Astrologian eri muodot ja historia

Aloitetaan astrologian ymmärtäminen jakamalla ihmisen näkökulmasta hänen ympäristönsä kolmeen osaan. Elämme konkreettisesti näistä kolmesta osasta keskimmäisessä, lähinnä aistiemme varassa. Alapuolellamme on alkemian valtakunta, jossa tutkitaan ja manipuloidaan ainetta sekä niin pieniä asioita, että normaalit aistimme eivät pysty pääsemään niihin käsiksi. Alhaalla olevan alkemian vastakohta on ylhäällä astrologiassa. Astrologia on tiede jättiläisistä, joihin lukeutuvat esimerkiksi planeetat, yksittäiset tähdet, tähtiparit, tähtikuviot, galaksit ja galaksiparvet. Tätä listaa voisi halutessaan jatkaa aina äärettömän isoihin asioihin asti, aivan kuten alkemiaa voidaan jatkaa aina äärettömän pieniin asioihin asti. Lyhyesti sanottuna astrologia on muinainen tiede, jonka avulla yritetään hahmottaa maailmankaikkeudessa ihmistä itseään suurempien asioiden olemassaoloa ja lainalaisuuksia.

Tällä kurssilla ei tehdä eroa astrologian ja astronomian välille, vaan ennemminkin niitä vertaillaan keskenään ja osoitetaan niiden toimivan saman lain mukaan. Eräs tapa ajatella astrologian ja astronomian suhdetta on sellainen, että astrologia on psykologinen astronomia ja vastaavasti astronomia on fysiikan lakeihin yhdistetty astrologia. Tätä samaa ajattelutapaa opetetaan kahdessa mielenkiintoisessa kirjassa – Smaragditaulussa ja Kybalionissa. Kybalionissa kannattaa tutustua varsinkin seitsemään luonnonlakiin ja tässä yhteydessä Vastaavuuden lakiin. Sama laki on kirjattu Smaragditauluun sanoilla: ”mikä on alhaalla, on samankaltainen kuin se mikä on ylhäällä, ja mikä on ylhäällä, on samankaltainen kuin se mikä on alhaalla.” Raamatussa Jeesus opettaa tästä aiheesta Isä meidän –rukouksessa: ”niin maan päällä kuin taivaissa.” (Matteus 6:9-13)

Kautta historian ihmiset ovat tuijotelleet taivaalle ja tehneet muistiinpanoja ja kehitelleet tarinoita tähtiin ja planeettoihin liittyen. Nykyään tieteessä ajatellaan muinaisten ihmisten uskoneen hyvin outoihin teorioihin maailmankaikkeuden synnystä ja kehityksestä. Tieteessä ajatellaan esimerkiksi tähtikuvioiden nimien, eli zodiac-merkkien olevan vain muisto menneisyydestä ja ihmisten hullunkurisesta taikauskosta ja luovuudesta. Tämä vajavainen päättely ei kuitenkaan ole sen enempää todistettavissa kuin sen täydellinen vastakohtakaan. Ehkä jokainen voikin itse pohtia mielessään, että mitä jos onkin olemassa niin tärkeä tarina, että se on haluttu ikuistaa ja samaistaa tähtiin, planeettoihin, kuuhun ja aurinkoon. Tätä tarinaa on kerrottu niin kauan kuin ihmiskunta tällaisenaan on ollut olemassa. Tarina on haluttu muistaa paremmin ja siksi sitä on kerrottu isältä pojalle symbolien kieltä käyttäen. Symbolien kieli on suojannut tätä ikuista viisautta. Tarinasta on tehty ”ikuinen” samaistamalla ja ankkuroimalla sen pääkohdat taivaankappaleisiin, jotka itsessään ovat ihmiselämän lyhyesti näkökulmasta ajateltuna ikuisia. Tämä tarina on siis olemassa niin kauan kuin kuu ja aurinko pysyvät taivaalla. Jos ne eivät pysy taivaalla, ei myöskään elämää voi olla maapallolla. Kuten huomaat: oikein valitut symbolit ovat rinnastaneet ihmiskunnan ja tarinan olemassaolon.

