Gayatri Mantran konteksti

Oppitunnin aiheena on Kaiken ja Ei-minkään Teoria Gayatri Mantran kontekstissa.

Gayatri mantra on vanhin ja voimakkain sanskritinkielisistä mantroista (tietysti mantran ”OM” jälkeen). Perinteen mukaan Gayatri mantraa tulisi lausua usein ja antaumuksella niin kauan, että se vakiintuu mielen perustaksi. Jos henkilö onnistuu rakentamaan mielensä Gayatri mantran päälle, on hänen elämänsä täynnä onnea ja iloa myös aivan tavallisen arjen sekä kyseiselle henkilölle määrätyn elämäntehtävän toteuttamisen keskellä.

Sanan ”Gayatri” etymologia tulee sanskritinkielen sanoista ”Gayantam Triyate iti”, joilla viitataan pyhän ihmisen pelastukseen sellaisista tilanteista, jotka voisivat johtaa hänen kuolevaisuuteen. Toisin sanoen Gayatri mantran käyttötarkoitus on se, että sillä tähdätään ”ikuiseen elämään”. Matralla siis pyritään muistamaan Jumala ja luomistyö normaalin elämän aikana ja keskellä.

Mantran taustahahmo on jumalatar Gayatri, jota kutsutaan myös nimellä ”Veda-Mata”, eli Veda-kirjojen Äiti. Vedakirjat ovat hindulaisia pyhiä kirjoja ja niihin kuuluvat Rig, Sama, Yajur sekä Atharva.

Gayatri mantra koostuu kolmesta kahdeksantavuisesti rivistä, eli yhteensä se noudattaa 24-tavuista runomittaa.

 

Aum

Bhur Bhuvah Svah

Tat Savitur Varenyam

Bhargo Devasya Dheemahi

Dhiyo Yo nah Prachodayat

Rig Veda (10:16:3)

Lähde: esim. About Religion, URL: http://hinduism.about.com/od/prayersmantras/a/The-Gayatri-Mantra.htm

 

Gayatri mantra suomeksi

Alla esitetään kaksi Totuuden talossa vuonna 2016 laadittua käännöstä. Käännöksistä ensimmäinen pyrkii mukailemaan symboleja ja säilyttämään niiden "universaalia" merkitystä, kun vastaavasti toinen käännöksistä on laadittu runo- ja rukousmuotoon.

 

A’U’M

Mennyt, Nyt, Tuleva,

Sitä Elämänlähteen energiaa Palvon,

Kirkkauttasi ja Armoasi, minä Tarkastelen ja Mietiskelen,

Valaistunut Tietoisuus, olet Tahtoni.

Symboleita jäljittelevä käännös, Totuuden talo (2016)

 

Me rukoilemme ylimmän Jumalan loistoa,

Häntä, joka luo Tyhjyydestä Kaikkeuden,

Häntä, joka on palvomisen arvoinen,

Häntä, joka on Tieto ja Valo,

Häntä, joka poistaa kaiken synnin ja tietämättömyyden,

Valaiskoon hän tietoisuutemme.

Rukousmuotoinen käännös, Totuuden talo (2016)

 

Gayatri mantra suhteutettuna Kaiken ja Ei-minkään Teoriaan

 

Mantrat ovat Jumalan luomistyön symboleita. Mantrojen symboleita voi lausua yksitellen (kuten "OM") tai niitä voi yhdistellä isommiksi kokonaisuuksiksi (kuten Rig Veda). Luomistyön symbolit eivät ole pelkkiä sanoja, vaan niissä yhdistyvät kirjaimet, lausunta ja numerot. Tämän lisäksi symboleilla on vielä kontekstinen merkitys, eli juuri tämä symbolinen arvo. Mantrojen tavoitteena on saavuttaa ihmismielessä sellainen asema, että ne yhtäkkiä vain loksahtavat paikoilleen, minkä jälkeen ihmisen sielu kykenee lukemaan ja tulkitsemaan niitä perimmäisen totuuden mukaisesti, eli juuri luomistyön mukaisesti.

Mantrojen järjestelmää voi ajatella muistipalatsina (tai eräänlaisena mind mappinä), joka on rakennettu pyramidin muotoon. Mantrojen huipulla on vain yksi symboli ”OM”, josta luodaan pyramidin seuraava taso, vaikkapa Gayatri mantra. Tämän jälkeen Gayatri mantrasta voidaan luoda koko Rig Veda, sekä lopulta kaikki Veda-kirjat.

Gayatrin mantran suhde Kaiken ja Ei-minkään Teoriaan on seuraava: jos ”OM” vastaa itse ylintä Jumalaa, eli Teorian ylintä riviä, on Gayatri mantra sitten koko muu teorian määritelmä. Gayatri mantrassa siis yksi ja ylin Jumala jakaantuu dualismiin (Teorian ”tieto” ja ”elämä”), sekä niiden keskivälille muodostuvaan tasapainoon (Teorian lopussa ”valaistunut ihminen”).

