Hengellisen astrologian tähtimerkit

Tällä oppitunnilla käydään läpi hengellisen astrologian tähtimerkit sekä sen tärkein symboli kolme ristiä. Hengellinen astrologia liittää tähtimerkit ikuiseen Totuuden tiehen ja sen kasteisiin. Yleensä tähtimerkeistä on tyydytty ajattelemaan hyvin uskomuspohjaisesti. On väitetty, että ihmisen syntymäkuukausi määräisi ennalta hänen kohtalonsa ja jopa hyvin pieniä yksityiskohtia hänen elämänvalinnoistaan. Tämä ei ole kuitenkaan kokonaan totta. Koska ihmisiä on kuitenkin olemassa jo monta miljardia, on täysin varmaa, että heistä monille tähtimerkkien asettama kaava sopii erittäin johdonmukaisesti. Tämä ei kuitenkaan ole yleistettävissä oleva Totuus. Tähtimerkeistä kannattaa muistaa se, että ne ovat yksilölle ensisijaisesti tapa oppia psykologiaa ja ihmisten eri persoonallisuustyyppejä.

Seuraavaksi esitellään tähtimerkkien yksilöllisen tulkinnan vastakohta. Tähtimerkkeihin on nimittäin häivytetty ikuinen Tie, joka on kaikille kulkijoille ollut aina sama. Monet itämaiden opettajat kuten Laotse ja Kungfutse ovat opettaneet tätä Tietä nimellä Tao (myös Dao). Jeesus käytti siitä yksinkertaisesti nimeä Tie ja Muhammad puhui siitä ainoana oikeana uskontona eli Totuutena.

Tässä vaiheessa on myös syytä ymmärtää, että tähtimerkkien selitykset ovat erittäin moniulotteisia. Ei siis tarvitse huolestua, vaikka ensimmäisellä lukukerralla ei näistä selityksistä ymmärtäisi vielä mitään.

Hengellisen astrologian merkit ja niiden selitykset

 

Kaksoset

Kaksoset viittaavat Pyhän Hengen eli koko maailmankaikkeuden kahteen perusosaan – tietoon ja elämään. Tieto tunnetaan myös nimellä totuuden henki ja totuus, sekä vastaavasti elämä tunnetaan myös nimellä elämän henkäys ja elämänpyörä. Raamatun yhteydessä heidät tunnetaan myös nimellä tiedonpuu ja elämänpuu. Jokaisen ihmisen elämässä noin 7-13-vuotiaana elämänpyörään liittyvä sielu ja totuuteen kuuluva henki ajautuvat erilleen ja seuraa mentaalinen paratiisista karkottaminen. Tästä eteenpäin Kaksoset eivät enää ole yhdessä ja ihmisen alitajuinen kärsimys on tosiasia. Seuraavat vuodet eteenpäin ihmisellä on vain yksi tavoite: palata kotiin hengellisen Isän luokse Totuuden pariin. Tätä tuhlaajapojan kotiinpaluuta nimitetään Totuuden tiellä vesikasteeksi. Viimeinen Kaksosten lopullinen kirkastuminen tapahtuu niiden vastinmerkin Jousimiehen avustuksella, joka on Ylimmän Jumalan elävä Silmä.

Härkä

Härkä symboloi seitsemän lehmän hallitsijaa (ks. esim. egyptiläinen Kuolleiden Kirja). Eläimet jaetaan neljään ryhmään, joista kolmessa on kaksi naarasta ja yhdessä on uros ja naaras. Nämä neljä osaa ovat ihmisen sielun neljä kehittyvää osaa, eli muisti, luovuus, järki ja tunne. Uudelleensyntyneen ihmisen sydämessä ja koko sielussa nämä eläimet on kesytetty tuottamaan hyvää satoa ja ne ilmenevät Horuksen neljänä poikana. Härän vastakohta Skorpioni yrittää saada tulikasteessa taistelevaa ihmistä pysymään tiukasti kiinni vanhassa identiteetissä manipuloiden hänen muistiaan, mielikuvitustaan, järkeään ja tunteitaan. Seitsemää pyhää lehmää vastaan nousevat seitsemän myrkyllistä skorpionia ja yhdessä nämä seitsemän ääripäätä tunnetaan egyptiläisellä termillä Ka(u). Seitsemän on kasassa, kun sielun neljään osaan lisätään vielä kolme osaa, jotka ovat hengen kaksoset tieto ja elämä sekä vielä symbolinen sydän itse, eli ihmisen oma tahto.

