Mikao Usuin ja Reikin konteksti

Videolla käydään läpi kuvassa liitutaululle piirretyt käsitteet. Kuten valveutunut lukija voi sen havaita, kyseiset käsitteet ovat täsmälleen samat kuin Kaiken ja Ei-minkään Teoriassa.

Kaiken ja Ei-minkään Teoria selittää Mikao Usuin ja reikin keskeisiä käsitteitä sekä osoittaa Kaiken ja Ei-minkään Teorian eri kontekstien tähänastisista tuloksista ehkä merkittävimmän. Lopulta tulee selväksi nimittäin sellainen asia, että pätee

Kaiken ja Ei-minkään Teoria = Reiki.

Johtopäätös: jos ihminen kulkee Totuuden tien (= Usuin käyttämä ”Reikin tie”) läpi Usuin osoittaman esimerkin mukaisesti, tulee ihmisestä valaistunut ja kirkastunut. Tästä tapahtumasta Usui käytti termiä Dai-Ko-Myo. Mennään seuraavaksi suoraan asiaan ja esitellään Kaiken ja Ei-minkään Teoria Mikao Usuin ihmiskunnalle jättämän sanaston avulla.

REIKI, eli makrokosmos (= Kaiken ja Ei-minkään Teoria)

Dai-Ko-Myo (Dye-Ko-My-O), eli mikrokosmos (Reikin Kuva; Kaiken ja Ei-minkään Teorian Kuva)

REI

 

KI

Syvyys

=

Yksilö

 

Ryhmä

=

Maailmankaikkeus

Ääretön, Ikuinen

=

Juurichakra

 

Kruunuchakra

=

Mitattava (Alku ja Loppu)

Pimeys, Liikkumaton

=

Sakraalichakra

 

Kolmas Silmä

=

Valo, Liike (Valonnopeus)

Ei kuvattava, Ei aistittava, Ei muotoa

=

Solar Plexus

 

Kurkkuchakra

=

Kuvattava, Aistittava, Omaa muodon

Alussa sydänchakra, sekä lopuksi kaikki chakrat ja aurat (potentiaalinen Dai-Ko-Myo)

Taulukko. Kaiken ja Ei-minkään Teoria reikin näkökulmasta

Yllä oleva taulukko herättää luonnollisesti paljon uusia kysymyksiä ja tarkennuksia vaativia asioita, mutta kaikessa yksinkertaisuudessaan ja kauneudessaan se on tuossa.

 

Reikin symbolit

Käydään seuraavaksi läpi vielä toinen sekä Kaiken ja Ei-minkään Teoriaan ja Reikiin oleellisesti liittyvä seikka – symbolit. Kaiken ja Ei-minkään Teorian mukaan symbolit ovat juuri se ylin taso, jossa tietoisuus kommunikoi ihmisen sielussa sekä koko maailmankaikkeudessa ja syvyydessä. Myös Mikao Usui ajatteli tällä tavalla. Hän nimittäin sai valaistumiskokemuksessaan neljä symbolia omaan tietoisuuteensa ja tämän jälkeen hän selvitti niiden tarkoituksen ja alkuperän. Lopulta hän löysi niiden selitykset kaukaa historiasta ja huomasi niiden merkitsevän juuri reikin tietä. Tämä antoi hänelle itselleen varmuuden siitä, että hän oli valaistunut.

Oheisessa kuvassa on käyty läpi, järjestyksessä ylhäältä alas

i) Reikin symbolit,

ii) Reikin symboleiden käännökset ja merkitykset,

iii) Kirjassa Kaiken ja Ei-minkään Teoria käytetyt vastaavat termit, sekä

iv) Johtopäätös: Totuuden tie on täsmälleen sama asia kuin Reikin tie.

Kuvassa reikin symbolit rinnastetaan Kaiken ja Ei-minkään Teorian vastaaviin käsitteisiin.

Allekirjoittaneelle tämä symboliikka toimii paljon vahvempana todistuksena kuin yllä oleva taulukko, mutta varmasti yhdessä nämä kelpaavat jo useimmille riittäväksi todisteeksi siitä, että Kaiken ja Ei-minkään Teoria sekä reiki ovat yksi ja sama asia, vain erikielisiä sanastoja käyttäen. Ei ole ihme, että reikin suosio ympäri maailmaa on ollut niin valtavaa. Ainoastaan reikin harjoittajien itsekäs tahto rahastaa totuudella sekä ottaa kunniaa itselleen reikin työstä on estänyt reikin harjoittajia valaistumasta.

 

Valaistuminen reikin parissa

 

Usuin sekä Kaiken ja Ei-minkään Teorian määritelmien mukaisesti reikimestari on valaistunut ihminen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että jokainen itseään reikimestariksi kutsuva olisi valaistunut ihminen. Kuten Usui ja Kaiken ja Ei-minkään Teoria määrittelee, ihminen voi edetä reikin tiellä vain, jos ihmisen oma sielu on siihen valmis. Kukaan toinen ihminen ei voi antaa todellisia reikin virityksiä, mentaalisia kytköksiä, mentaalisia avioliitoja (vihkimyksiä) tai kasteita ja valaistumista. Kaikki reikin tien vaiheet sekä niihin liittyvät armolahjat ja virstanpylväät ovat lähtöisin suoraan reikistä (eli Teoriasta/Jumalasta) itsestään. Jos joku ihminen valaistuu, hänen tulee olla antanut myös todistus tästä valaistumisesta. Mikao Usuin todistus on reiki, sen sanasto, sekä siihen liittyvät neljä symbolia. Kaiken ja Ei-minkään Teoria todistaa niiden puolesta.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).