Gematrian laskuesimerkki - Raamatun nimi Japheth

Tällä oppitunnilla sovelletaan edellisen tunnin opetusta, eli nyt lasketaan esimerkkisanan konkreettinen lukuarvo. Esimerkki on valittu sillä tavalla, että se sisältää useampia kirjaimia, mutta myös sen takia, että siihen liittyvä piilotettu opetus on erittäin moniulotteinen. Esimerkki sana on Raamatusta löytyvän Nooan pojan Japhethin (yleensä suomennettu Jafet) nimi.

 

1. Käyttämällä hepreankielen sanakirjaa, saamme nimen aidon kirjoitusasun (יָ֫פֶת ),

2. tunnistetaan kirjaimet: י = Jod, פ = Pe and ת = Tav (ks. aiemmin annettu taulukko aakkosista),

3. määrätään kirjainten heprealaiset numeroarvot: Jod = 10, Pe = 80 and Tav = 400, joten

4. sanan numeroarvoksi saadaan: 10 + 80 + 400 = 490.

 

Nimen Japheth tulkinta:

Sanan Japheth numeroarvo on 490. Sama numeroarvo voidaan esittää myös muodossa

490 = 7 x 70,

joka viittaa esimerkiksi Jeesuksen sanoihin Matteuksen evankeliumin kohdassa 18:22 (käytä vanhempaa käännöstä, sillä valitettavasti uusimpaan käännökseen kirkko on kääntänyt tämän väärin). Tässä tulee huomata, että numero 70 on myös sanan/kirjaimen Ajin numeroarvo, joka tarkoittaa sanaa ”silmä”. Tämän vuoksi numero 490 viittaa myös symboliin seitsemän silmää (ks. esim. Ilmestyskirja 5:6). Myös seitsemän silmää voidaan tulkita tästä eteenpäin, jos on tiedossa, että se viittaa ihmisen sieluun, ja tarkemmin symboliseen sielun silmään, joka koostuu seitsemästä osasta (vrt. myös egyptiläinen Horuksen silmä, joka koostuu seitsemästä osasta). Sielun osat ovat tietoisuus, muisti, luovuus, tahto, järki, tunne ja tiedostumaton mieli. Japheth siis tarkoittaa ”ihmistä, jonka synnit on annettu anteeksi jokaiselle seitsemälle sielunosalle". Toisin sanoen ihmisestä on tullut kokonaan puhdas. Samaan viitataan Maria Magdaleenan kohdalla Raamatussa, kun Jeesuksen kerrotaan parantaneen hänestä seitsemän pahaa henkeä (esim. Luukas 8:2). Nämä ovat juuri sielun seitsemän osaa. Myös juutalainen Menorah-kynttelikkö symboloi näitä seitsemää sielun osaa (ks. kuva alla).

Kuva chakroista ja menora-kyntteliköstä.

Tarkasteltava ”Sana” Japheth voidaan tulkita vieläkin syvällisemmin, kun ymmärretään sen viittaavan Totuuden tien kolmanteen kastevaiheeseen – Pyhän Hengen kasteeseen. Tässä kontekstissa Japheth voidaan samaistaa egyptiläiseen Nun arkissa olevaan jumalaan nimeltä Amen/Amon, tai heidän kreikkalaiseen ja roomalaiseen vastineeseen Zeukseen ja Jupiteriin. Japheth on siis salamoiva Jumalan Voima. Raamatun Uudessa testamentissa tätä samaa nimeä symboloi Johannes Kastaja. Jeesus itse kertoo Johannes Kastajan olevan paras ihmisistä, mikä hän voi olla vain siksi, että hänen kaikki seitsemän sielunosaa on puhdistettu. Tämän vahvistaa myös Jeesus itse, joka kertoi Johannes Kastajan olevan kuin kirkas lamppu. Kirkas lamppu viittaa jälleen em. Menorah-kynttelikköön, jossa seitsemän liekkiä palaa.

 

Huomioita gematriasta

Joskus sanan gematrinen arvo on vihje muihin sanoihin, joilla on sama gematrinen arvo. Tällaisia sanoja on käytetty tarkoituksella pyhissä kirjoissa. Saman numeroiset sanat viittaavat toisiinsa ja samoihin konteksteihin, sekä sanoja yhdistävään symboliikkaan. Eräs esimerkki tällaisesta linkittymisestä löytyy pedon luvusta 666, joka on myös sanan ”roomalainen”, sekä sana ”Jumalan kaltainen” numeroarvo, eli 666.

Gematriset arvot liittävät sanat myös geometrisesti tärkeisiin numeroihin, tai mittayksiköihin. Tällaisia lukuja ovat esimerkiksi 722, 792, 794, 666, 56, 7, 11 jne. Katso myös kolmiluvut, neliöluvut jne.

Välillä gematrinen arvo voi olla suoranainen vihje symbolien kieleen. Jos sanan lukuarvo on esim. 72, se voi suoraan viitata ”Jumalan Kasvoihin”, joka geometrisesti muodostuu neljästä ympyrästä. Yhden ympyrän lukuarvo on 18, sillä sanan ”chai”, eli ”elämä/elävä” lukuarvo on 18 (chet + jod).

Myös tämä on tärkeä huomio: hyvin usein sanan gematrinen arvo ei tarkoita mitään, ja joskus se voi jopa johtaa harhaan. Tämä ominaisuus tekee gematrian tutkimuksesta mielenkiintoista, sillä se on nähtävästi suunniteltu tarkoituksella lopullisessa muodossaan aukeavaksi vain heille, joilla on jonkinlainen johdatus mukana toiminnassaan.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).