Maailmanhistoriaa tulkittuna astrologian avulla

Tällä oppitunnilla syvennytään tutkimaan maailmanhistoriaa astrologian näkökulmasta. Tarkoituksenamme on yhdistää tähän mennessä opittua tietoa ja katsoa mitä saadaan aikaiseksi, kun pohditaan yhdessä zodiac-pyörää, historiaa ja pyhiä kirjoja. On muuten mielenkiintoista, että muinaisissa kulttuureissa tavallinen ihminen oli hyvin perillä taivaan asioista ja hän hahmotti tähtikarttoja ja planeettojen liikkeitä jopa paremmin kuin nykyajan amatööri astronomit. Tällöin oli tietysti paljon enemmän aikaa tuijotella taivaalle, sillä iltaisin ei ollut televisiota, tietokonetta ja videopelejä viemässä tunteja ihmisten elämistä.

Aloitetaan pyhien kirjojen symboliikka oheisella kuvalla. Kuvassa paljastuu kaksi tärkeää ajankohtaa, joiden avulla esimerkiksi kristittyjen yhteisön pitäisi osata käsitellä noin 2000 vuotta sitten tapahtuneita asioita. Kalojen aikakausi alkoi Jeesuksesta ja tämän vuoksi häneen on aina liitetty kalojen symboli. Kalan symboli oli myös varhaiskristillisen seurakunnan käytössä salamerkkinä, jolla voitiin tunnistaa toinen kristitty ilman roomalaisista ja muista aiheutunutta hengenvaaraa.

Jokaisella astrologian merkillä on vastakohtansa ja Kalojen tapauksessa kyseessä on Neitsyt. Varmasti jokainen tuntee Jeesuksen tarinaa sen verran, että tietää hänen syntyneen symbolisesti neitsyestä äidistään. Eli Kalojen aika tarvitsee vastakohdakseen Neitsyen ja vain Neitsyestä voi syntyä Kalat. Tämä symboliikka on ehkä helpompi käsittää, kun ymmärtää Neitsyen tarkoittavan ihmisen omaa puhdistunutta sielua, josta on tullut Jumalan silmissä ”rakas”. Rakas on hieroglyfien kielellä Mer, josta nimi Maria on versonnut. Vastaava hepreankielen termi on DWD, eli Daavid. Jos tämän symboliikan mukaan ajatellaan sydämeen puhjennutta Kaloja ihmisen sisäisenä henkisenä lapsena, niin tämän lapsen vastamerkki on hänen vanhempansa, eli käytetystä kielestä riippuen Maria tai Daavid. Raamattuun on kirjattu Jeesuksen (eli Kalat-merkin) täyttäneen nämä molemmat kriteerit. Kalat-merkki tarkoittaa siis hengen heräämistä ihmisen sielun syvimmällä tasolla. Tätä tasoa on luonnehdittu ihmisen omaksi tahdoksi, eli symboliseksi sydämeksi.

Zodiac vastakohdat

Luomiskertomus ja Kaksoset

Pyhä kirja Raamattu alkaa luomiskertomuksella, jossa kaksi ihmistä luodaan yhdestä ja samasta ihmisestä. Biologisestikin tulkittuna kyseessä ovat Kaksoset – Aatami ja Eeva. Tässä kohti he symboloivat Pyhän Hengen kahta osaa Tietoa ja Elämää eli Totuuden Henkeä ja Elämän Henkäystä. Samankaltaisia tarinoita Kaksosista löytyy sieltä täältä. Esille voidaan nostaa muun muassa Romulus ja Remus muinaisesta Roomasta tai Shu ja Tefnut muinaisesta Egyptistä. Astrologiaan tämä tarina liittyy symbolin Kaksoset kautta. Kaksoset (tai niiden toisistaan erottaminen) aloittaa uuden hengellisen astrologian syklin. Seuraavaksi vuoroon nousee Härkä.

Kun Kaksoset karkotettiin Paratiisista, ei mennyt kauan, kun ihmiset alkoivat pitää lehmiä ja härkiä pyhinä eläiminä. Esimerkiksi Egyptissä palvottiin Apis-härkää ja seitsemää parillista lehmiä. Samaan aikaan Mooses nousi Siinai (tai Horeb) vuorelle 40 vuorokauden rukoushetkeen ja sai Jumalalta 10 käskyä, joihin nykyajan lainsäädäntö hyvin pitkälle pohjautuu. Kun Mooses laskeutui alas Pyhältä Vuorelta, ihmiset olivat rakentaneet Kultaisen Vasikan palvontakohteekseen (2.Mooses 32:4). Pettyneenä Mooses palasi vuorelleen ja vietti siellä uudet 40 päivää ja toisen kerran palatessaan hän kielsi jyrkästi Härän palvonnan. Näin alkoi Oinaan aikakausi. Varmasti mieleen palautuu myös Jumalan ohjeistus Moosekselle, jossa neuvottiin maalaamaan oven pielet Oinaan verellä ennen Egyptistä lähtöä (2. Mooses 12:1-12). Tässä yhteydessä Kultainen Vasikka on Tiedon saanut profeetta, joka helposti ajautuu ihmisten palvomaksi, vaikka ei ole missään nimessä vielä puhdistunut riittävästi. Kultainen Vasikka symboloi Totuuden tiellä profeetan pään saanutta ihmistä, eli vedessä kastettua.