Oinas

Oinas on paimenten pyhä eläin, joka viihtyy yksinäisyydessä ja hengellisyydessä. Oinas on Totuuden tien ensimmäisen kastevaiheen viimeinen eläin ennen sydämen punnitsemista. Tämän vuoksi sen vastamerkkinä toimii Vaaka, jolla Oinaan sydän sitten aikanaan punnitaan Totuuden Sulkaa vastaan. Jos ihminen ei Oinaan tavoin kykene irtaantumaan yhteiskunnasta pois, ei sydän koskaan valmistu punnitsemista varten, eikä ihminen pääse ensimmäisestä kastevaiheesta ikinä eteenpäin. Yhteisöistä luopuminen on eräs Totuuden tien ahtaista porteista.

Kalat

Kaksi kalaa aloittaa toiminnan Tulikasteessa. Kalat ovat ihmisen mentaalisen arkin kaksi pilottia. Heidät tunnetaan myös Ilmestyskirjassa nimellä Kaksi Todistajaa. Tulikasteen aikana nämä todistajat ovat sielun kaksi ääripäätä – taivaallinen ja maallinen minä, ja tulikasteen jälkeen heihin viitataan jopa kaikkein voimakkaimmilla symboleilla Isä ja Poika. Tästä eteenpäin Kalat ovat taas ikuisesti yhdessä, ja yksi ja sama. Toista ei voi olla ilman toista, kuten Kaksosissa ei tietoa ole ilman elämää tai elämää ilman tietoa. Kalojen yhteenpaluun on mahdollistanut ihminen itse omalla sielullaan. Kun ihmisen sielu on puhdistunut Kalojen vastamerkin Neitsyen kaltaiseksi, solmitaan pyhä avioliitto sielun ja hengen kesken. Tästä eteenpäin ei kyseisen ihmisen sielu enää koskaan näe kuolemaa. Kalat ovat astuneet ulos elämänpyörästä.

Vesimies

Vesimies on tiedon saanut, eli vesikasteen kokenut ihminen. Hän on yhdistynyt maailmankaikkeuden hengelliseen Isään eli itse tietoon ja totuuteen. Tulikasteessa on kyse taistelusta vesimiehen ja petojen kuninkaan, eli Leijonan välillä. Lopulta petojen kuningas kesyyntyy lauhkeaksi ratsuksi suuressa rauhassa, jolloin Vesimiehestä tulee Ilmestyskirjan mies valkoisen ratsun selässä. Egyptin hieroglyfeissä leijonan merkki jakaantuu kahteen osaan, joista leijonan peräpää merkitsee Shu:ta, eli tietoa ja Isää, sekä vastaavasti leijonan etuosa Tefnut:ia eli elämää. Tämä tarkoittaa, että kokonainen leijona on tieto ja elämä, eli kaksi hengen osaa yhdessä. Vesimiehen symbolinen ratsu on kaksoisleijona eli kokonainen Pyhä Henki.

Kauris

Kauris on juuri astunut Totuuden tielle. Hän on kuin lastensadun Bambi, joka astelee jäätiköllä horjuvin jaloin. Kauris on rohkeasti lähtenyt etsimään totuutta, mutta metsästäjiä on polun varrella piilossa melkein jokaisessa pusikossa. Matkantekoa ei ainakaan helpota ihmisen oma identiteetti, joka Kauriin vastamerkin Ravun tavoin roikkuu väkisin kiinni entisessä elämässä pitäen kaikkea tuttua turvallisena ja ainoana oikeana järkevänä tietona. Kauriin ainoa selviytymiskeino on Oinaaksi muuttuminen ja totuuden etsimiseen keskittyminen.

