CASE II: Sefer Yetzirah (Luomisen kirja)

Sefer Yetzirah on kabbalan pyhä kirja, jossa JAH, Isäntien Isäntä, luo maailmankaikkeuden apunaan kolme kääröä (Sepharim) – Numerot, Kirjoitus ja Puhe. (Wescott, 1887) Seuraavaksi käytetään Jumalan Kuvaa selittämään kirjan salainen symbolinen kieli.

Kymmenen on numeroa, kuten on Sefiroita, ja 22 kirjainta, nämä ovat kaikkien asioiden Perusta. Näistä kirjaimista kolme on äitiä, seitsemän on tuplaa ja 12 on yksinkertaisia.” (Kappale 1:2)

Ensimmäinen Sefer Yetzirah kappale selittää numeroiden desimaalijärjestelmää sekä ominaisuuksia. Kirjoittaja antaa meille myös viitteet äärettömyyteen ja ajattomuuteen. Kohdassa 1:11 nimellä JAH luodaan kuusi suuntaa. Matemaattisesti nimi JAH, joka koostuu kolmesta kirjaimesta, on 3-sykli ja juuri sen vuoksi, sen kautta on mahdollista muodostaa 6 erilaista permutaatiota:

3 × 2 × 1 = 3! = 6.

Myös kappaleessa 4:4 viitataan suoraan permutaatioihin:

Kahdesta kirjaimesta tai muodosta Hän kokosi kaksi asumusta; kolmesta kuusi; neljästä 24; viidestä 120; kuudesta 720; seitsemästä 5040; ja tästä eteenpäin niiden määrä kasvoi tavalla, joka on laskusääntöjen takana; ja jota ei voi käsittää.” (Kappale 4:4)

Vaikka luonto aluksi tuntuisi käsittämättömältä, saa se kuitenkin tiedon kautta aina lopulta ymmärrettävän muodon ja logiikan, näin käy myös tässä. Permutaatioiden laskusääntöjä mukaillen nimittäin pätee, että

2! = 2 × 1 = 2,

3! = 3 × 2 × 1 = 6,

4! = 4 × 3 × 2 × 1 = 24,

5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120,

6! = 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 720, ja

7! = 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 5040.

Tämä tarkoittaa, että seitsemästä kirjaimesta on mahdollista luoda 5040 erilaista Sanaa. Tämä luku 5040 on myös ensimmäinen vihjeemme yhdistää Sepher Yetzirah Jumalan Kuvaan. Muistissa pitäisi olla vielä, että maileina Kuun halkaisija on 2160, Maan halkaisija on 7920 ja viimein Maa-Kuun Säde on 5040.

Huomautus: Lisää luvusta 5040, katso esim. Platonin teos Lait (engl. Laws). 

Ymmärrys luvusta 5040 antaa edellytykset pohtia, että voisivatko kolme äitiä (Kappale 3:1) olla Jumalan Kuvan Maa, Aurinko ja Kuu. Symbolien kielessä nämä kolme nimittäin edustavat tasapainoa.

Kolme äitiä ja kirjainta A, M, SH ovat perusta kaikkeudelle; muistuttavat tasapainoa, hyvä toisessa päässä, paha toisessa päässä, ja tasapainon heiluva kieli niiden keskellä.” (Kappale 3:1)

Luomiskirjan toisessa kappaleessa JAH luo taivaankannen, jossa on 231 tiedon porttia. Luonnollisesti luku 231 on avain purkaa tämä symbolien kielinen tarina auki ja liittää se suoraan Jumalan Kuvaan.

Nämä 22 kirjainta, perusta, Hän järjesteli taivaankanneksi, jossa on 231 sisäänpääsyä. Jos kehää kiertää eteenpäin, seuraa siitä hyvää, jos toiseen suuntaan merkitsee se pahaa. Näin Hän todella näytti miten yhdistellä kirjaimia, jokaisen jokaiseen, Aleph kaikkien kanssa, ja kaikki Alephin kanssa. Ja näin kun kaikki järjestellään pareittain, tuotetaan samalla nämä 231 tiedon porttia. Ja ei mistään Hän teki jotain, ja kaikki puheen muodot sekä jokaisen elävän olennon, ja tyhjästä mitättömyydestä Hän teki kiinteän maan, ja ei-olevaisuudesta Hän toi esiin Elämän.

Hän veisti ilmasta ja tyhjästä valtavia pilareita. Tämä on kokonaisuuden merkki, kaksikymmentäyksi kirjainta, kaikki lähtöisin yhdestä, Alephista.” (Kappale 2:4-5)

Kun lukua 231 tarkastellaan syvemmin, saadaan alkutekijähajotelmaksi

231 = 3 × 7 × 11.

Kaikki näistä alkuluvuista on jo valmiiksi tuttuja. Nimittäin Jumalan Kuvassa Kuun halkaisija on 3, Maan halkaisija on 11 ja Maa-Kuu Säde on 7. Ja sama tulos saadaan myös, kun aleph otetaan pois heprean aakkosista ja tutkitaan vain 21 jäljelle jäänyttä kirjainta. Nyt saadaan tulos

21 = 3 + 7 + 11.

Tämä on täsmälleen sama suhde (3 : 7 : 11), joka on mahdollistanut kaiken elämän maapallolle. Tämä myös lopettaa todistuksen, sillä nyt on selvää, että Sefer Yetzirah on todellista ja varmistettua tietoa, ja siten sen paikka pyhien kirjojen joukossa on oikeutettu.

Seuraus 2 liittyen Sefer Yetzirah -kirjaan on todistettu.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).