NLP:n perusolettamukset

Kurssin toisella oppitunnilla tutustutaan NLP:n taustalla vaikuttaviin perusolettamuksiin. NLP: perusolettamusten ideana on antaa viitteitä sellaisesta ajattelusta ja asenteesta, jotka ovat olleet NLP:tä alun perin kehittäneiden ihmisten käytössä. Muutamassa vuosikymmenessä nämä johtoajatukset ovat jääneet vain taustalle, eivätkä monet NLP:n harjoittajat edes ymmärrä niiden todellista merkitystä. Tämä on vastoin NLP:n kehittäjien ideologiaa, eli NLP:tä itseään. Jokaisen NLP:tä tosissaan opiskelevan ihmisen tulee siis ymmärtää nämä syyt, jotka erilaisina seurauksina tulevat ilmi kaikissa NLP-tekniikoissa ja käytetyissä malleissa.

Oheisella videolla käydään läpi kaikki alla olevat NLP:n perusolettamukset ja selitetään niiden suhdetta toisiinsa sekä todellisuuteen ja totuuteen yleensäkin.

Todellisuus, totuus ja NLP

 • NLP ei tunnusta mitään totuudeksi, vaan hypoteeseiksi (Myöskään nämä perusolettamukset eivät välttämättä ole totta, mutta voimme silti toimia ajatellen ”kuin ne olisivat totta”)
 • NLP on ennemmin malli kuin teoria
 • NLP on subjektiivisen, eli henkilökohtaisen kokemuksen tutkimista
 • NLP keskittyy enemmän ratkaisemaan ongelman kuin ymmärtämään siihen johtaneita syitä
 • kartta ei ole maasto, eli jokainen toimii todellisuudessa oman käsityksenä ja tahtonsa mukaan, ei sen mukaan, mikä on totta
 • muuta prosessia kokea todellisuus ennemmin kuin muuta sisältöä todellisuudessa
 • todellisuuden havainnoinnin perustana on ihmisen viisi aistia
 • aina on olemassa vaihtoehtoja, ja ennen mitä tahansa päätöstä tai käyttäytymistä on parempi olla tietoinen useammasta kuin yhdestä vaihtoehdosta

Ihmisyys, ihmisen voimavarat ja NLP

 • jokainen ihminen on arvokas ja tärkeä, vaikka hänen sisäinen tai ulkoinen käyttäytyminen voidaan kyseenalaistaa
 • ihmisen keho ja mieli muodostavat yhtenäisen systeemin, jossa muutos toisessa vaikuttaa aina myös toiseen osaan.
 • jokaisella ihmisellä on jo valmiiksi kaikki voimavarat, mutta usein ne ovat vain tiedostumattomassa mielessä, ts. jos voimavara ei ole tietoisessa mielessä, se on joka tapauksessa alitajuisessa mielessä
 • ihmiset tekevät jokaisen ratkaisun parhaalla mahdollisella tavalla niillä henkisillä voimavaroilla, jotka heillä sillä hetkellä ovat käytettävissä
 • jokaisella teolla on syy, eli motiivi
 • jokaisen käyttäytymisen taustalla on jokin positiivinen aie
 • käyttäytyminen saavuttaa aina tuloksia, olivatpa nämä tulokset sitten haluttuja tai eivät, hyviä ja tarkoituksenmukaisia tai eivät (Jos tulokset eivät miellytä, muuta käyttäytymistä ja saat erilaisia tuloksia)
 • joustavuus omassa käyttäytymisessä on voimavara, joka antaa ehkä suurimmat mahdollisuudet saada haluamansa tulokset

Sosiaalisuus, kommunikointi ja NLP

 • kommunikoinnin merkitys on sen aikaansaamassa vasteessa
 • kommunikointi ei voi koskaan epäonnistua, se voi vain saada aikaan erilaisia vasteita
 • onnistunut kommunikointi edellyttää kaikkien aistikanavien avoimuutta
 • onnistuneessa kommunikoinnissa (hyvä tunneyhteys) ihminen kohdataan hänen omassa maailmassaan
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).