Kurssi-info ja ohjeet harjoituksiin

Tervetuloa profiloinnin ja erilaisten persoonallisuustyyppien pariin! Tämä on suhteellisen lyhyt, mutta sitäkin tehokkaampi kurssi. Kurssiin kuuluu neljä toisistaan erillistä harjoitusta ja oppituntia, sekä runsaasti omaa analysointia ja pohdintaa. Profilointia ja erilaisia persoonallisuustyyppejä on syytä opetella ja osata ainakin kolmesta eri syystä:

1) Sinä itse olet persoona, ja siksi sinuun pätee joitakin persoonallisuustyyppien ominaisuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että vain oppimalla ja tuntemalla näitä ominaisuuksia, sinä samalla opit tuntemaan itsesi yhä paremmin. Mitä paremmin sinä tunnet itsesi, sitä helpompaa ja vaivattomampaa elämäsi tulee olemaan.

2) Kaikki muutkin ihmiset ovat persoonia, ja siksi heihin pätee joitakin persoonallisuustyyppien ominaisuuksia. Jos et valitse elää täysin erakkona koko elämääsi, on sosiaalisten suhteiden kannalta hyvin merkittävää kuinka hyvin ja monipuolisesti tunnet erilaisia ihmistyyppejä sekä näille tyypeille ominaisia piirteitä ja käyttäytymismalleja. Tässä yhteydessä puhutaan usein jopa tunneälystä.

3) Lopulta, henkisen tien kannalta, oman ja muiden persoonallisuuksien tuntemisen kautta myös ihmisen itsensä kieltäminen, eli symbolisesti sanottu elämän hukkaaminen tulee mahdolliseksi. Itsensä kieltäminen on hieman mystinen ilmaus universaaliin tasapainoon pääsemisestä, mutta sitä käytetään silti pyhissä kirjoissa. Totuuden talossa puhutaan jopa valaistumisesta ja sellaisesta suuresta rauhasta, joka on mahdollista saavuttaa itsensä, muiden ihmisten sekä koko maailmankaikkeuden ja syvyyden kanssa. Tätä rauhaa voisi hyvin kuvata tilanteella, jossa ihminen ei enää lokeroidu mihinkään persoonallisuuskategorioista, eli hän ei ole kiinnittynyt mihinkään, joka rajaisi jotain toista pois.

Tähän kurssiin menee ainakin tunti aikaa, mutta tehtävien tulosten analysointiin kannattaa mahdollisuuksien mukaan varata jonkin verran aikaa myös seuraavina päivinä. Kurssin tehtävät voi suorittaa niin monta kertaa kuin haluaa, ja tämä onkin suotavaa, jos tuloksia ei ehdi aktiivisesta analysoida seuraavien vuorokausien aikana.

Pari motivoivaa tarinaa profiloinnista

Jos sinä olisit esimerkiksi FBI:n etsimä rikollinen, sinusta muodostettaisiin automaattisesti profiili. Niin sanotut profilointiagentit tekisivät sinusta hieman samanlaista listaa kuin olet nyt itse itsestäsi tekemässä, ja tätä kyseistä listaa hyväksikäyttäen he tulisivat sinut myös etsimään ja löytämään. FBI:n ammattilaisilla on tietysti käytössään paljon enemmän kriteerejä, joita ihmisten lajitteluun eli profilointiin käytetään. Heillä on myös käytössään suuri data, eli tietokanta, jonka nojalla voidaan varsin luotettavasti ”ennustaa” kyseisen yksilön tulevaa toimintaa. Samat kriteerit täyttävät ihmiset nimittäin ajattelevat, tuntevat ja toimivat hyvin samanlaisia valintoja tehden.

Toinen ajattelun aihetta antava pointti on sellainen, että esimerkiksi myös jokainen ennustaja käyttää profilointimenetelmää omassa ajattelussaan. Hyvin usein ennustajat kuitenkin tekevät sen täysin tiedostumattomalla tasolla. Tästä lyhyt esimerkki on sellainen tilanne, jossa ennustaja sanoo ”siniselle” ihmiselle hänen menevän pian lomalle ja nauttivan siellä paljon uusista asioista ja uusista ihmisistä. Niin kauan kuin tuon kyseisen ihmisen persoonallisuustyyppi ei muutu, tulee ennustaja olemaan oikeassa. Sama pätee hyvin usein, jos kerrotaan "esikoiselle" hänen olevan vastuunkantaja, tai "takertujalle", että vaikka hän on tunteellisesti voimakas ihminen, hän silti monesti tuntee olevansa elossa vain perheensä kautta. Kun hieman mietit tätä asiaa, alat ymmärtää kuinka suuri voima profilointia osaavalla ihmisellä on takataskussaan. Hänen viisautensa ja tiedon tarkkuutensa vaikuttaa tavalliselle silmälle aivan uskomattomalta, jopa yliluonnolliselta.

Ymmärrystä persoonallisuustyypeistä ja profiloinnista voi siis periaatteessa käyttää sekä hyvään että pahaan. Tämän tiedon avulla voi oppia tuntemaan itsensä ja muut ihmiset, tai sen avulla voi manipuloida ihmisiä ja vaikkapa näin luoda itselleen menestyvän liiketoiminnan. Henkisiin oppeihin sisältyy aina suuri vastuu, jonka jokainen ihminen kantaa omassa sydämessään.

Tulevat oppitunnit sisältävät seuraavat harjoitukset:

  1. Persoonallisuuden värit
  2. Esikoinen, keskimmäinen vai kuopus
  3. Neljä tapaa rakastaa kumppania ja lasta
  4. Ihmisen risti

Ohjeita tehtäviin:

Ota itsellesi kynä ja paperia (tai tietokone ja word auki). Tee yllä mainitut tehtävät juuri tuossa järjestyksessä kuin ne on annettu. Sille ei ole merkitystä oletko joskus aiemmin jo tehnyt tehtävät tai osan niistä, tee ne nyt kuitenkin kaikki kerralla, perä jälkeen. Kirjoita valitsemallasi tavalla kaikki saamasi tulokset ylös.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).