HCR opintopolku ja kurssitarjonta

HCR opintopolkuun on kuvattu HCR:n kurssitarjonta sekä suositeltu suoritusjärjestys. Kurssien sisältöä voidaan muuttaa ja kehittää ensimmäisten kurssien jälkeen.


HCR Infokurssi (online)

HCR Infokurssi sopii sekä henkiseen kehitykseen että tukemaan syvempää henkisen tien kulkemista. HCR Infokurssia suositellaan käytäväksi kaikille HCR verkkokampuksen opiskelijoille. HCR on uuden sukupolven psykologinen sovellus, joka käyttää hyödyksi tietokoneisiin liittyvää analogiaa, eli vertaiskuvallista ja samaistavaa ajattelutapaa. HCR on erinomainen työkalu itsetuntemukseen sekä esimerkiksi omien haitallisten mielenkoodinpätkien muuttamiseen. Tervetuloa mukaan kurssille!

HCR Infokurssi


HCR Basics (2-3 päivää)

HCR Basics on infokurssin fyysinen vastine, mutta sillä erotuksella, että tällä kurssilla päästään tekemään jo aivan oikeita mielenkoodin prosesseja. Kurssilla tutustutaan mielen binäärikoodin alkeisiin ja opetellaan käyttämään mentaalista paintshoppausta, moviemakeriä ja ääniohjelmaa. Myös tunteiden koodaaminen sekä tunteiden herättely ja niihin liittyvät muutostekniikat käydään läpi. Kurssilla opetellaan myös alkeet virransäästötilaan (transsitilaan) pääsemiseksi.

Kurssin aiheita ovat:

 • Mitä on HCR
 • HCR-opintosuunnitelma ja opintopolku
 • HCR istunnot -tekniikka
 • Tajunnan tasot ja kielet
  • Tietoisuus 
  • Prosessori
  • Tiedostamaton (alitajunta)
  • Mystinen salatajunta
 • Järjen binäärikoodausta
  • Paintshopping
  • Moviemaker
  • Ääniohjelma
 • Tunteiden koodaus
  • Temperamenttityypin tunnistaminen
  • Tunteiden herättäminen
  • Ankkuroinnin alkeet (IF ELSE -rakenne; ankkurointi on NLP-termi)
  • Tunteiden hallintatekniikat
  • Nälkäilluusio 
 • Firmwaretason koodaus
  • Keho ja tunnemuisti
  • Reiki, EFT, rosen jne.
 • Virransäästötila
 • Seitsemän luonnonlakia

HCR Learning_&_Study-skills (2-3 päivää)

Oppimis- ja opiskelutaitokurssilla tutustutaan erääseen HCR:n tärkeimpään aiheeseen – uuden oppimiseen. Harva ihminen on koskaan oikeasti opetellut lukemaan, laskemaan tai käyttämään omaa pitkäkestoista muistiaan. Tämän vuoksi oppiminen on voinut tuntua työläältä tai jopa vaikealta.

Kurssilla käytäviä asioita:

 • Lukeminen (pikaluku; opiskeluluku; huviluku)
 • Kirjoittaminen (eri tyylit; miellekartat)
 • Laskeminen (yksi luo kaiken)
 • Prosessorin toiminta ja ALU_7
 • Osaamisen neljä tasoa
  • Täydellinen osaaminen
 • Muistaminen, tunnemuisti, kehomuisti
 • Oppiminen
  • Järki ja muisti (koulusta tuttu tapa) vs. oivallus ja todistus
  • Normaali oppiminen
  • Kehollinen oppiminen
 • Algoritmit (strategiat)
 • Mallintaminen (syöminen ja juominen)

HCR MemoryPalace (2-3 päivää)