Jos jumalatar Gayatri suhteutetaan Kaiken ja Ei-minkään Teoriaan, on hän ”Aatamin/Atemin” feminiininen osa, eli periaatteessa Elämä tai Kaikkeus itse (Egyptissä Tefnut/Nunet, joskus Neith; Raamatussa Eeva, Elämänpuu ja Nooan vaimo). Gayatrin symboliikkaa kannattaa tulkita kahdessa eri kontekstissa:

1) Kun hänellä on viisi päätä, joissa on kymmenen silmää, tulee tämä ymmärtää Teorian Kaikkinäkevänä silmänä. Symboliset silmät viittaavat myös aistihavaintoihin, joita ihminen tekee fyysisesti (5 aistia) ja mentaalisesti (5 aistia). Tässä yhteydessä jumalatar pitää usein hallussaan miespuolisten jumalten aseita. Näillä aseilla viitataan jumalattaren luomiskyvyn vastakohtaan, eli tuhoamiskykyyn. (Teoriassa: Kaikkinäkevän silmän aukeaminen)

2) Vastaavasti kun jumalatar kuvataan valkoisen joutsenen kanssa, hän usein pitää toisessa kädessään ”tietoa” ja toisessa kädessä ”parannusta”. Tämä asetelma viittaa Totuuden tien ensimmäisen kasteen saaneeseen ihmiseen, jonka armolahja on aina joko tiedon tuoma opettajuus tai parantamiskyvyn tuoma parantajuus. Tässä jumalatar osoittaa, että lopulta nämä kyvyt tulevat esiintymään yhdessä ja samassa ihmisessä, kun hän valaistuu. (Teoriassa: Tie, totuus ja elämä, vai tie, elämä ja totuus)

Ks. myös kohdat Teoria, joka selittää kaiken, Määritelmä 1. sekä Määritelmän video-oppitunti.

Gayatri jumalatar

Kuva: Jumalatar Gayatri ja Gayatri mantra (Raja Ravi Varma, 1848–1906)

 

Gayatri mantra suomeksi sana kerrallaan

 

Alkutavu OM

Mantra alkaa sanalla ”OM”. Sana voidaan lausua A’U’M. Oikein lausuttuna ”om” alkaa heprean kielen ”a”:ta eli kirjainta aleph muistuttavalla kurkkuäänteellä, joka resonoi jopa navan kanssa. Eräs tapa hienosäätää omaa ääntämystä on pitää vaikkapa vasemman käden etusormea navassa ja sitten lausua ”A”, niin syvältä ja matalalta kuin vain voi. Alun jälkeen äänne käy läpi kurkkuputken, saapuu suuhun ja kieleen, josta se jatkaa mutristuviin huuliin ja siirtyy sitä kautta koko päähän, aina päälakeen asti. Oikein lausuttuna ”OM” siis koskettaa koko ihmisen kehoa ja mieltä, eli sielua. Se saa sielun värähtelemään. Tämä on kuitenkin vain toinen puoli kyseistä tavua.

Tavun toinen puoli on maailmankaikkeuden taustalla vaikuttava hengellinen rakenne ja jumalallinen järjestys. Tätä ääretöntä, ajatonta, pimeää ja liikkumatonta lepotilaa ei voi sanoin, muodoin tai aistein kuvata, mutta se on koko ”OM” äänteen piilossa oleva alku (ja tieto). Kun ”OM” ymmärretään oikein, kokonaisuudessaan, se on hengen ja sielun toteutunut mentaalinen avioliitto, joka on jokaisen valaistuneen ihmisen ilmentävä rakkauden voima. Se on tieto ja elämä yhdessä ja samassa pisteessä, ihmisessä, ihmiskunnassa ja maailmankaikkeudessa. Siksi ”OM” on pyhä ja siksi se on kaiken lähtökohta ja jo valmiiksi täydellisyys.

 

Vyahrities

Gayatri mantran ”OM” sanan jälkeen tulevat kolme sanaa, ” Bhur Bhuvah Svah” tunnetaan myös nimellä ”vyahrities”. Nämä kolme sanaa ovat hyvin voimakkaita symboleita ja siksi ne voidaan kääntää ja ymmärtää useilla eri tavoilla, aina kyseiseen kontekstiin liittyen. Oheisessa taulukossa on muutama käännös, joita on käytetty:

Bhur Bhuvah Svah
Menneisyys Nykyhetki Tulevaisuus
Eilinen Tänään Huominen
Aamu Keskipäivä Ilta
Maa Atmosfääri Atmosfäärin takana
Karkea Hienovarainen Kausaalinen
Tamas Rajas Sattva
Pimeys Intohimo Hyvyys
Tuhoava Toimiva Rakentava
Kaaos Hämmennys Harmonia

Taulukko: Vyahrities sanojen eri merkityksiä

 

Muut Gayatri mantran sanat

Käydään lopuksi vielä kaikki Gayatri mantran sanat yksi kerrallaan läpi.