Sana astrologia tulee kreikkalaisesta termistä “tähtien tiede”. Nykyisen astrologian perusta on kreikkalainen Zodiac, joka on omaksuttu babylonilaisten systeemistä. Antiikin ajan astronomit tunnistivat eläimiä ja myyttisiä hahmoja tähtikuvioista, joista myöhemmin muodostuivat 12 zodiac-merkkiä (Signs & Symbols, 2008). Modernin zodiac-järjestelmän historia näyttää löytyvän myös egyptiläisestä jumalatar Hathorin temppelistä Denderasta, missä temppelin kattoon on kaiverrettu 36 tähtikuviota. Nämä kuviot sisältävät myös 12 tunnetuinta merkkiä (Rogers, 1998; Markkanen, 2009).

Astrologian eri muodot

Astrologia, kuten mikä tahansa tiede, jakaantuu kolmeen eri muotoon. Nämä muodot ovat yksilöllinen, kollektiivinen ja universaali. Yksilöllinen muoto on persoonallista, henkilökohtaista astrologiaa. Kollektiivinen muoto on puolestaan henkistä, ajatusten tasolla toimivaa koko ihmiskuntaa koskettavaa astrologiaa (voidaan puhua myös psykologista tai ainakin sosiologiasta). Universaali astrologia on lopulta se astrologian muoto, joka yhdistää ja selittää kaiken.

Hengellinen astrologia

Vain yksi astrologian muoto kestää tarkastelua läpi ajan ja eri kulttuureiden. Tämä muoto on hengellinen astrologia (eli universaali astrologia). Hengellinen astrologia on kaikille aina sama ja siksi sen opit pätevät aivan yhtä hyvin tänään kuin 5000 vuotta sitten tai 10.000 vuoden kuluttua. Hengellinen astrologia opettaa suoraan perimmäistä totuutta sekä siihen johtavaa tietä. Aiheesta on erillinen oppitunti, joka käydään läpi kurssin lopuksi.

Mentaalinen astrologia

Mentaalinen astrologia - kuten psykologia yleensäkin - voidaan jakaa kahteen osaan: i) yksilölliseen eli henkilökohtaiseen osaan ja ii) kollektiiviseen eli kaikkia ihmisiä koskettavaan osaan. Totuuden talossa kollektiivista eli jokaista ihmistä koskettavaa osaa opetetaan nimellä Totuuden Tie. Jos astrologiaa ajattelee ihmisen henkilökohtaisen polkuna, johtaa tämä polku mentaalisessa astrologiassa pisteeseen, jossa se yhtyy Totuuden tiehen. Lopulta Totuuden tie ohjaa ihmisen mentaalisesta astrologiasta hengelliseen astrologiaa ja sitä kautta jopa aina valaistumiseen asti. Tässä kohtaa on hyvä ymmärtää, että Totuuden Tie tulee kulkea ensimmäiseen kastevaiheeseen asti (tämän kuvaus on esim. Kaiken ja Ei-minkään Teoriassa) ennen kuin kannattaa alkaa harjoittamaan yksilöllistä astrologiaa. Jos Elämästä kumpuavaa ajatusvirtaa alkaa harjoittaa ennen kuin on saanut Tiedon maailmankaikkeuden hengellisestä rakenteesta, on sekä opettajan että hänen oppilaittensa vaara hukkua Tietoon ja siten ajautua mielikuvituksen vangeiksi. Tämä ei eroa millään tapaa muista alitajuisista vankiloista, joissa uskomukset ja identiteetti estävät Totuuden näkemisen ja siten myös ihmisen henkilökohtaisen kehittymisen.

Yksilöllinen astrologia

Kun astrologia hyödynnetään henkilökohtaisella tasolla, on se toimiva työkalu itsetuntemukseen. Astrologia perustuu 12 zodiac-merkin olemassaoloon ja niiden piirteiden etsimiseen ja tunnistamiseen ihmisissä. Tätä teemaa on avattu hieman Totuuden Talon opetusosiossa harjoituksessa Persoonallisuuden värit.