Ihmisillä ei ole (ilman fyysistä vammaa) hyvää tai huonoa muistia, on olemassa vain hyviä ja huonoja mielen algoritmeja muistamiseen. Tällä kurssilla sinulle rakennetaan tehokkaampi muistamisen algoritmi, jonka avulla voit muistaa paremmin ihmisten nimiä, asialistoja, kymmeniä tai satoja numeroita pitkiä lukusarjoja, pääsykoealueita, tutkimusalueesi määritelmiä, tai ihan mihin tahansa tätä päätätkään itse soveltaa. Kurssilla tapetilla olevia aiheita:

Eri muistilajit

 • Muistin rooli mielentietokoneessa
  • Lyhyt ja pitkämuisti
  • Muistipaikat, rekisterit, pinomuisti
  • Controllerin toiminta (muistista binääriksi)
 • Muistitekniikat
  • Linkitystekniikka
  • Paikkajärjestelmä
  • Muistipalatsin rakentaminen
 • Muistin siivous ja tyhjentäminen
 • Virransäästö
 • Muistin vapauttaminen
 • Roskien poisto
 • Aikamatkustaminen
  • Henkilökohtainen historia
  • Elämänfilminauha

HCR Eye_create (2-3 päivää)

Kurssin tarkoituksena on herättää sisäinen luovuus. Luovuus on jokaisen ihmisen yksi neljästä perusominaisuudesta, mutta järkipohjainen koulutusjärjestelmä ja yhteiskunta on aiheuttanut useille ihmisille luovuuden surkastumisen. Yleensä luovuutta rajoittaa vain yksi tai muutama rajoittava uskomus, jotka myös voidaan kurssin aikana muuttaa HCR tekniikoita käyttäen.

Kurssin aiheita:

 • Luovuus ja minuus
  • Käyttöjärjestelmän tunnistaminen (kuva, ääni vai tunto)
  • Oman luovuustaipumuksen löytäminen (kuva, ääni vai tunto) 
 • Tekniikoita luovuuden herättämiseen
  • Peilikirjoitus
  • Fyysinen kaikkinäkevä silmä
  • Luovaa geometriaa (neliöt vai/ja ympyrät)
  • Ääniä matkiva mallintaja
 • Walt Disneyn luovuusstrategia (Diltsin NLP-malli)
 • Luomistyö

HCR Self-knowledge (2-3 päivää)

HCR:n itsetuntemus kurssi tähtää nimensä mukaisesti itsetuntemukseen. Kurssilla käydään läpi pääasiassa harjoituksia ja opitaan itsestä käytännön tekemisen kautta. Käsiteltäviä aiheita ovat kaikki mielentietokoneenosat, mutta erityisesti myös sen kokonaisuus – persoona ja persoonallisuus.

Esimerkkejä kurssilla olevista asioista:

 • Mielentietokoneen rakenne
 • Järjenäänen (yliminän) tunnistaminen
 • Pääaistikanavan löytäminen
 • Kirjaimellinen minäkuva
 • Persoonallisuuden värit
 • Sisäisen tasapainon kartoitus (ihmisen risti)
 • Monesko lapsi olet ja mitä tämä kertoo sinusta
 • Eri kiintymyssuhteet
 • Aikuiseksi eriytyminen
 • Loogiset tasot (NLP:n kuuluisimpia harjoituksia)
 • Tyhjä tuoli -harjoitus
 • Metamalli (NLP:n tärkeimpiä malleja)
 • Tarkoitus ja elämäntehtävä

HCR Self-help (2-3 päivää)

HCR:n self-help kurssilla opetellaan mielentietokoneen ja -koodin perusteet, sekä erilaisia tekniikoita muutosten ja päivitysten tekoon. Ihminen pystyy helpoiten auttamaan itseään, kun hän tuntee itsensä ja oman mielenkoodinsa. Jos jotain ongelmatilanteita esiintyy, on tärkeää tunnistaa, mihin tajunnantasoon ongelma viittaa, ja sitten osata valita oikeaan tasoon toimiva sovellus ja tekniikka.