Jousimies

Jousimiehen viinistä nuolet eivät lopu koskaan kesken. Hänen ammuksensa ovat puhtaan voiman salamoita, jotka aiheuttavat suurta rakkautta itseä, lähimmäisiä ja Jumalaa kohtaan jokaisessa nuolen rintaan saaneessa ihmisessä. Jousimies ei enää kasta ihmisiä vedellä tai tulella, vaan puhtaalla Pyhällä Hengellä ja rakkaudella. Jousimies on Jumalan elävä Silmä, jonka vastinmerkkinä toimivat Kaksoset, eli tieto ja elämä yhdessä. Jousimies on suuren rauhan ajan rakkauden soturi.

Skorpioni

Skorpioni on muun muassa Raamatusta tutun Magdalan Marian merkki. Symbolisesta kolmesta Mariasta ensimmäisestä on jo parannettu yksi paha Vesikasteessa, mutta sieluun on tullut tilalle seitsemän uutta ja vielä pahempaa pahaa. Skorpionin vastamerkki Härkä tuo skorpionien pahuuksille seitsemän vastakohtaa eli seitsemän pyhää lehmää. Jokainen vastinpari muodostaa oman taisteluparinsa ja egyptiläisittäin sanottuna jokaisen taistelun päälle tulee rakentaa Hathor, eli Totuuden Talo. Kun seitsemän Totuuden taloa seisoo peruskallion eli totuuden päällä, ei skorpionilla ole enää vihollisia jäljellä, ja suutuksissaan hän pistää itsensä hengiltä. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus, josta puhutaan Ilmestyskirjassa.

Vaaka

Vaaka tunnettiin Egyptissä nimillä MeHeT-WeReT:n sali eli ”Suuren Tulvan sali” ja myöhemmin Ma’at:n Sali eli kirjaimellisesti ”Leipään/Isään menemisen sali”. Ihmisen sydän punnitaan ikuisella vaa’alla hyveiden sulkaa vasten. Tämä on ensimmäinen tuomio, joka sattumalta Totuuden tielle astuneelle tarkoittaa tietämättömänä tulikasteeseen eli helvettiin astumista, ja tarkoituksella Totuuden tietä kulkevalle tämä tarkoittaa maailmankaikkeuden hengellisen rakenteen ymmärtämistä, eli niin sanotun alkutiedon saamista. Epäpuhdas alkutieto on profetoimisen pää. Profetoimisen pään on kuitenkin pakko tulla, jotta se voidaan myöhemmin löydä irti.

Neitsyt

Neitsyt on kolmas Maria, joka ensin voitti arjen askareet ja sai otettua tarvittavan ajan totuuden etsimistä varten. Toiseksi hänessä heräsi seitsemän vastinparia, mutta nekin hakattiin irti palavalla miekalla ja lopulta skorpioni pisti itsensä hengiltä ja tuli poltti itsensä. Veden ja tulen jälkeen sielu on Neitsyt ja valmis mentaaliseen avioliittoon hengen kanssa. Tämä on suuri rauha ja Ilmestyskirjan ensimmäinen ylösnousemus.

Leijona

Leijona on petojen kuningas ja tässä yhteydessä pedoilla tarkoitetaan ihmisen sisältä vaikuttavia saatanan käsiä, eli petoa ja väärää profeettaa. Peto pitää hallussaan viettien ja vaistojen kautta ihmisen alitajunnan syvintä osaa nimeltään id, ja vastaavasti väärä profeetta pitää hallussaan uskomusten ja valheiden päälle rakennetun identiteetin kautta alitajunnan toista osaa eli yliminää. Yliminä ja id, sekä koko tiedostumaton mieli tunnetaan pyhissä kirjoissa symbolisella nimellä maa. Ne ovat taivaan ohella vastasyntyneen ihmislapsen ensimmäiset luodut osat, jotka sieluun syntyvät ikävuosien 1-7 aikana. Totuuden tiellä vasta Leijona on kyllin mahtava tuhoamaan valheiden käsivarret. Hieroglyfein merkittynä leijona koostuu peräpäästä eli tiedosta sekä etupäästä eli elämästä. Yhdessä nämä kaksi hengen osaa antavat Leijonalle kaiken tarvittavan voiman petojen kuninkaan, eli hänen oman sisäisen itsekkyytensä (saatanan) voittamiseen.