Tat: “Se” tai “Jumala”. Sanalla viitataan ylimpään Jumalaan ja perimmäiseen totuuteen, jota ei haluta kuvat millään sanalla, sillä muuten kuvaus olisi rajattu, ja toisaalta hänen jotain ominaisuuksia ei voida lainkaa kuvata. Siksi ylimmän Jumalan nimi on ”se”. Huomautus: ehkä Raamatun tutkijoilla voisi olla tässä oppimisen paikka, sillä Mooseksen antama nimi Jumalalle kuuluu: ”Minä olen se, joka minä olen.” Myös tässä yhteydessä ylintä Jumalaa kuvaa juuri tämä sana ”se” ja vastaavasti ”minä” ja ”olen” kuvaavat lähinnä sanoja ”Bhur” ja ”Svah”, eli ”tietoa” ja ”elämää”.

Savithur: Sanalla viitataan hengelliseen aurinkoon, joka on kaikkeuden luoja, varjelija ja elämänlähde. Sana ei ole pelkästään synonyymi fyysiselle auringolle, vaan se sisältää myös muuta. Myös termiä ”itsensä-valaissut” on käytetty käännöksissä.

Varenyam: Kääntyy sanoiksi ”paras” tai ”kaikkein rakastetuin tai ihailluin”.

Bhargo: Tarkoittaa muun muassa “synnin ja tietämättömyyden tuhoa”, ja “hengen parantavaa voimaa”.

Devasya: Tarkoituksia ovat esimerkiksi ”armon ja totuuden Herra”, ”valaistunut”, ja ”jumalallinen olento”.

Dheemahi: Sana tarkoittaa “tarkastella”, “meditoida” jne.

Dhiyo: Sanoja, kuten “äly”, “tietoisuus”, “ymmärrys” voisi käyttää. Symbolina tämä tarkoittaa sitä potentiaalia ihmismielessä, joka voi tehdä hänestä valaistuneen.

Yo: Ilmeisesti tarkoittaa sanaa “mikä, joka”.

Nah: Tarkoittaa “meidän”.

Prachodayath: Käännetään esimerkiksi “liikuttaja”, eli yhdessä kaksi viimeistä sanaa “liikuttajamme”. Tähän kuitenkin on ehdotettava käännöstä ”Tahtomme”, sillä tahto on ihmisen perimmäinen liikuttaja ja siksi tässä annetaan vakuutus ”oikeasta tahdosta”, eli ”Jumalan tahdosta”.

 

Päätelmät Gayatri mantrasta

 

Gayatri mantra on samassa asemassa hindulaisuudessa kuin esimerkiksi Isä meidän-rukous on kristillisyydessä. Tämä on varsin oikeutettua ja kun näitä kahta rukousta tarkastellaan nyt Kaiken ja Ei-minkään Teorian kontekstissa, voidaan niistä huomata merkittävän paljon samankaltaisuuksia ja varsinkin samoja symboleja. Todennäköisesti rukoukset ovat alun perin annettu ihmisille muistuttumaan yhdestä ja samasta perimmäisestä totuudesta, joka on kuvattu nykyaikaisin termein Kaiken ja Ei-minkään Teoriaksi.

Tämä on myös hyvä muistutus länsimaalaisille kristityille. Gayatri mantra ei ole vain pakanoiden sokeaa sanojen toistelua, vaan kyseessä on yhtä tärkeä ja merkittävä todistus Jumalasta kuin Isä meidän-rukous. Jos jompaakumpaa näistä todistuksista halventaa, halventaa väkisin myös sitä toista.

Toisaalta tämä on hyvä muistutus hindulaisille, jos ihminen palvoo Gayatri-jumalatarta, kuten perimmäistä sielun ja hengen liittoa ”OM” (eli Ylintä Jumalaa), ei ihminen voi ymmärtää luomistyön ykseyttä ja alkuperää. Yleisesti kannattaa palvoa vain yhtä ja ylintä Jumalaa, mutta kuvata häntä niin hyvin ja eri termejä, nimiä ja ominaisuuksia käyttäen kuin vain osaa. Se on ”Herran viisaus” (Devasya).

Ehkä tässä vaiheessa huomio kannattaa ohjata seuraavien ajatusten äärelle: ”Ajattele, Jumala on niin ylivertainen, että hänestä on annettu joka puolella maailmaa, eri aikakausina, täysin vastaavia todistuksia. Mikään muu kuin Totuus itse, ei pysty tällaiseen ilmentymiseen.

Erilaisia Gayatri mantran "lausuntoja" löytyy tästä linkistä: Youtube Gayatri mantra

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).