Mallintaminen ja henkinen kasvu

NLP:n perusteet kurssi loppuu aiheeseen mallintaminen ja henkinen kasvu. NLP:n kannalta kyseessä on juuri se aihe mistä kaikki alkoi ja mihin kaikki lopulta johtaa. Kun NLP:tä oppii käyttämään itseensä ja alkaa hahmottaa elämän rajattomat mahdollisuudet, tulee mallintaminen eteen jossain vaiheessa muodossa tai toisessa. On nimittäin todella harvinaista, että ihmisellä olisi jokin henkilökohtainen tavoite ja päämäärä ensimmäistä kertaa koko universumin historiassa, ilman että kenelläkään toisella ihmisellä olisi koskaan ollut täsmälleen sama päämäärä. Koska  tavoitteen ainutlaatuisuus on melko harvinaista, on siis jokseenkin todennäköistä, että sinun tavoitteesi on ollut joskus jonkun toisenkin ihmisen tavoite. Tämä on sinulle hyvä uutinen! Se nimittäin tarkoittaa sitä, ettei sinun ole välttämätöntä kulkea aivan koko ponnistelujen matkaa yksin, vaan voit oppia tarvitsemiasi asioita ja voimavaroja myös näiltä muilta ihmisiltä, jotka tulivat ja kulkivat samaa tietä ennen sinua. Osaatko jo arvata, mikä on paras tapa oppia mitä tahansa joltakin toiselta ihmiseltä? Vastaus on oppitunnin aiheessa: paras ja tehokkainen keino oppia mitä tahansa joltakin toiselta ihmiseltä, on oppia mallintamaan häntä.

Mallintamista kuvaa seuraava ”universaali” ajatus:

 

Jos yksi ihminen pystyy tekemään jotain, tällöin on mahdollista mallintaa se, miten hän sen teki, ja opettaa se sitten muille.

 

Myös mallintaminen ja matkiminen ovat ihmiselle hyvin luontaista ja tavanomaista. Kautta evoluution kun joku ihminen on oppinut jonkin merkittävän uuden taidon, on muut mallintaneet hänen toimintaansa ja lopulta koko porukka on jossain vaiheessa omaksunut tämän täysin uuden toimintatavan osaksi itseään. Näin on käynyt muun muassa kävelytaidon, puhetaidon, laskemistaidon ja kirjoitustaidon kanssa. Ja edelleenhän me opettelemme lukemaan ja kirjoittamaan mallintamalla heitä, jotka jo osaavat sen tehdä. Tässä viitekehyksessä tarkasteltuna NLP ei ole mitään uutta, eikä se edes tarjoa mitään, se on vain tapa tehdä eri nimillä sitä, mitä teemme jokatapauksessa. Kyse onkin ehkä siitä, että NLP:n yhteydessä tämä normaali evoluutio voi kulkea hurjan nopeasti verrattuna siihen, miten se luonnossa muuten kulkisi.

 

NLP mallintaa henkistä evoluutiota, täysin tietoisella tasolla.

 

Mallintamisen yhteydessä kannattaa omaksua ajatus, ettei mallintaminen kuitenkaan tee kenestäkään toisen kloonia. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, jo periaatteessa hänen lajittelujärjestelmänsä (metaohjelmiensa) tähden ja siksi täysin sama taito, voi ilmetä hyvin persoonallisesti eri ihmisten kesken. Vaikka sata ihmistä oppisi kirjoittamaan saman opettajan johdolla, tulee heille kaikille silti erilainen käsiala. Mallintamisessa huomio keskittyy enemmän siihen, että päästään ylitse omista rajoittavista uskomuksista. Tämä tapahtuu kuin itsestään, kun huomataan jonkun toisen ihmisen jo saavuttaneen ne tulokset, joita itse vasta haluaisi saavuttaa.

 

NLP syntyi mallintamisen seurauksena.

 

Kun Richard Bandlerilta (eräs NLP:n alullepanijoista) on kysytty, miten hän huomasi silmämallin olemassaolon, hän vastasi, että katsomalla ihmisiä silmiin. Bandler kertoi katsoneensa ihmisiä silmiin kauemmin ja tarkemmin kuin muut. Tällä NLP:n perusteet I ja II -kurssilla esitellyistä malleista kaikki on syntynyt mallintamalla jonkin aiheen huippuosaajaa. Esimerkiksi metamallin takana on henkilöiden Virginia Satir ja Fritz Perls osaaminen. Samoin Milton-mallin taustalla on Milton Ericksonin tiedostumaton osaaminen ihmisten hypnotisoimisesta ja paikoin lähes ihmeparantumisiin verrattavista tuloksista. Näin NLP itse asiassa toimii: aina kun syntyy uutta lahjakkuutta ja toimivampia tekniikoita, niitä voidaan mallintaa sekä opettaa kaikille halukkaille ihmisille.

 

Opiskeltuasi tämän kurssin sisällön, osaat ehkä jo paljon enemmän kuin vielä tiedätkään. Mallintamiseen liittyen tiedät varmasti jo mihin kiinnittää huomiota:

 

- Tutki mitä miellejärjestelmää henkilö käyttää, eli miten hänen silmät liikkuvat ja millaista puhuttua kieltä hän tuottaa. Tarkkaile myös elekieltä.

- Osaatko hahmottaa millaista strategiaa henkilö käyttää?

- Missä järjestyksessä tunnistamasi mielteet tulevat esiin?

- Entä mitä voit sanoa tuon henkilön metamallista?

- Mitä viitteitä tunnistat hänen tavastaan lajitella asioita?

- Entä mitä viitekehyksiä hän käyttää?

- Mitä uskomuksia ja rajoittavia uskomuksia hänellä on?

- Millaisia arvoja hänellä on?

- Mitä voit kertoa hänen identiteetistään?

 

Kokeile mallintamista huviksesi kenen tahansa henkilön kanssa. Valitsemasi henkilö voi olla todellinen tai vaikkapa kirjallisuuden hahmo. Jos joskus teet tutkimusta johonkin tiettyyn henkilöön liittyen, saatat saavuttaa hieman erilaisia tuloksia mallintamisen kautta, kuin normaalin tutkimustyön kautta. Jos sinulla tässä vaiheessa on korvat avoinna, voit soveltaa oppimaasi melkein miten haluat ja tulet saavuttamaan todella mielenkiintoisia tuloksia. Muista, että kun mallinnat jotain ihmistä, tällöin joudut pahimmassakin tapauksessa vain hyvään vuorovaikutukseen ja tunneyhteyteen hänen kanssaan!

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).