NLP:n perusolettamukset

Kurssin toisella oppitunnilla tutustutaan NLP:n taustalla vaikuttaviin perusolettamuksiin. NLP: perusolettamusten ideana on antaa viitteitä sellaisesta ajattelusta ja asenteesta, jotka ovat olleet NLP:tä alun perin kehittäneiden ihmisten käytössä. Muutamassa vuosikymmenessä nämä johtoajatukset ovat jääneet vain taustalle, eivätkä monet NLP:n harjoittajat edes ymmärrä niiden todellista merkitystä. Tämä on vastoin NLP:n kehittäjien ideologiaa, eli NLP:tä itseään. Jokaisen NLP:tä tosissaan opiskelevan ihmisen tulee siis ymmärtää nämä syyt, jotka erilaisina seurauksina tulevat ilmi kaikissa NLP-tekniikoissa ja käytetyissä malleissa.

Oheisella videolla käydään läpi kaikki alla olevat NLP:n perusolettamukset ja selitetään niiden suhdetta toisiinsa sekä todellisuuteen ja totuuteen yleensäkin.

Todellisuus, totuus ja NLP

 • NLP ei tunnusta mitään totuudeksi, vaan hypoteeseiksi (Myöskään nämä perusolettamukset eivät välttämättä ole totta, mutta voimme silti toimia ajatellen ”kuin ne olisivat totta”)
 • NLP on ennemmin malli kuin teoria
 • NLP on subjektiivisen, eli henkilökohtaisen kokemuksen tutkimista
 • NLP keskittyy enemmän ratkaisemaan ongelman kuin ymmärtämään siihen johtaneita syitä
 • kartta ei ole maasto, eli jokainen toimii todellisuudessa oman käsityksenä ja tahtonsa mukaan, ei sen mukaan, mikä on totta
 • muuta prosessia kokea todellisuus ennemmin kuin muuta sisältöä todellisuudessa
 • todellisuuden havainnoinnin perustana on ihmisen viisi aistia
 • aina on olemassa vaihtoehtoja, ja ennen mitä tahansa päätöstä tai käyttäytymistä on parempi olla tietoinen useammasta kuin yhdestä vaihtoehdosta

Ihmisyys, ihmisen voimavarat ja NLP

 • jokainen ihminen on arvokas ja tärkeä, vaikka hänen sisäinen tai ulkoinen käyttäytyminen voidaan kyseenalaistaa
 • ihmisen keho ja mieli muodostavat yhtenäisen systeemin, jossa muutos toisessa vaikuttaa aina myös toiseen osaan.
 • jokaisella ihmisellä on jo valmiiksi kaikki voimavarat, mutta usein ne ovat vain tiedostumattomassa mielessä, ts. jos voimavara ei ole tietoisessa mielessä, se on joka tapauksessa alitajuisessa mielessä
 • ihmiset tekevät jokaisen ratkaisun parhaalla mahdollisella tavalla niillä henkisillä voimavaroilla, jotka heillä sillä hetkellä ovat käytettävissä
 • jokaisella teolla on syy, eli motiivi
 • jokaisen käyttäytymisen taustalla on jokin positiivinen aie
 • käyttäytyminen saavuttaa aina tuloksia, olivatpa nämä tulokset sitten haluttuja tai eivät, hyviä ja tarkoituksenmukaisia tai eivät (Jos tulokset eivät miellytä, muuta käyttäytymistä ja saat erilaisia tuloksia)
 • joustavuus omassa käyttäytymisessä on voimavara, joka antaa ehkä suurimmat mahdollisuudet saada haluamansa tulokset

Sosiaalisuus, kommunikointi ja NLP

 • kommunikoinnin merkitys on sen aikaansaamassa vasteessa
 • kommunikointi ei voi koskaan epäonnistua, se voi vain saada aikaan erilaisia vasteita
 • onnistunut kommunikointi edellyttää kaikkien aistikanavien avoimuutta
 • onnistuneessa kommunikoinnissa (hyvä tunneyhteys) ihminen kohdataan hänen omassa maailmassaan
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).