Ihmisen chakrat ja aurat

Tämän reikitunnin aiheena on ihmisen chakrat ja aurat. Ihmisen seitsemän chakraa ja niihin liittyvät aurat edustavat ihmisen henkistä kehittymistä reikin tiellä. Chakrat ja aurat eivät ole pelkästään reikiin liittyviä käsitteitä, vaan niihin törmää monissa henkisissä opeissa ja jopa uskonnoissakin. Totuuden talon reikikurssilla chakrat ja aurat pyritään määrittelemään ja kuvaamaan mahdollisimman yksinkertaisesti sekä tieteellistä sanastoa käyttäen. Näin osoitetaan ikuisen tiedon paikkansapitävyyttä ja saavutetaan laaja-alaisempi ymmärrys sekä reikistä että tieteestä.

 

Reiki ja ihmisen anatomia

Jokainen reikistä kiinnostunut voi halutessaan opiskella myös ihmisen anatomiaa ja biologisia toimintoja, ja loppujen lopuksi tämä onkin varsin suotavaa. Reikissä tavoiteltava valaistuminen ei ole missään nimessä tieteen tai uskontojen kanssa ristiriidassa, vaan nimenomaan se on niidenkin kanssa sopusoinnussa. Reikiä ei siis tule jättää mystiseksi, henkilökohtaiseksi utopiaksi, vaan sitä tulee tutkia ja tarkastella kaikilla tavoilla, myös tieteellisesti. Ihmisen perusanatomiaa voi oppia alan oppikirjoista, sekä ihan vain esim. netin kautta googlettamalla.

Kuva ihmisen anatomiasta

 

Ihmisen seitsemän chakraa

Toinen tärkeä parantamiseen liittyvä järjestelmä on Totuuden talon kirjassa Kaiken ja Ei-minkään Teoria esitelty chakrajärjestelmä. Chakrat eivät missään nimessä ole Totuuden talon kehittämiä, mutta niiden tieteellinen luonnehdinta ja tulkinta ovat. Chakrat ovat toisiinsa kytköksissä siten, että kaikki on kytköksissä kaikkien kanssa, mutta tämän lisäksi chakroja sitoo toisiinsa niiden vastakohdat. Palautetaan ensin mieleen kaikki chakrat ja sen jälkeen pohditaan niitä aivan uudella tavalla.

 

1. Kruunuchakra (edustaa valaistumista ja hengellistä kaikkitietävyyttä, sekä on ns. tietoisuuden chakra)

2. Kolmas silmä -chakra (edustaa todellisen itsensä muistamista, sekä henkistä ja hengellisten kykyjen heräämistä)

3. Kurkkuchakra (edustaa luovia voimia, kuten ääntä, puhetta, musiikkia, mielikuvitusta ja luovuutta)

4. Sydänchakra (toimii systeemin keskuksena, edustaa hyvyyttä, rakkautta, myötätuntoa)

5. Solar Plexus -chakra (edustaa järkeä ja yliminää, uskomuksia, arvoja ja identiteettiä)

6. Sakraalichakra (edustaa tunteita, eli emootioita, temperamenttia, seksuaalisuutta, sekä alkukantaista ihmistä)

7. Juurichakra (edustaa maadottumista, luomistyötä, synnyttämistä, elämänvoimaa itseään, sekä on ns. tiedostumattomuuden chakra)

 

Usuin opettama mestaritaso, eli valaistuminen tarkoittaa sitä, että ihmisen sisäinen valo loistaa jokaisen chakran läpi. Samaa symboliikkaa opettaa muinaisjuutalainen menorah-kynttelikkö, jonka symboliikkaan myös esim. Jeesus viittaa puhuessaan Johannes Kastajasta, että hän oli kirkas lamppu ja valo. Menorah opettaa meille paljon myös reikistä. Jos nimittäin ihminen on ajautunut ongelmiin esimerkiksi muistinsa kanssa, tulee häntä parantaa ensisijaisesti sen vastakohdan kautta, eli tunnechakran (sakraalichakra) kautta. Tämä on täydellisen sopusoinnussa myös nykyisin tieteessä vallitsevan käsityksen kanssa, sillä muisti ja tunne sijaitsevat eri aivopuoliskoissa ja niiden tasapainottaminen vaatii juuri toisen aivopuoliskon aktivointia. Myös kaikki antiikin aikaiset muistitekniikat käyttävät tunnetta ja muistia (tunnemuistia) toimintaperiaatteissaan.