Oinaan merkki aloittaa Paimenten aikakauden. Paimenet ovat jatkuvasti kytköksissä luontoon ja he ovat antautuneet Pyhän Hengen johdatukseen. Juuri tämän vuoksi paimenten symboliikka on aina viitannut henkilön pyhyyteen, viisauteen ja kykyyn nähdä tulevaisuuteen. Oinaan merkkiä kantavat Paimenet näkivät ihmiskunnan ensimmäisinä Kristuslapsen tuovan uuden aikakauden (Luukas 2:8-12). Oinaan aikakausi päättyi, kun Kalat syntyivät. Tästä eteenpäin ihmisen mukana kulkevat symboliset kaksi vartiokalaa, jotka ovat Tieto ja Elämä sekä Isä ja Poika.

Astrologisesti Jeesuksen syntymä on liitetty Joulun aikaan ja vielä tarkemmin kolmeen vuorokauteen 21.-24. päivä. Kuten edeltä muistetaan, nämä kolme vuorokautta ovat niin sanotut kuoleman vuorokaudet, jolloin aurinko pysyy kuolleena kolme vuorokautta. Tässä yhteydessä voi olla haastavaa ymmärtää, että kolme itämaan viisasta miestä ovat itse asiassa Jeesuksen kolme opetuslasta Pietari, Jaakob ja Johannes. He ovat Totuuden Tien kolmen kasteen symbolit eli 1) Pietari on Vesikasteessa saatava Tieto ja uusi nimi, 2) Jaakob on tulikasteessa puhdistuva iljetysten iljetys ja porttojen äiti eli ihmisen oma Sielu ja 3) Pyhän Hengen kasteen symboli on Rakkain opetuslapsi Johannes, joka ihmisen vanhan identiteetin kuollessa saa äidikseen itsensä Neitsyt Marian ja siten johtaa Sielun ja Hengen mentaaliseen avioliittoon ja Kirkastumiseen. Näin ollen jokaisen kolmen kasteen läpi menevä ihminen saa äidikseen saman Äidin ja isäkseen saman Isän ja vielä veljekseen saman Pojan.

Vesimies ja Leijona - uuden aikakauden merkit

Nyt 2000 vuotta Jeesuksen ajan jälkeen Suuri Pyörä on ottamassa seuraavan askeleen eteenpäin. Seuraava aikakausi nostaa esiin vastakohtaparin Vesimies ja Leijona. Vesimies tulee kastamaan koko maailman Tietoon Totuudesta ja Totuuden Tiestä, mutta samalla se herättää Leijonan – petojen kuninkaan. On koko ihmiskunnan yhteinen suuri vastuu oppia erottamaan toisistaan hyvä ja paha sekä oikea ja väärä tieto. Jos tätä kivuliasta kasvuprosessia ei aloiteta hyvissä ajoin, tulee nouseva leijona raatelemaan koko ihmiskunnan aina siihen asti, että kaikki vedet tulvivat verta. Tässä vaiheessa vain symbolinen Viini voi pelastaa maailman. Tämä Suuri mentaalinen Sota voi nostaa ihmiskunnan seuraavalle tasolle, mutta se vaatii jokaisen henkilökohtaista panosta ja vastuunottoa. Uusi aika merkitsee tietämättömyyden ja itsekkyyden kuolemaa ja sen vastapainoksi ykseyden, hyveiden ja viisauden heräämistä. Tämä on ainoa pohja, joka tulee kestämään läpi seuraavien vuosien tuomat kiusaukset ja valintatilanteet, joihin ihmiskunta joutuu. Uusi pohja on Totuus.

Vaikka uusi aika tulee tuomaan suuren sodan meidän jokaisen etupihalle, on ensisijaisen tärkeää ymmärtää sen olevan meidän ajatuksissa tapahtuva sisäinen sota. Ilmestyskirjan tapahtumat toteutuvat yksi toisensa jälkeen, mutta kenenkään ei tule syyttää tapahtumista muita ihmisiä tai kansakuntia. Jokainen on vastuussa vain itse ja itselleen. Kun sydän punnitaan, ei sitä punnita muiden ihmisten sydämiä vastaan tai edes yleistä keskiarvoa vastaan, vaan vain ja ainoastaan ihmisen itsensä suorittamia tekoja ja ajatuksia vastaan. Älä koskaan tuomitse muita, sillä sydän punnitaan näitä tuomioita vastaan Vesikasteessa, eikä kukaan tuomari pääse tuolloin läpi.

Isaac Newton laski tutkimuksissaan uuden Kultaisen Aikakauden alkavan vuonna 2060, jolloin tulee ensimmäinen maailmanloppu. Mayat laskivat saman tapahtuvan jo vuonna 2012 tai maaliskuussa 2013. En voi sanoa kummankaan tahon olleen väärässä, sillä ainakin Totuuden Talo alkoi syntyä juuri Mayojen ennustamaan aikaan. Jokaisen ihmisen tulee kuitenkin itse opiskella tähtiä, Zodiac-pyörää ja Tietoa, jotta hän voi tehdä omat johtopäätökset siitä, mikä on totta ja mikä ei, sekä siitä mitä todennäköisesti tulee tapahtumaan ja mitä ei. Symbolisen arkin rakentaminen on myöhäistä aloittaa silloin, kun ensimmäiset sadepisarat ovat jo tulleet maahan asti.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).