Esimerkkejä kurssilla olevista asioista:

 • PS_healing
  • Mielen tietokoneen 7 osaa
   • Tunnistaminen
   • Muutosten toteuttaminen
 • Yliminän uudelleenohjelmointi
 • Tasapaino (lääke kaikkeen)
  • Paraneminen
   • Eri tajunnantasot
  • Prosessorin muutokset (lajittelutottumukset)
   • Loogisesti järkeistämällä
   • Symboleiden avulla
 • ALU_7:n alkeet
 • Henkinen evoluutio (päivitykset)
  • Henkinen kehitys ja kasvu
  • Henkinen herääminen
  • Itseoivallus
  • HE-pilari

HCR Hacking_&_Security (2-3 päivää)

Hakkerointi ja tietoturva kurssia voidaan pitää myös mielen itsepuolustuskurssina. Jotta hakkeroinnilta voi suojautua tehokkaasti, tulee jokaisen itse tuntea hieman mielenhakkerointia ja siihen liittyviä tekniikoita. Kurssin toinen pääidea on hahmottaa yleisesti defenssien rakenne, omat taipumukset käyttää defenssejä, sekä defensseistä siirtyminen aktiiviseen sopeutumiseen.

Tutuksi tulevia aiheita:

 • Mielenhallinta
  • Perusteet
  • Tekniikat
  • Manipulointi
 • Kehonkieli ja valehtelemisen taito
 • Defenssiteoria (pohja psykoanalyysissa)
  • Perusteet
  • Paraneminen defenssien päivittämisellä
  • Aktiivinen sopeutuminen
 • Mielen suojaus eri tajunnantasoilla
 • Myyttejä ja tositarinoita aivopesusta
  • Hypnoosirikokset
  • Vankilakokemukset ja sotavangit
  • Kultit, seurat, yhteisöt
  • Milgramin tottelevaisuuskoe

HCR PowerSaving (2-3 päivää)

Virransäästötila on HCR:n termi rentoutumiselle ja transsitilalle. Tällä kurssilla tutustutaan käytännönharjoittelun kautta yleisimpiin transsitilaan tähtääviin tekniikoihin. Tällaisia ovat mm. meditaatio, hypnoosi, rukous, mantrat ja suggestiot. Kurssin osallistujien kanssa rakennetaan oma tehorentoutus, joka on räätälöity yksilöllisesti juuri heille.

Kurssilla käydään läpi esimerkiksi:

 • Perusmeditaatiotekniikat
  • Itämaiset tekniikat
  • Reikin Gassho
 • Prosessorin käskykanta
  • Suggestiot
  • Mantrat
 • Hypnoosin maailma
  • Ericksonilainen hypnoosi
  • Pikainduktiot
  • Milton-malli (NLP)
  • Oman hypnoosin teko
 • Kurssilla käydään myös alkeet Jungilaiseen unien tulkintaan sekä alkeet unien tulkintaan syvempien symboleiden avulla.

HCR ALU_12 (Alku 2-3 päivää + 3 kk + loppu 2-3 päivää)

HCR ALU_12 on human coding realityn eräs moduuli, jolla tutustutaan erityisesti mieleen sekä siihen liittyviin käsitteisiin tietojenkäsittely alusta ja tietoisuus. Esimerkiksi Nikola Tesla ja Albert Einstein kuvaavat hyvin samankaltaisesti omia ajatusprosessejaan, jotka human coding realityn työkaluilla on ollut mahdollista mallintaa.

ALU_12-kurssin tavoitteena on koodata uusiksi oman sielunkoodin peruskäskyjä, joiden kautta koko prosessori (eli oma tahto) toimii. Kurssi alkaa ja loppuu muutaman päivän koulutuksella, mutta se sisältää omatoimista harjoittelua ja opiskelua muutamaksi kuukaudeksi. Kurssin tavoitteena on vapauttaa mielen prosessoria toimimaan tehokkaammin ja tasapainoisemmin. Kurssin aikana ja sen jälkeen osallistujan muisti, luovuus, järki ja tunnetaso kehittyvät huomattavasti uusien voimavarojen avulla.

