Lampaiden laskeminen

Lampaiden laskeminen (counting sheep) on yksinkertainen NLP-tekniikka rentoutua ja nukahtaa. Malli on kehitetty Totuuden talossa (2016), mutta mallin historia on paljon sitä vanhempi. Mallia on käytetty tiedostumattomasti jo satoja vuosia, eikä sen tehoa ole varsinaisesti ennen tätä kyetty selittämään.

NLP-tekniikassa otetaan huomioon henkilön oma mieli ja sille ominaiset tavat hahmottaa aikaa. Aikajanan avulla voidaan assosioitua tai dissosioitua laskemaan lampaita, sekä lampaiden tulosuunnan voi valita joko menneisyydeksi tai tulevaisuudeksi, omalle mielelle paremmin soveltuvalla tavalla.

Mallissa otetaan huomioon myös ihmisen vallitseva miellejärjestelmä, eli pääaistikanava. Visuaalisia kannustetaan ajattelemaan lampaita lähinnä kuvien kautta, auditiivisia lampaiden äänten kautta, sekä kinesteettisiä joko tunteina tai kuviteltuna kosketuksena lampaisiin.

Lampaiden laskemisen teho on NLP:n näkökulmasta siinä, että jos henkilö pystyy peesaamaan omaa luontaista ajattelutapaansa lampaiden avulla, pystyy hän aivan yhtä varmasti pian myös johtamaan itseään lampaita laskemalla. Kun henkilö on saavuttanut hyvän tunneyhteyden itsensä kanssa ja alkaa tämän jälkeen hidastaa lampaiden tahtia ja vaikkapa lisäämään niille haukotuksia, on tuloksena hyvin pian ensin rentoutuminen ja tämän jälkeen nukahtaminen.

Tekniikan käyttötarkoituksia voivat olla esimerkiksi nukahtamisvaikeudet, rentoutumisvaikeudet, insomnia, tai vain yksinkertaisesti tekniikkaa voi aina halutessaan käyttää 15-30 minuutin rentoutumiseen.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).