Assosiointi ja dissosiointi

Tämän oppitunnin aiheena on eräs NLP:n käytetyimmistä malleista, assosiointi ja dissosiointi. Mallin avulla samasta tapahtumasta ja kokemuksesta saadaan luotua kaksi jopa täysin erilaista mielikuvaa. Assosiointi tarkoittaa jonkin tapahtuman vahvaa kokemista, suoraan aistien välityksellä tapahtumaan kiinnittyneenä, kuin omin silmin ja korvin. Dissosiointi tarkoittaa vastaavasti saman tapahtuman tarkastelua itsensä ulkopuolisesta näkökulmasta, kuin näkisi ja kuulisi itsensä kokemassa tapahtumaa. Oheisella videolla käydään tarkemmin läpi näitä kahta tapaa kokea ja kuvata mikä tahansa tapahtuma. 

Assosiaatio on oiva tapa voimistaa ja kokea vahvasti uudestaan jotain positiivisia muistoja ja tunnetiloja. Vastaavasti dissosiaatio on toimiva keino heikentää jonkin ei-toivotun tapahtuman, kuten trauman, fobian tai jonkin muun raskaan kokemuksen jatkuvaa piinaa. Tämän ominaisuuden vuoksi assosiaatiota ja dissosiaatiota käytetään monissa NLP-tekniikoissa hyväksi. Esimerkiksi Fast Fobia Cure -tekniikka perustuu siihen, että henkilön kokema, liian suuret mittasuhteet saanut muisto, joka aiemmin on saanut aikaan assosioituneessa tilassa esimerkiksi paniikkikohtauksen tai jähmettymisen, uudelleen ohjelmoidaan nyt dissosioituneessa tilassa saamaan aikaan vaikkapa tylsistymisen tunnetila.

NLP:n dissosiaatio ei tarkoita täsmälleen samaa kuin psykologian dissosiaatio, mutta se kyllä pyrkii periaatteessa juuri jäljittelemään tätä kokemusta. NLP:mäisessä lähestymistavassa mieli ei ”joudu” automaattisesti dissosioituneeseen tilaan itsesuojelu- tai sopeutumistarkoituksessa, kuten psykologisessa määritelmässä, vaan kyseessä on pikemminkin vapaaehtoinen harjoittelu. Tästä huomiosta sinun on mahdollista hahmottaa jotain NLP:lle hyvin ominaista. Jos henkilö on kokenut trauman, on hän automaattisesti oppinut mestariksi dissosiaatiossa, kun hänen oma mielensä on tullut pelastamaan häntä. NLP:ssä sitten tämän sortin mestaruus on alettu mallintamaan ja siitä on rakennettu näin yksinkertainen malli, joka eri sovellusten, eli harjoitusten ja prosessien kautta voi auttaa lukematonta määrää ihmisiä.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).