Yksilöllisessä astrologiassa suurin egon eli ihmisen itsensä luoma harha on pakottaa jokin tähtimerkki osumaan vain jollekin tietylle kuukaudelle. Yleistyksen kuten ”tuollaisia juuri kalat ovat” tai ”en voi seurustella skorpionin kanssa” ovat ihmisen alitajuisen mielen (tarkemmin Järki) vääristymiä, yleistyksiä ja poisjättämisiä. Kun jossain vaiheessa ihminen onnistuu hylkäämään nämä epätodet ajatusmallit, hän myös huomaa mitä todellinen astrologia on. Se on itsetuntemustyökalu. Yksilöllistä astrologiaa ei missään nimessä kannata opiskella ilman psykologian ja varsinkin lasten psykologian opiskelua siinä rinnalla.

Huom. lasten psykologia on mainittu tässä yhteydessä, sillä Totuuden Tie kulkee kohti omaa syntymää. Ihmisen alitajunnan tasot kuten yliminä ja id muotoutuvat ikävuosien 1-6 aikana. Jos ihminen haluaa oppia tuntemaan itsensä syvimmillä tasoilla, hänen on kertakaikkisesti pakko opiskella myös lapsuusvuosiensa psykologiaa.

Tällä kurssilla ei määritellä 12 mentaalista tähtimerkkiä, vaan niihin voi tutustua alan kirjallisuuden kautta. Koska ihminen on lähtöisin luonnosta ja elämästä, meistä jokainen on saanut samaa lakia noudattavan, mutta silti ainutlaatuisen koostumuksen (eli permutaation) näistä 12 merkistä. Jos kaikkien persoonallisuustyyppien vaikutusvoimaa kuvattaisi asteikolla 1-99 p, tulisi ihmisen koostumukseksi esim. oinas 2 p, kalat 56 p, vaaka 14 p, skorpioni 80 p jne. Ihmisen syntymässä ja ensimmäisten ikävuosien kehittymisessä on tämän tähtimerkkien sekamelskan muodostumisen ydin. Tämän vuoksi on turhaa yrittää yleistää jotain ihmistä Kaloiksi tai Neitsyeksi. Hänessä on kaikkia merkkejä ja kyse on niiden tuntemaan opettelusta ja itsensä tuntemaan oppimisesta ja vielä lopulta tasapainon saavuttamisesta. Jos opettaja opettaa oppilaalle liian suoraan millainen hän on, ei oppilas tule koskaan itse tuntemaan itseänsä, vaan hän joko luottaa sokeasti opettajaansa tai ei. Kummassakaan tapauksessa oppilas ja opettaja eivät etene astrologian opinnoissaan, eikä Totuuden Tiellä.

Ennustajat ja kylmäluku

Todelliset saagat ovat kärsivällisiä sekä keskittyvät ikuisiin salaisuuksiin ja viisauden juuriin toisin kuin taikurit ja ennustajat, jotka puhuvat ”vertauskuvia ilman ymmärrystä”. Opetuslapsille kerrotaan, että suuri mysteeri on sinetöity näky, joka on käsittämätön. Vihjeet tämän viisauden löytämiseen ovat piilotettuina Jumalan luomistyössä sekä tässä hetkessä luonnon noudattamissa lainalaisuuksissa.

(Kuolleenmeren Kääröt 4Q299-300, Cave 4, ‘Mysteries’; Davies, Brooke, & Callaway, 2002, p. 141)

