Kurssin aloittaminen

 Tällä kurssilla löydät useimmista oppitunneista sekä tekstimuotoista opetusta että puhuttua asiaa. Voit käydä asioita läpi kummassa tahansa järjestyksessä tai vaikkapa yhtä aikaa.

 

 

Tervetuloa Muistipalatsin rakentamisen verkkokurssille! Tällä kurssilla tutustutaan yhteen neljästä ihmismielen peruselementistä, muistiin. Muita elementtejä ovat luovuus, järki ja tunne, joiden taustalla vaikuttavat luonnollisesti tietoisuus, tiedostumattomuus sekä vielä ihmisen oma tahto.

Muistitekniikoiden syntymästä ei ole olemassa mitään yksittäistä tarkkaa tietoa, mutta tutkijat pitävät mahdollisena niiden alun olevan pythagoralaisten tai muinaisten egyptiläisten käsialaa (Yates, 1966, 29).1 Muistitekniikoiden perusideana on käyttää jotain helposti mieleen palautettavaa asiaa (kuten tuttuja huoneita, paikkoja, kävelyreittejä) kuin linkkinä jonkin vaikeammin mieleen palautettavan yhteydessä. Lähes jokainen muistaa asuntonsa pohjapiirroksen ulkoa ja siten on erittäin helppo rakentaa ainakin oman kodin kokoinen muistipalatsi. Palatsi laajenee helposti, jos vessasta aukeaa esimerkiksi näkymä vaikkapa golf-kentälle, jonka 18 väylää ovat kaikki tuttuja.

1 Koska Pythagoras tunnetusti opiskeli egyptiläisissä mysteerikouluissa ennen tiedonlevitystyötään eurooppalaiseen kulttuuriin, voidaan todeta näiden tekniikoiden alkuperän sijaitsevan joka tapauksessa egyptiläisessä mysteerikouluperinteessä.

 

Muistitekniikoiksi kutsutaan ihmisen kykyä käyttää muistinsa tukena tietoisuutta ja muita yksilösielun osia. Esimerkiksi linkitystekniikassa hyödynnetään tietoisesti yksilösielun osista tunnetta ja luovuutta. Vastaavasti paikkajärjestelmässä ja sen laajennetussa versiossa, eli muistipalatsissa käytetään logiikkaa, avaruudellista hahmotuskykyä, tuttuihin paikkoihin perustuvaa episodista muistia (säilömuistin osa), ja kaikkia yksilösielun osia, mutta erityisesti tunnetta.
Totuudentalon verkkokirja

 

Esimerkki (muistipalatsin rakentaminen)

Muistipalatsin rakentaminen edellyttää perustaitoja ajatuskuvien tietoisesta luomisesta ja hallinnasta. Jos esimerkiksi mietin aurinkokuntamme planeettoja, muistan olevani henkilökohtaisen muistipalatsini alkupisteessä, joka on eräs tuttu kiinalainen ravintola. Näen myös ravintolan seinällä tarinan, joka kertoo minulle piin 50 ensimmäistä desimaalia. Ravintolan myyjä on perinteisen kiinalaisen alkemistin näköinen, ja tästä minulle tulee mieleen Merkurius, joka tarkoittaa elohopeaa alkemiassa. Kun astun ulos, näen edessäni kukkakaupan. Kaupan ikkunassa on Venus-jumalatarta esittävä patsas. Astun kaupan ohi ja näen hautaustoimiston, jossa Maata kaadetaan arkun päälle. Seuraavaksi pysähdyn liikennevaloihin, joissa punainen pallo, Mars, loistaa…

Ennen muistipalatsin rakentamista on vähintäänkin järkevää tutustua ajatusten rakenteiden lisäksi linkitystekniikkaan ja numeroiden muistamistekniikkaan (esim. Brown, 2010). Lopulta oikeilla tekniikoilla muistipalatsin rakentaminen on helppoa ja hauskaa. Periaatteessa muistipalatsin avulla voi muistaa mitä tahansa ja kuinka suuria asioiden verkostoja tahansa. Jotkut ovat opetelleet ulkoa pääsykokeiden koealueita ja toiset taas useita kymmeniä tuhansia piin desimaaleja sekä korttipakkojen korttien järjestyksiä.

 

Lähteitä:

Brown, D. (2010). Miten mieltä hallitaan (Tricks of the Mind). (K. Osuma, Trans.) Porvoo: Atena Kustannus Oy.

Totuuden talon verkkokirja

Yates, F. A. (1966). The Art of Memory. United Kingdom: Routledge and Kegan Paul.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).