapahtumaketju (kuten tämä ensimmäinen vaihe on), joka huipentuu ihmisen hetkelliseen henkiseen kuolemaan. Tässä pisteessä sydän laajenee sieluksi ja ihminen kokee hengellisen heräämisen. Vaihetta kuvataan symbolein ”totuuden henki tulee ihmiseen”, ”alkutiedon saaminen”, ”täydellisen tiedon saaminen”, ”herääminen” jne.

Kurssin opettajan oman kokemuksen sekä Raamatun symbolisen vedenpaisumustarinan mukaan tämä vedenpaisumuksen, kaaoksen ilmestymisen ja lopulta valon esiintulon vaihe kestää puoli vuotta. Kuusi kuukautta on alkemian eläinsymboleissa ”yksi kotka”.

Suuren Työn ensimmäisen vaiheen symboleita ovat muun muassa valkoinen joutsen, ruusu, valkoinen kuningatar jne. Alkuaineiden muodonmuutoksen kerrotaan etenevän siten, että nigredo-vaiheen tuotos on lyijy, joka nyt albedo-vaiheessa muuttuu hopeaksi. Tätä symboloi luonnollisesti kuu, eli toinen alkemian kahdesta tärkeimmästä symbolista. Suuren Työn ensimmäisen vaiheen lopputuote on nimeltään ”valkoinen kivi”. Tarujen mukaan kukaan sydämessään itsekäs ei voi luoda valkoista kiveä, eli rahaa janoavien alkemistien tie päättyy jo ennen tätä vaihetta.

 

What hinders men from seeing and hearing God, is their own hearing, seeing and willing; by their own wills they separate themselves from the will of God. They see and hear within their own desires, which obstructs them from seeing and hearing God. Terrestrial and material things overshadow them, and they cannot see beyond their own human nature. If they would be still, desist from thinking and feeling with their own self-hood, subdue the self-will, enter into a state of resignation, into a divine union with Christ, who sees God, and hears God, and speaks with him, who knows the word and will of God; then would the eternal hearing seeing and speaking become revealed to them.
Jacob Boehme (1575-1624)

 

Huomautetaan tässä, että Suureen Työhön liittyy myös sellainen vaihe, jossa elohopea on mukana. Tämä vaihe on niin vaarallinen, että useimmat alkemistit eivät suostu tekemään sitä suojellakseen itseänsä tai läheisiään.

Symbolien kielen mukaisesti Suuren Työn toisessa vaiheessa “seitsemän kotkaa lentävät”. Tämä antaa heti viitteet siihen, että prosessi kestää 7 kertaa puoli vuotta, eli yhteensä 42 kuukautta. Tämän puolesta todistaa myös Ilmestyskirja, jossa puhutaan 1260 päivän (= 42 kk) ajanjaksosta.

Alkemian mentaalinen puoli kulkee toisessakin vaiheessa tasapainossa fyysisen kanssa, sillä Totuuden tien edetessä sen toisessa vaiheessa eli Tulikasteessa “seitsemän kotkaa lentävät” ja hyökkäävät ihmisestä itsestään kumpuavien pahojen ominaisuuksien kimppuun. Raamatussa tästä käytetään symboliikkaa, jossa tulinen miekka hakkaa irti väärät oksat ja juuret. Kyse on siis sekä fyysisesti että mentaalisesti puhdistumisesta. Viimeistään tässä vaiheessa tämän muinaisen taiteen harjoittajan sielu ymmärtää, ettei viisasten kivi tule koskaan valmiiksi ilman, että sielu tulee valmiiksi sen kanssa yhtä aikaa.

Suuren Työn tulivaihetta, tulikastetta kuvataan citrinitas ja rubedo termeillä. Citrinitas tarkoittaa kellastumista, ja sillä viitataan jossain määrin valaistumiseen, valon voittoon pimeästä aineesta. Alkuaineissa kellastuminen tarkoittaa hopean muuttumista kullaksi. Psykologisesti tätä voisi luonnehtia, että se mikä valkoisessa kivessä tuli tiedostumattomaan (pimeään) mieleen, sen tämän jalon taiteen harjoittaja on nyt saanut tuotua täysin tietoiselle tasolle asti.

