Seuraaminen ja johtaminen

Oppitunnin aiheena on NLP-termit seuraaminen ja johtaminen (pacing and leading). Seuraaminen (myös peesaaminen) on todellista ihmisen kohtaamista hänen omassa maailmassaan. Peesaaminen ei ole toisen ihmisen matkimista, vaan paremminkin kyseessä on toisen ihmisen mallintaminen ja kohtelias kohtaaminen tunteiden, järjen ja yleensäkin ajatusten tasolla. Toisen ihmisen kanssa pääsee kuin luonnostaan hyvää tunneyhteyteen seuraamalla häntä tarkkaavaisesti.

Seurata voidaan periaatteessa mitä tahansa toisen henkilön kehonosaa tai koko kehoa. Myös puhuttua kieltä voidaan peesata, jolloin sanojen ja käytettyjen aistikanavien merkitys korostuu. Kehonkielen peesaamisessa keskitytään ilmeisiin, eleisiin ja muihin toisen ihmisen tiedostumattomiin liikkeisiin ja mallinnetaan näitä. Oikeastaan ainoa tapa epäonnistua seuraamisessa on viedä se liian pitkälle, matkimiseksi asti. Jos toinen ihminen vaivaantuu ja jopa ärsyyntyy, ei seuraamisella saavutetakaan hyvää tunneyhteyttä, ja homma pitää aloittaa alusta. Jos sekään on enää mahdollista.

Kun seuraaminen on jossain vaiheessa jatkunut riittävän kauan ja tunneyhteys on syventynyt todella vahvaksi, aukeaa tästä eteenpäin mahdollisuus seuraamisen jälkeen johtamiselle. Vuorovaikutustilanteessa johtamista käytetään saamaan molemmin puolin sovittuja ja haluttuja tuloksia. Jos peesaamista ja johtamista käytetään esimerkiksi myyntitilanteessa johdattelemaan asiakasta ostopäätökseen tai vaikkapa toisen ihmisen manipulointiin omien tarkoitusten mukaisesti, on kyseessä aina eettisesti tuomittava, törkeä teko.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).