Tällä oppitunnilla opitaan NLP:hen liittyvä käsite kalibrointi (calibration). Onnistunut vuorovaikutus edellyttää ainakin toiselta osapuolelta kykyä siirtyä pois omasta sisäisestä tilasta (eli omasta maailmasta) ulkoiseen tilaan havainnoimaan toista ihmistä. Toisen ihmisen kehonkielen ja olemuksen tarkkailua sekä siihen liittyvää yleistä tarkkaavaisuutta kutsutaan NLP:ssä kalibroinniksi. Kalibroinnilla on usein vain yksi tehtävä ja tarkoitus: luoda hyvä tunneyhteys ja luottamus molemmille (tai kaikille) vuorovaikutuksen osapuolille.

Onnistunut kalibrointi edellyttää avoimia aistikanavia, eli jos ihminen on kiinni vain hänelle itselleen ominaisessa pääaistikanavassa, on hän automaattisesti lähes sokea muille aistikanaville. Kun ihminen on sisäisessä tilassa, hän havainnoi ja tarkastelee maailmaa vain oman ”karttansa” kautta, joka NLP:n perusolettamuksen mukaan ei ole sama asia kuin ”maasto”. Lähemmäksi ”maastoa” päästään objektiivisesta, ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta, johon viitataan ihmisen ulkoisella tilalla.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).