Yhteensopivuus ja yhteensopimattomuus

Oppitunnin aiheena on vuorovaikutukseen liittyvät käsitteet yhteensopivuus ja yhteensopimattomuus (matching, mismatching) Yhteensopivuus (myös yhteensopiminen, mätsääminen) on keino jatkuvasti rakentaa hyvää tunneyhteyttä. Yhteensopivuus on jossain määrin vuorovaikutuskumppanin peilaamista hänelle itselleen ominaisella tavalla. ”Mätsääminen” ei ole matkimista, vaan pikemminkin kuin tanssimista, jossa välillä viedään ja välillä seurataan. Hyvä tunneyhteys on siis jatkuvaa yhteensopivuutta. Yhteensopimattomuus ilmenee helposti vaikkapa tökeröillä lauseen keskeytyksillä tai päälle puhumisilla.

Yhteensopivuutta voi ilmetä kaikilla neurologisilla tasoilla:

Ympäristö: Tunnet automaattisesti yhteenkuuluvuutta työkavereidesi, perheesi ja joskus jopa saman maalaisten ihmisten kanssa.

Käyttäytyminen: Käyttäytymisen tasolla yhteenkuuluvuus ilmenee esimerkiksi kehonkielen kautta. Jos kaksi elekieltä kohtaa toisensa samankaltaisina, myös tietoiset mielet kokevat yhteenkuuluvuutta. Käyttäytymiseen voidaan laskea myös puhuttuun kieleen liittyviä asioita, kuten puheen rytmi, äänensävy, voimakkuus, kirjainten lausuminen jne. Elekielen tason ”mätsääminen” on aina voimakkaampaa kuin puhutun kielen tason yhteensopivuus, minkä vuoksi tämä taso vaatii erityistä tarkkaavaisuutta. Puhutussa kielessä voidaan ”mätsätä” avainsanoja ja –lauseita, jotka ovat kyseiselle ihmiselle luonnostaan ominaisia, sekä erityisesti kyseisen ihmisen aistikanavaan sopivia sanoja käyttäen.

Osaaminen: Osaamisen tason yhteenkuuluvuus ilmenee esimerkiksi saman harrastuksen osaamisen kautta. Kaksi tennispelaajaa saa aikaan hyvin erilaisen keskustelun lajista kuin ammattilainen ja vain kerran tennistä kokeillut henkilö.

Uskomukset ja arvot: Jos kaksi ihmistä jakaa samoja uskomuksia ja arvoja, on heidän automaattinen ”mätsääminen” hyvin varmaa. Jos taas samat arvot jakamaton henkilö haluaa keskustella ja päästä yhteensopivuuteen toisen ihmisen kanssa uskomusten tasolla, on vuorovaikutuksessa edettävä hyvin varovasti. Usein ihmiset eivät nimittäin käytä uskomustensa ja arvojensa pohjana järkeä, vaan jopa hyvin alkukantaisia emootioita, ja tämän vuoksi liian nopea lähestyminen voi aiheuttaa ”taistele tai pakene” -moodin aktivoitumisen.

Identiteetti: Identiteetti-tason yhteensopivuus vaatii täydellistä toisen hyväksyntää, tasa-arvoista kunnioittamista ja aitoa kykyä kohdata ihminen juuri sellaisena kuin hän on. Viimeistään tällä tasolla ihmisen oma persoona ja identiteetti saa väärät motiivit omaavan ihmisen kiinni itseteossa ja näin tunneyhteys ja vuorovaikutus loppuu. Toisaalta jos kaksi ihmistä onnistuu kohtaamaan toisensa identiteetti-tasolla, on tuloksena lähes aina jotain taianomaista, kuten ennakkoluulottomasti hyväksyvää ja eheyttävää rakkautta.

Identiteetin taustalla: Sosiaalisesta näkökulmasta voidaan puhua samoista lähtökohdista ja samasta kulttuurista tulevista ihmisistä, mutta sitäkin syvempi on henkinen yhteenkuuluvuuden tunne ja kokemus, jossa ihminen voi samaistua jopa koko ihmiskunnan kanssa.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).