Astrologian parissa liikkuu paljon rahaa ja vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Tämä on huono yhdistelmä, sillä liian usein vaikeissa tilanteissa olevia käytetään hyväksi, eli heiltä viedään rahat pois niin sanotusti. Jos astrologiaa ei opiskele tasapainoisesti yhtä aikaa astronomian ja hengellisen astrologian kanssa, on vaarana ajautua taikauskoon ja erilaisten ennustusten laatimiseen. Tämä ei ole suositeltavaa toimintaa, sillä ennustajaksi ryhtyminen lähes aina pysäyttää ihmisen oman etenemisen ikuisella Tiellä. Ihmisen päämäärä ei ole ennustaa muille ihmisille heidän mahdollista tulevaisuuttaan, vaan tutkia omaansa, yhdessä oman historian kanssa. Jos ihminen kykenee irtaantumaan astrologian harhoista ja vääristä poluista, hän kyllä löytää pian oikealle Tielle. Astrologian oikea Tie johtaa kohti ihmisen itsensä alkua, ja tämän jälkeen koko ihmiskunnan alkua ja jopa koko maailmankaikkeuden alkua. Jos ihmisen mieli on avoin seuraamaan tätä polkua, hän voi saavuttaa Totuuden tien ensimmäisen merkkipaalun – vesikasteen. Tässä kokemuksessa ihmisen mieli täyttyy ikuisella tiedolla ja ymmärryksellä, myös esimerkiksi astrologiaan liittyen.

Totuuden tien ensimmäisessä kasteessa ihmisestä tulee ns. profeetta. Ennustajan ja profeetan suurin ero on heidän tietoisuusasteessa, jota voidaan havainnollistaa akselilla tiedostumattomuus-tietoisuus. Ennustaja toimii valtaosin oman tiedostumattoman mielensä vankina ja siksi hän on usein oikeassa ja väärässä. Profeetta puolestaan on useimmiten aina oikeassa, sillä hän toimii Tiedon mukaan, jota ennustaja ei vielä kykene ymmärtämään. Profeetan ei edes itse asiassa tarvitse ennustaa ollakseen oikeassa, sillä hän on saanut ykseyskokemuksessaan Tiedon siitä millainen hän itse on, millaisia ihmiset yleensäkin ovat ja minkä lakien mukaan maailmankaikkeus toimii. Tällä tietämyksellä on helppo ”ennustaa” asioita oikein, sillä niin kauan kuin ihmiset ja maailman ei muutu – profeetta osuu aina oikeaan.

Esimerkki (ennustaminen ja kylmäluku)

On helppo ennustaa, että maailmassa tulee sotia ja nälänhätää, koska jostain syystä politiikassa ihmiset ovat antaneet itsekkyyteen (jopa narsismiin) taipuvaisille vallan päättää yhteisistä asioista. On myös helppo ennustaa suuri luonnonkatastrofi, koska niitä tulee tasaisin väliajoin. On huomattavasti vaikeampaa ennustaa ihmisten yksilöllisiä asioita ja tulevia tapahtumia, mutta tuntemalla eri ihmistyypit ja ihmisten psykologisen käyttäytymisen sekin onnistuu. Voidaan ennustaa, että varas varastaa uudestaan ja että lihava ihminen syö liikaa eikä harrasta liikuntaa. Voidaan ennustaa, että sinulla on usein tuntemuksia, ettet kuulu siihen joukkoon, jonka keskellä joudut elämään ja työskentelemään, tai että usein vaivut ajatuksiisi pohtimaan mistä tässä elämässä ja ihmisissä oikein on kyse. Kun näille ”ennustuksille” annetaan vielä todennäköisyydet tilastokeskuksen tai vastaavan tahon tilastoista, saadaan aikaan tiede nimeltä kylmälukeminen. Ks. esim. Rowland, Ian. 2002. The Full Facts Book of Cold Reading; TRADECRAFT, 2002. The Art and Science of Cold Reading)>/small>

Kylmälukeminen on todennäköisyyksiin ja tapahtumahetkessä aikaansaataviin tuntemuksiin perustuvaa ajatustenlukua. Jokainen ennustaja käyttää tätä taitoa alitajuisella tai tietoisella tasolla hyväkseen. Jos ennustaminen tapahtuu tietoisella tasolla, on kyseessä huijaus, ja kyseinen henkilö tulee saamaan viimeistään sydämensä punnitsemisen yhteydessä teostansa rangaistuksen. Jos ennustaminen tapahtuu alitajuisesti, kyseessä on vain tietämättömyys, eikä ennustaja ole vastuussa tekemästään. Ihmisten auttamisessa ei ole kyse heidän ajatustenlukemisesta tai tulevaisuuden arvaamisesta, vaan siinä on kyse ihmisten opettamisesta itse käsittelemään ajatuksiaan ja hallitsemaan tunteitaan. Jokainen ennustaja (ja myöhemmin jokainen profeetta) joutuu luopumaan omasta päästänsä Totuuden tiellä.

