Tunneyhteys ja luottamus

Tällä oppitunnilla tutustutaan NLP:n käsitteisiin tunneyhteys ja luottamus (rapport and trust). Minkä tahansa vuorovaikutuksen onnistumisen pohjana toimii luottamus, ja luottamuksen rakentumiseen ja voimistumiseen tarvitaan toimivaa tunneyhteyttä. Tunneyhteys tarkoittaa, että ihminen kohdataan hänen omassa sisäisessä maailmassaan, käyttäen samankaltaista sanallista ja eleellistä kommunikointia.

Kahden osapuolen välille on mahdollista syntyä hyvä tunneyhteys jo pelkästään sillä, että toinen osapuolista on halukas astumaan oman sisäisen maailmansa ulkopuolelle ja kohtaamaan toisen ihmisen hänen ehdoillaan. Oman sisäisen maailman hetkellinenkin jättäminen ei ole kaikille ihmisille luonnostaan helppoa. Tämän vuoksi ihmiselle on ominaista, että hän viihtyy parhaiten itsensä kaltaisten ihmisten seurassa jutellen hänen omasta mielestä tärkeistä ja mielekkäistä asioista.

Tunneyhteys syntyy niin sanotun seuraamisen (myös peesaminen) kautta. Hyvä tunneyhteys on rento ja mukava olotila, jossa kaksi ihmistä kohtaavat samassa maailmassa, toimien samalla tavalla, ollen samankaltaisia.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).