Mitä numerologia ja gematria ovat?

Gematrian alkeet -kurssi alkaa numerologian ja gematrian oppitunnilla. Oppitunnin tärkein tavoite on sisäistää mitä numerologia tarkoittaa ja millä kolmella syvyystasolla sitä voidaan käyttää.

Numerologia on tieteenlaji, jossa numeroiden avulla yritetään mallintaa ja selittää koko maailmankaikkeutta ja syvyyttä. Esimerkiksi Kabbalan pyhän kirjan, Sefer Yetzirahin (ks. esim. Wescott, 1887) mukaan Jumala Jah, Isäntien Isäntä loi kaiken käyttäen kolmea mystistä kääröä. Nämä kääröt kerrotaan samaisessa kirjassa symboloivan i) kirjaimia, ii) lausuntaa ja iii) numeroita. Tästä jaottelusta numerologia pyrkii selittämään ja ymmärtämään viimeistä osiota, eli numeroita.

Numeroita voi tutkia monella tavalla, ja monella tietoisuuden asteella. Tässä yhteydessä muodostetaan vain kaikkein yksinkertaisin jaottelu:

1) Ensimmäiseksi meillä on aivan tavalliset numerot, kuten yksi (1), kaksi (2) ja kolme (3). Näitä numeroita jokainen ihminen pyörittelee päivätietoisuudessaan oikeastaan jokainen päivä.

2) Seuraavaksi meillä on numeroiden henkinen, eli numerologinen ulottuvuus. Tässä numeroita ja niiden yhdistelmiä on yhdistetty erilaisiin ihmistyyppeihin, ja näin ollen numeroita pyörittelemällä pyritään saamaan henkistä ymmärrystä itsestä ja muista ihmisistä.

3) Kolmas ulottuvuus koskettaa sitten hengen tasoa, ja tällöin numerot ”nähdään” pääsääntöisesti symboleina, kuin metaforina, tarinoina ja vertauskuvina. Kabbalan numerologia, eli gematria pyrkii löytämään ja ymmärtämään juuri näitä kolmannen tietoisuusasteen numeroita. Huomautetaan tässä yhteydessä, että myös ns. numeroiden luominen, numerologinen luomistyö kuuluu tälle hengen tasolle.

Tietosanakirjat luonnehtivat gematriaa näin: heprealaista numerologiaa kutsutaan nimellä Gematria ja sitä käytetään kabbalassa piilotettujen merkitysten etsimiseen sanoista, sekä tulkitsemaan Kymmenen Sefiran suhdetta heprean aakkosiin. Gematria on erittäin monimutkainen taiteenlaji, jota voi harjoittaa lukuisilla eri tavoilla. (Signs & Symbols, 2008) Gematrian käyttö ei kuitenkaan missään nimessä rajoitu vain kabbalan tutkijoihin, vaan nämä samat järjestelmät olivat Jeesuksen ja hänen seuraajiensa käytössä. Esimerkiksi Raamatussa jokaisella henkilöllä on oma numeroarvonsa ja lähes jokainen tärkeä symbolinen sana voidaan muuttaa numeroarvoksi. Ilmestyskirjassa Johannes jopa suoraan opettaa Pedonluvusta, eli luvusta 666 (Ilmestyskirja 13:18). Johanneksen opetus on yhtä salamyhkäistä kuin gematrian kuuluukin olla – sen ymmärtäminen vaatii todellista henkistä ponnistelua.

Numerologiaa voi harjoittaa periaatteessa millä tahansa kielellä, sillä siihen riittää mikä tahansa ennalta sovittu järjestelmä kirjaimia. Yleensä nämä järjestelmät ovat aakkosia, eli jonkin tietyn kielen kaikki käytössä olevat kirjaimet (tai sopimuksen mukaisesti vaikkapa vain kaikki konsonantit). Monet salaseurat ja okkultistiset tutkijat harjoittavatkin numerologista sanojen tulkintaa myös englannin kielellä, ja hyvin usein esimerkiksi William Shakespearin tuotannolla. Gemetrian yhteydessä numerologia kuitenkin liittyy suoraan vain heprean kieleen ja heprealaisiin aakkosiin.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).