Zodiac eli Eläinradan tähtimerkit

Zodiac eli eläinrata on sekä astrologiassa että astronomiassa käytetty nimitys maapallosta katsotulle tähtitaivaalle, jossa aurinko, kuu ja planeetat näennäisesti liikkuvat. Eläinrata jakaantuu kahteentoista yhtä suureen osaan, joita nimitetään eläinradat merkeiksi. Jokaisen merkin osuus on 30 astetta maapallon ympäri piirretyn ympyrän 360 asteesta. Oheinen, aurinkokeskeinen kuva havainnollistaa tätä tilannetta.

Zodiac merkit

Symboli

Long.

Nimi

Latin/English

1

Oinas

Aries/The Ram

2

30°

Härkä

Taurus/The Bull

3

60°

Kaksoset

Gemini/The Twins

4

90°

Rapu

Cancer/The Crab

5

120°

Leijona

Leo/The Lion

6

150°

Neitsyt

Virgo/The Maiden

7

180°

Vaaka

Libra/The Scales

8

210°

Skorpioni

Scorpio/The Scorpion

9

240°

Jousimies

Sagittarius/The (Centaur) Archer

10

270°

Kauris

Capricorn/"Goat-horned" /The Sea-Goat

11

300°

Vesimies

Aquarius/The Water-Bearer

12

330°

Kalat

Pisces/The Fish

Taulukko 1. Zodiacin 12 merkkiä suomeksi, latinaksi ja englanniksi

Zodiac on sekä fyysisen että mentaalisen astrologian perustyökalu - tosin Zodiacin lisäksi on olemassa muitakin tärkeitä merkkejä, joista mainittakoon Käärmeenkantaja ja Valaskala. Juuri näihin vähiten tunnettuihin merkkeihin viitataan hyvin usein pyhissä kirjoituksissa. Seuraavilla oppitunneilla tulet oppimaan, miten paljon pyhissä kirjoissa on näitä astrologian merkkejä ja symboleita.

Oheinen avaruuskartta ja kalenteri (kuva 2) ohjaa meidät tutustumaan Zodiac-pyörän historiaan. Kyseessä on egyptiläinen Denderah Zodiac, joka on kaiverrettuna jumalatar Hathorin temppelin kattoon. Hathor on muun muassa rakkauden jumalatar, joka usein kuvattiin lehmäpäisenä, lempeänä hahmona. Hathor voidaan symboleissa samaistaa Raamatun Maria Magdaleenaan.

Denderah Zodiac

Kuva 2. Denderah Zodiac ja Rooman Pantheon

Denderasta löytyvät samat 12 eläinradan merkkiä kuin nykyaikaisestakin eläinradasta, mutta siihen on kätketty jotain muutakin. Denderah Zodiac on eräs astrologinen avain ymmärtää Totuuden Tietä ja sen kastevaiheita. Siihen piilotettu symboliikka on ikuistettu myös muun muassa Rooman Pantheoniin (kuvassa oikealla), Stonehengeen ja Leonardo da Vincin kuuluisaan maalaukseen Viimeinen Ehtoollinen. Totuuden Tien ensimmäisen kastevaiheen geometrinen symboli on Lakshmi star eli kaksi neliötä symmetrisesti päällekkäin aseteltuina. Tämä kuvaa kahdeksaa ensimmäistä ihmistä (sekä heidän kuvaamiaan ominaisuuksia), jotka tunnemme Raamatusta Nooan seurueena ja Egyptistä Isä-Jumala-Nun seurueena. Tämä on oiva malliesimerkki astrologian syvästä symboliikasta, joka on piilotettuna ympäri maailmaa, meidän jokaisen silmien eteen.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).