Kellastumisen jälkeen tulee vielä Suuren Työn viimeinen vaihe, eli rubedo. Rubedo tunnetaan myös termillä Kiven punainen vaihe, sekä täydellistymisen vaihe. Joka tapauksessa prosessin lopputuote, monen kuukauden työskentelyn ja rukoilemisen jälkeen, on Punainen Kivi (Bartlett, 2009, s. 157-167). Hengellisen alkemian symboleiden mukaan valkoinen on Isän eli tiedon ja totuuden väri ja vastaavasti punainen on Pojan eli jumalallissa järjestyksessä olevan elämän väri. Tämä vastakohtien opetus löytyy monesta kohdata kirjaa Kaiken ja Ei-minkään Teoria.

Rubodon symboleita ovat esimerkiksi veri, viini ja punainen kuningas. Luonnollisesti punainen aurinko kuvaa sitä ja hyvin usein myös tavallinen aurinko. Tämä on alkemian symboleista kaikkein tärkein.

Tässä vaiheessa Suuri Työ sitten päättyy ja kultaa voidaan valmistaa mielin määrin. No ei se oikeastaan mene niin. Tämä nimittäin ei ole Suuren Työn päätösvaihe, vaan tämä on vasta Suuren Työn toisen vaiheen päätösvaihe. Suuren Työn viimeinen vaihe on nimeltään ”amen”, eli suomennettuna ”salainen, salattu”. Nimensä mukaisesti siitä ei ole tietoa juuri missään, enkä itsekään ala sitä liiemmin tällä oppitunnilla opettamaan. Viimeisen vaiheen symboliikka on lähes pyhää, ja voidaankin sanoa: ”Ilman viiniä, veri virtaa ja hautaa kullan alleen.”

Salattuun vaiheeseen kuuluu myös sellainen symboliikka, että valmis tuote tulee yhdistää niin että kahdesta tulee taas yksi. Kun sinulla on kasassa Yksi, tulee se vielä kastaa itsellään kaksi kertaa. Vasta tämän jälkeen sinulla on edessäsi Timantti Kivi, eli corpus incorruptibile, tuhoutumaton keho.

 

Viisasten kivi ja Carl Jung

Carl Jung kehitti aikanaan psykologiaan kokonaan uuden suuntauksen alkemiasta saamansa ymmärryksen johdattamana. Uusi psykologinen suuntaus tunnettiin nimellä analyyttinen psykologia, ja ehkä suurin eroavaisuus Freudilaiseen ajattelutapaan tuli symboleiden kautta. Freud ehkä hieman väheksyi ja liitti symbolien kielen vain ihmisen eläimelliseen, evoluution näkökulmasta aikaisempaan osaan. Jung ajatteli ja toimi toisin, hänen mukaansa ihmisen mielen syvimmillä tasoilla asui lähes taivaallinen viisaus, jonka kukkaan puhkeamista esimerkiksi Viisasten kiven valmistusprosessi kuvasi. Jung nimitti tätä prosessia ihmisen individualisaatioksi, yksilöksi ja ihmiseksi tulemiseksi. Jung siis näki yhtäläisyyksiä siellä, minne muut eivät edes uskaltaneet katsoa, ja hänen mukaansa viisasten kiven psykologisia vaiheita voidaan ajatella seuraavasti:

Nigredo = Varjo, eli ihmisen ”inhottava” tiedostumaton osa, johon tietoinen mieli ei osaa tai halua identifioitua. Varjo voi myös viitata yleisesti ihmisen tiedostumattomaan mieleen, eli alitajuntaan.

Albedo = Anima ja Animus, eli miehen sielussa ilmenevä naiseus (anima) sekä naisen sielussa ilmenevä miehuus (animus).

Citrinitas = Arkkityyppi ”Vanha viisas mies”.

Rubedo = Arkkityyppi ”Itse”, eli ihmisen sisäinen täydellinen osa, joka jokaisen ihmisen tulisi elämänsä aikana tiedostaa, kohdata ja herättää oman mielensä valtiaaksi.

Jungin mukaan viisasten kiven löytäminen on ihmiseksi kasvaminen (herääminen, havahtuminen) ovat yksi ja sama asia. Huomautetaan tässä lopussa, että Jungin antamat kuvaukset toimivat erittäin hyvin henkisessä alkemiassa, mutta hengelliseen alkemiaan ne eivät vielä pääse täysin käsiksi. Jungin itse kirjoittamat päiväkirjat kyllä kuvaavat myös tätä hengellistä alkemiaa ja varsinkin hänen kirjoittama pienteos Seitsemän Saarnaa Kuolleille käyttää juuri tätä alkemiastakin tuttua esoteerista kieltä ja symboliikkaa.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).