Kurssilla opeteltavat seitsemän antiikin vapaata tiedettä ja taidetta olivat yliopistoissa käytäviä oppiaineita vielä keskiajalla. Henkilöt, kuten Leonardo da Vinci opiskeli näitä aineita hyvin tasapainoisesti, ja siksi hän alkoi pikkuhiljaa vaikuttaa yleisnerolta. Tällä kurssilla ei luvata, että sinusta tulee yleisnero, mutta sinulle annetaan malli, jota noudattamalla myös näin voi tapahtua.

 • Mielen prosessorin rakenne
 • Fokus ja henkinen vetovoima
 • Kurssilla käydään läpi 7 + 5 jaloa tiedettä
  • lukuoppi
  • kirjainoppi
  • lausuntaoppi
  • logiikka
  • musiikki
  • geometria ja
  • tähtitiede
  • hienomotoriikka
  • sosiaalinen äly
  • ajantaju
  • moraalinen ajattelu, sekä
  • kokonaisvaltainen ajattelu

HCR Programmer (7-14 päivää tai 8x2 päivää)

HCR Programmer kurssi yhdistää kaiken tähän asti opitun. Kurssin osaamistavoitteena on hyvät perustaidot henkiseen kasvuun ja kehitykseen, hyvät vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot, sekä kaikkien HCR:n perustekniikoiden hallinta.

HCR Programmer kurssin suorittaneen henkilön osaaminen vastaa esimerkiksi länsimaisten reikikurssien kolmea ensimmäistä tasoa (Reiki Master kurssi), sekä NLP Practitioner ja NLP Master Practitioner tasoja, sekä osaltaan myös korkeampien NLP-kurssien osaamistasoja. Lisäksi osaamiseen sisältyvät perustaidot EFT:stä, monista joogasuuntauksista, salaseurojen harjoittamista salatieteistä, sekä symboleiden käyttämisestä itsetuntemuksen tukena.

Kurssi sisältää siis kaikki yllä olevat HCR-opinnot, sekä niiden lisäksi kotitehtäviä, kirjallisuutta, luentoja yms. Kurssin suorittaneet voivat auttaa muita ihmisiä HCR:n avulla. Kurssista saa virallisen HCR sertifikaatin.


HCR Master Programmer (7-14 päivää tai 8x2 päivää)

Master programmer (MP) hallitsee kaikki tähänastiset HCR aiheet, sekä osaa halutessaan kehittää uusia teorioita, malleja ja tekniikoita. HCR kontekstin lisäksi MP voi käyttää HCR:ää, mitä ikinä hän elämässään tekeekään. MP voi myös jakaa HCR:n oppeja muille ihmisille. MP saa taitotasostaan virallisen HCR sertifikaatin.


HCR Solitude Retreat (Death Camp)

Solitude Retreat kurssia ei suositella suoritettavaksi ennen HCR opintoja. Kurssi tähtää tahdosta luopumisen (eli täydellisen antautumisen) kautta oman minuuden ja itsen henkiseen kuolemaan, ja hengellisten kokemusten kautta jälleensyntymään. Kurssilla ei ole opettajaa. Kurssilla ei opeteta mitään. Kurssi suoritetaan yksin elämällä sosiaalisten suhteiden ja kontekstien ulkopuolella. Tällaisen retriitin arvioitu kesto on noin kuusi kuukautta. Vinkkejä ja vertaiskokemuksia saa jo muutamalta ihmiseltä HCR verkkokampuksen kautta.


Seuraavia opintovaiheita ei kuvata tässä sen tarkemmin.

SBR I (Soul Building Resources I -> HCR Developer)

SBR II (Soul Building Resources II -> HCR Online Developer)

PSI (Perfect Soul Integration -> HCR Master Developer)

 

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).