Heprean aakkoset ja pari sanaa kieliopista

Oppitunnin aiheena on heprean aakkoset, joihin kuuluu yhteensä 22 kirjainta. Näistä kirjaimista 5 sisältää kaksi eri kirjoitusmuotoa riippuen siitä, onko kirjain sanan lopussa vai jossain muussa kohdassa. Itse asiassa jokainen heprealainen kirjain on monimerkityksellinen ja pitää sisällään oman tarinansa. Kirjaimilla on myös numeroarvot, astrologinen merkki tai tähtikuvio, symbolinen merkitys sekä onpa jokaisella kirjaimella vielä oma nimensäkin. Esimerkiksi ensimmäinen kirjain, aleph, tarkoittaa ”härkää”, on numeroarvoltaan yksi (1) ja sen zodiakin merkki on Ilma.

Näin Kabbalan pyhä kirja Sefer Yatzirah (Luomisen kirja) kuvaa heprean aakkosten mystisiä ominaisuuksia:

 

Kymmenen on numeroa, kuten on Sefiroita, ja 22 kirjainta, nämä ovat kaikkien asioiden Perusta. Näistä kirjaimista kolme on äitiä, seitsemän on tuplaa ja 12 on yksinkertaisia.

Sefer Yetzirah, kappale 1:2

 

Heprean kielioppiin liittyen on tärkeää tietää, ettei kielessä ole lainkaan sellaisia vokaaleja kuin esimerkiksi Suomen kielessä on. Heprean kielen jotain konsonantteja käytetään tukemaan vokaaliäänteitä, mutta muuten kielen vokaalit täytyy vain osata. Tämä on luonnollisesti aiheuttanut erikoisen ongelman, sillä eräässä vaiheessa meni lähes tuhat vuotta, ettei hepreaa juurikaan puhuttu tai kirjoitettu, ja tämän jälkeen vanhojen Raamatun tekstien kääntäminen on ollut pelkästään tekstejä tulkinneiden henkilöiden vastuulla. Virheitä ja puutteita on siis aivan varmasti olemassa, ja siksi jotkut puhuvatkin, että heprean syvimmän ymmärryksen voi saavuttaa vain hengen tasolla, Jumalan armosta. Ne kolme kirjainta, jotka voivat merkitä myös vokaalia, ovat jod, he sekä vav. Näitä kolmea kirjainta kutsutaan heprean kieliopissa termillä matres lectionis, eli lukemisen äidit. Nämä ovat muuten ne samat kirjaimet, joista kuuluisa Jumalan nimi koostuu. Jumalan nimi on kirjaimet jod + he + vav + he, eli kirjaimet ovat täsmälleen samat, mutta kirjain he tulee sanan loppuun toisen kerran. Alla olevasta kuvasta voi suoraan laskea Jumalan nimen gematrisen numeroarvon (joka on siis 26).

Kirjaimet YHWH

Jotta gematriaa voi oppia ja ymmärtää syvemmällä kuin pinnallisella tasolla, on nähtävä se vaiva, että opettelee heprean aakkoset ja niihin liittyvän symboliikan. Kun hepreaa opiskelee pidemmälle, alkaa siinä pian huomata hyvin mielenkiintoisia puolia. Tässä mystisessä kielessä on länsimaalaisen kielentaitajalle aivan uusia ulottuvuuksia, kuten sanojen ja jopa kirjainten sukupuolet sekä duaalisanat. Duaalisanat ovat sellaisia sanoja, jotka kirjoitetaan täsmälleen samalla tavalla, mutta lausuttuna niiden merkitys muuttuu toistensa vastakohdaksi. Tästä on hyvä esimerkki sanat hyvä ja paha. Molemmat sanat muodostetaan kahdella kirjaimella, jotka ovat resh and ayin. Lukijan tulee ymmärtää tekstin konteksti niin hyvin, että hän osaa valita lausuuko tämän sanan ”Re”, jolloin kyseessä on ystävä ja hyvä, vai sanooko hän ”Ra”, joka puolestaan viittaa viholliseen ja pahaan. Egyptin kielen tuntijoille huomautetaan vielä sellainen yksityiskohta, että tämä sana juontaa juurensa vanhan Egyptin tunnetuimpaan jumalaan, jonka nimi tämä Ra/Re on.

Se vaatii hieman totuttelua, että oppii lukemaan ja tutkimaan sanoja ja kokonaista kieltä niin, että kirjainten lisäksi hahmottaa myös numeroita yhtä aikaa. Kun gematriaa opettelee, kannattaa aluksi pitää heprean aakkosia koko ajan esillä. Kun aakkosia sitten mielessään käy läpi, kannattaa heti alusta lähtien sanoja ajatella myös numeroina. Jos esimerkiksi ajattelet kirjainta mem, kannatta sen yhteyteen rakentaa ajatukset ”vedestä” ja luvusta ”40”. Jos tämä tuntuu liian vaikealta (eli et ole opetellut muistitekniikoita), niin sitten vain opettelet aluksi heprean aakkoset järjestyksessään ulkoa ja tämän jälkeen liität oppimaasi numeroarvot perään.

Ohessa on lista hepreankielisistä kirjaimista sekä niihin liitetyistä numeroarvoista. Mitä paremmin hepreankielen kielioppia oppii ymmärtämään, sen paremmin myös sanojen ja lukujen numeroarvot alkaa avautua. Perinteisesti hepreankieli on suhteellisen monimutkainen, kuten suomenkielikin, mutta hyvään alkuun numerologian kannalta pääsee jo pelkästään tutkimalla esimerkiksi Raamatun nimiä ja vain perusmuodossa olevia sanoja. Luepas huviksesi läpi hepreankielisten kirjainten oikeat nimet, niin huomaat välittömästi miten monet niistä ovat erittäin oleellisia symboleita myös Raamatun monimerkityksellisissä tarinoissa.

Vielä eräs huomio ennen listaan menemistä: huomaat joidenkin kirjaimien kohdalla kaksi erilaista numeroarvoa. Tällainen on esimerkiksi kirjain Nun. Tämä merkintä tarkoittaa sitä, että kun kirjain Nun on sanassa on sen numeroarvo 50, paitsi silloin kun kyseinen kirjain päättää sanan. Tällöin sen numeroarvo onkin 700. Nämä ovat niin sanotut sofit-arvot, eli numeroarvot jotka kirjain saa ollessaan sanan viimeinen kirjain.

 

LATAA TÄLTÄ SIVULTA ITSELLESI HEPREAN AAKKOSET SUOMEKSI

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).