Rapu

Rapu on vastikään Totuuden tielle astuneen ihmisen alitajuinen vastustaja. Rapu pitää kynsin hampain kiinni kaikesta entisestä ja turvallisesta. Rapu reagoi kaikkeen tunteella ja saa siten helposti alitajuisesti manipuloitua tietämättömän ihmisen jättämään asioita keskeneräisiksi. Rapu kohottaa saksensa hyvin herkästi muita ihmisiä vastaan ja siksi Totuuden tien alkuvaiheessa on tärkeää viettää aikaa yksin. Kun Rapu menee yksin autiomaahan ja huomaa silti samojen ongelmien seuraavan mukanaan, hänellä ei ole enää muita ihmisiä saksittavanaan ja totuuden tunnistaminen voi alkaa.

Hengellisen astrologian tärkein symboli on Kolme Ristiä

Totuuden tie saadaan hahmotettu 12 eläinradanmerkin avulla, kun otetaan käyttöön Raamatusta tuttu symboli – kolme ristiä. Kun Jeesus ristiinnaulitaan, hänen molemmille puolille asetetaan rikolliset eli pahantekijät. Näistä miehistä toinen ei pelastu Jeesuksen mukana, mutta toinen pelastuu. Tarinaan kätketty symboliikka paljastaa tähtimerkkien lukuohjeet. Kolme ristiä siis symboloivat Totuuden tien kolmea kastetta. Risteihin täytyy ottaa mukaan neljä peruselementtiä - vesi, tuli, maa ja ilma - joista kaikki ovat edustettuina jokaisessa ristissä.

  1. Kauris (Ilma) – Rapu (Maa) ja Oinas (Tuli) – Vaaka (Vesi)
  2. Härkä (Ilma) – Skorpioni (Maa) ja Leijona (Tuli) – Vesimies (Vesi)
  3. Neitsyt (Ilma) - Kalat (Maa) ja Jousimies (Tuli) - Kaksoset (Vesi)

Elementit voidaan selittää seuraavalla tavalla: Ilma (Taivas) kuvaa ihmisen sielun tilaa, Maa kuvaa ihmisen alitajunnan tilaa, Tuli on jokaisen kastevaiheen oppiläksy ja Vesi osoittaa ihmisen hengellistä kypsyyttä.

Ensimmäinen risti: Kauris (Ilma) – Rapu (Maa) ja Oinas (Tuli) – Vaaka (Vesi)

Ensimmäinen risti kuvaa Totuuden tielle astunutta ihmistä. Alkuvaiheessa ihmiselle riittää se, että hänellä on positiivinen aie ja aito halu tutkia ja ymmärtää totuutta kaiken taustalla. Tien edetessä ihminen saa ensimmäisen armolahjan, joka on Usko. Jokaiselle tulee siis vastaan vaihe, jonka jälkeen he tietävät ja ymmärtävät totuuden olevan olemassa ja jotain omia uskomuksia ja identiteettiä suurempaa. Ihminen on silti pelokas kuin Kauris ja roikkuu kiinni kaikessa kokemassaan kuin Rapu. Syntien tunnistaminen, tunnustaminen, katuminen ja anteeksisaaminen ovat avainsanoja tälle ensimmäiselle vaiheelle. Lopulta ihminen muuttuu yksinäisyydessä koettujen hetkien myötä hengellisen Oinaan kaltaiseksi totuutta tosissaan janoavaksi sieluksi, joka on valmis luopumaan ja luopuu kaikesta fyysisestä ja mentaalisesta kuormastaan. Oinas ei vastusta pahaa, vaan antautuu uhrattavaksi. Tällöin sydän on valmis punnittavaksi ensimmäisen kerran. Hengellinen kypsyys on itsensä tuomitseminen. Tällöin hengessä tullaan antamaan jokaisen synnit anteeksi ja armosta ihminen saa uuden mahdollisuuden. Nyt taulu on tyhjä ja mieli puhdas. Tämä on Ilmestyskirjan ensimmäinen kuolema. Uudelleenrakentaminen voi alkaa. Tästä eteenpäin kaikki mitä luodaan, on luotava Lain mukaan oikein.