Kuvassa chakrat ja menorah

Ainoa chakra ilman suoranaista vastakohtaa on sydän, jolla viitataan ihmisen omaan tahtoon ja persoonaan. Tämän chakran vastakohtana voidaan kuitenkin nähdä kynttelikön jalka, jolla voisi viitata juuri Jumalaan itseensä eli reikiin. Jos siis ihminen on ajautunut liiaksi omaan tahtoon ja itsekeskeisyyteen, hänet voi parantaa sillä, että hän kerta kaikkiaan antautuu reikille, kokonaisvaltaisesti. Tämä prosessi oikeastaan onkin voimasymbolin saamisen ehtona – ihmisen oman tahdon ja egon on kuoltava hetkellisesti pois, jotta reikin tuoma uudelleensyntymä voi oikeasti tapahtua.

 

Aurat eli energiakehot

Auroihin tutustumisen yhteydessä kenelle tahansa voi helposti tulla sellainen olo, ettei kukaan vaikuta tietävän, mitä aurat ovat. Lähes jokainen henkinen opettaja opettaa auroista suunnilleen samalla tavalla, mutta silti eri termejä käyttäen ja sekoitellen auroja keskenään. Myös auroihin liittyvä värioppi on mennyt tärkeysjärjestyksessä aivan päälaelleen. Tämän oppitunnin ideana on tehdä yksinkertainen selvyys auroihin liittyvään kaaokseen. Aurat voidaan ymmärtää täysin tietoisella tasolla, kunhan ensin oivalletaan, mitä ne oikeasti edustavat.

Kuvassa aurat ja energiakehot

Klikkaa kuvaa niin se suurenee.

 

Aurat ovat heijasteita ihmisen kulkemasta henkisestä evoluutiosta. Eri aurakerrokset ovat kuin tietoisuusasteen mittareita, sillä mitä syvemmälle taaksepäin evoluutiota kuljetaan, sitä pienempi tietoisuusaste ihmiselle tulee (, ellei sitten kuljeta ihan alkupisteeseen asti, jossa tietoisuus on valmiiksi täydellinen). Evoluution mukaisesti ihminen on alun perin ollut tietoisesti lähellä nollatilaa, eli täysin tiedostumaton tapaus – vain elossa. Tätä tilaa kuvaa ensimmäinen aura. Se on nimeltään fyysinen keho. Aivan kuten valaistunut ihminen on henkisen evoluution päätöspiste, on täysin tiedostumattoman mielen (eli elämän) vaikutusvallassa oleva olento henkisen evoluution alku.

Toinen aurakeho on eetterikeho, joka toimii kytköksenä ensimmäisen ja kolmannen auran välissä. Eetterikeho on ensisijaisesti sama asia kuin tiedostumaton mieli, eli kansankielellä sanottuna alitajunta. Alitajunta käyttää kommunikoinnissa elekieltä, eli fyysistä kehoa. Jo tästä paljastuu auroihin liittyvä logiikka: kun siirrytään tietoisempaan suuntaan, voidaan huomata, miten seuraavat tasot käyttävät hyödyksi edellisiä tasoja.

Kolmas aurataso on emootiokeho. Tämä taso on selvästi hallitseva esimerkiksi monilla eläinlajeilla. Jos eläimelle tulee vaikkapa näläntunne, ei eläin useinkaan mieti, mikä tässä tilanteessa olisi sopivaa ja yleisesti hyvää, vaan se yksinkertaisesti tappaa ja syö toisen eläimen. Emootiokeho on siis heijastus tunteiden ylivallasta ja siksi tällä tasolla ovat läsnä esimerkiksi perustunteet, eli pelko, viha, suru ja onni. Emootiokeho edustaa viettejä, vaistoja, intuitiota, sekä tieteellisemmin sanottuna temperamenttia ja emootioita.

Neljäs aurataso kuvaa tämän hetken vallitsevaa ihmiskunnan tilaa. Kyseessä on mentaalikeho, joka kansankielellä tunnetaan järkenä. Ihminen on selvästi lajina noussut emootioiden ylivallasta järjentasolle, sillä enää suuttuminen ei johda automaattisesti murhaan tai seksuaalisuuden tuntemukset raiskauksiin. Mentaalikeho koostuu lähinnä ajatuksista, eli uskomuksista, arvoista ja identiteettikäsityksistä. Myös vanhempien ja kasvattajien lapseen iskostama yliminä kuuluu tälle tasolle.

