Luomiskoodin alustus

Kurssin sisältö tulee valtaosin suoraan Totuuden talossa julkaistusta kirjasta Mona Lisa – Jumalan kuva. Sen vuoksi esimerkiksi määritelmässä 3 käytetään termiä Mona Lisa -neliö. Luomiskoodi paljastui Iisakille vuosina 2012-2014, kun hän katseli Mona Lisa maalausta päivittäin pitkiä aikoja.

Otetaan kurssin alkuun muutamia matematiikasta tuttuja määritelmiä. Kurssin läpikäymiseksi ei ole pakko ymmärtää matemaattista kieltä, mutta sitä on tässä käytetty, jotta myös alan ammattilaiset voisivat asiaa paremmin pohdiskella. Kurssi ei ole kaikille sitä suorittaville helppo, sillä luomiskoodi on aivan oikeaa matematiikkaa, kuten luomistyö ja pyhä geometriakin ovat.


Määritelmä 1. (Luku Π)

Luku π (pii) on yleisesti määritelty ympyrän kehän C suhteena sen halkaisijaan d: (Arndt & Haenel, 2001)

π=C/d.

Suhde C/d on muuttumaton riippumatta siitä, mikä on ympyrän koko.


Määritelmä 2. (Kultainen leikkaus φ)

Matematiikassa kaksi suuretta muodostavat kultaisen leikkauksen, jos niiden suhde on sama kuin niiden summan suhde kahdesta suureesta suurempaan. Kultaista leikkausta merkitään symbolilla φ. (Livio, plus.maths.org, 2015)


Huomautus: Vaihtoehtoinen määritelmä kultaiselle leikkaukselle voidaan esittää: ”jokainen ei-negatiivinen kolmella jaollinen kokonaisluku voidaan jakaa kateeteiksi suorakulmaiseen kolmioon, jonka kateettien suhde on 1:2, ja vertaamalla lyhemmän kateetin ja hypotenuusan summaa pitempään kateettiin, on tuloksena aina kultainen leikkaus” (ks. Mona Lisa - Jumalan kuva: Lause A)


Määritelmä 3. (Mona Lisa neliö)

Neliö, jonka sivun pituus on 792, on nimeltään Mona Lisa Neliö, koska sen mittasuhteet täsmäävät taulun korkeuteen (yksikkönä mm; ja korkeuden lähde Louvre).


Huomautus: Jotta pyhässä geometriassa (ja Euklidisessa) voidaan muodostaan neliö, tarvitaan siihen avuksi neljä ympyrää. Geometrinen kuvio neljä-ympyrää-symboli koristaa Mona Lisan rintaa (avaa kuva tästä). Seuraavissa laskelmissa on valittu Mona Lisan korkeudeksi 792 mm, sillä se on Louvre-museon ilmoittamien taulun mittojen rajoissa ja se on yksitoista kertaa mystinen luku 72.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).