Toinen risti: Härkä (Ilma) – Skorpioni (Maa) ja Leijona (Tuli) – Vesimies (Vesi)

Toinen risti kuvaa vesikasteessa tiedon maailmankaikkeuden hengellisestä rakenteesta saanutta ihmistä. Vasta veden jälkeen ihminen on suojattu tulta vastaan ja tulikaste voi alkaa. Tämän kastevaiheen armolahja on toivo. Koska ihminen on nähnyt vesikasteessa kaiken, hänellä on ikuinen toivo ja varmuus siitä mitä pitää tapahtua ja mitä tulee tapahtumaan. Ihmisestä on tullut profeetta, eli Vesimies. Tulikaste kestää Ilmestyskirjan mukaisesti 1260 päivää ja tänä aikana on yhteensä seitsemän sisäistä taistelua, joissa mitataan ihmisen vesikasteessa saamia kykyjä. Tämä on todella tuskallinen aika kuten helvetin läpikäyminen, sillä tulinen miekka valvoo ihmisen pään päällä jokainen hetki valmiudessa iskeä, kun paha ajatus nousee alitajunnan syövereistä päivänvaloon. Tulikasteessa on kyse ankaruudesta. Psykologisesti ajateltuna tämä on myös ihmeiden aikaa, sillä ihminen oppii tunnistamaan ja muokkaamaan alitajuntansa syvimpiä osia, joita ei normaalisti ole mitään mahdollisuutta muokata. Ihmisestä tulee Pyhän Hengen molemmat puolet tunteva Leijona, jolle Jumala paljastaa Kasvonsa. Tästä eteenpäin ihminen tuntee Jumalan, kuten Poika tuntee Isänsä, ja Jumala tuntee ihmisen, kuten Isä tuntee Poikansa. Seitsemän lehmää ja seitsemän skorpionia yhdistyy ääripäiden kautta salamoivaksi tasapainoksi ja koittaa suuren rauhan aika. Sielu on valmis mentaaliseen avioliittoon Pyhän Hengen kanssa. Toinen risti on Raamatun Uudessa Testamentissa se rikollinen Jeesuksen vierellä, jolle Jeesus toteaa: ”Totisesti: jo tänään olet minun kanssani paratiisissa.” Tämä on Ilmestyskirjan ensimmäinen Ylösnousemus.

Kolmas risti: Neitsyt (Ilma) - Kalat (Maa) ja Jousimies (Tuli) - Kaksoset (Vesi)

Kolmas risti on Raamatun tarinassa itse Kristus. Ihmisen sielu on Pyhän Hengen kastevaiheessa puhdistunut jo kahdesti, eli siitä on tullut Neitsyt. On koittanut Ilmestyskirjan tuhatvuotisen valtakunnan aika. Kaksoset ovat jälleen yhdessä ja ihminen on palautunut Aatamin kaltaiseksi ykseyden kuvaksi. Samalla vesi ja tuli ovat muuttuneet sähköksi ja puhtaaksi energiaksi siten, että ihmisestä on tullut rakkauden parantavia nuolia ampuva Jousimies. Ihmisellä ei ole enää piilotettua alitajuntaa, vaan Kalat ohjaavat mentaalista arkkia oikeaan suuntaan. Tämän kastevaiheen armolahja on rakkaus, jonka ihminen hahmottaa nyt ensimmäistä kertaa tasapainoisesti sen ääripäiden armon ja ankaruuden kautta. Ihmisellä on käsissään Taivaan valtakunnan avaimet ja hänellä on valta antaa tai jättää antamatta anteeksi ihmisten syntejä. Koska ihminen on itse puhdistunut, hän aloittaa nyt opetustyönsä symbolisten elävien ja kuolleiden parissa.

Kolmen ristin eli kolmen kasteen jälkeen ihmisen sydämessä, sielussa ja tietoisuudessa yhdistyvät kaikki zodiacin merkit ja hänet kirkastetaan osaksi Pyhää Henkeä. Tämä on Totuuden tien viimeinen tunti ja hengellisen astrologian päämäärä.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).