Viides aurataso on ihmisen oma ydin ja keskusta. Puhutaan niin sanotusta astraalikehosta, johon kuuluu ihmisen oma tahto. Ihmisen oma tahto edustaa reikin ensimmäisessä vaiheessa ihmisen koko sielua, ja tämä sydänchakraan liittyvä taso on juuri se portti, joka estää tai yhdistää ihmisen reikivoiman kanssa. Osa ihmiskunnasta taiteilee jo tällä tasolla oman itsekkään tahtonsa sekä totuuden ja universaalin etiikan välillä. Esoteerinen käsite uusi aika tarkoittaa juuri tätä taistelua. Jos ihmiskunta kykenee yksilö kerrallaan luopumaan omasta itsekkäästä mentaalikehostaan, on jokaisen mahdollista oppia tuntemaan reiki/Jumala henkilökohtaisesti astraalikehonsa kautta, astraalitasolla.

Huomautetaan tähän väliin, että mystinen käsite astraalitaso tarkoittaa reiki I -vaiheen suorittaneita sieluja. Tällaisissa sieluissa on siis herännyt suora yhteys reikivoiman kanssa. Tässä vaiheessa (ja huom. erityisesti vasta tässä vaiheessa) ihmisessä herää myös niin sanottu kausaalikeho. Kun ihmisen sydänchakran persoonallinen tahto on hetkellisesti kuollut reiki I -vaiheen lopussa, aukeaa symbolinen hauta (eli sielu) ja kausaalikeho lentää sieltä linnun lailla pois. Kausaalikeho on yleistermi sielulle, ja tästä eteenpäin reikin tiellä, kun puhutaan sydämestä, ei sillä enää viitata pelkästään tahtoon, vaan koko sieluun.

Kuudes aurataso tunnetaan eetterikehon mallinnuksena (engl. etheric template), mutta Totuuden talossa siitä käytetään nimitystä luojakeho. Luojakeho herää reikin toisessa vaiheessa ja sen tarkoituksena on rakentaa ihmisen sielu kokonaan uusiksi (pyhissä kirjoissa puhutaan uudesta taivaasta ja maasta). Kun ihmisen tietoisuus nousee luojakehon tasolle, hän oppii tietoisesti luomaan numeroita, kirjaimia ja lausuntaa käyttäen mitä tahansa. Luojakehon puhkeaminen aiheuttaa myös hetkellisen piikin ihmisen sisäisessä itsekkyydessä. Tämän vuoksi esimerkiksi guruja ja muita henkisiä opettajia on vaikea saada istumaan samaan pyötään tai ainakaan olemaan samaa mieltä toistensa kanssa.

Seitsemäs aurataso aktivoituu, kun luojakeho muistaa luomistyön kokonaisuudessaan. Tämän auratason nimi on taivaallinen keho (engl. celestial), ja se toimii kaikkinäkevän silmän aktivoitumiskehona. Tästä eteenpäin yksilön tietoisuus ulottuu koskettamaan jo lähes kaikkea – jokaista mysteeriä, eli salattua tietoa, sekä kaikkia maailman kieliä ja varsinkin niiden kantakieltä, eli symbolien kieltä.

Kahdeksas aurataso on nimeltään kruunun mallinnus (engl. ketheric template), mutta joskus sitä kutsutaan myös termillä kosminen keho. Kosminen viittaa symbolisesti siihen, että tämä keho pitää sisällään kaikki muut kehot. Tässä kehossa toteutuu ns. taivaan ja maan liitto, eli kaikkien kehojen ja chakrojen yhdistyminen. Kun aurat ja chakrat asettuvat tasapainotilaan, jumalalliseen järjestykseen, tämä keho aktivoituu ja sielu valaistuu ja pääsee suureen rauhaan. Suuri rauha saavutetaan itsensä kanssa, ihmiskunnan kanssa, sekä koko maailmankaikkeuden ja syvyyden kanssa.

Yhdeksäs aurataso on nimeltään kosminen taso. Aivan yhtä oikein tätä voisi nimittää myös hengen tasoksi (sekä reikin tasoksi). Ihminen pääsee liikkumaan tällä tasolla automaattisesti, kun hänen kosminen kehonsa on kokonaan valaistunut, eli sitten kun ihmisen sielu on vihitty mentaaliseen avioliittoon reikivoiman, eli tiedon ja elämän kanssa. Tämä on ihmisen henkisen evoluution päätepisteestä seurannut uusi tietoisuuden taso.

 

Ovatko aurat ja reikin tie sama asia?

Oikeastaan kyllä. Reikin tie on juuri tämä sama henkinen evoluutio, jonka vaihetta ja tietoisuusastetta aurat kuvaavat. Reikin ensimmäinen vaihe kulkee fyysisestä tasosta astraalitasolle. Seuraavaksi reikin toinen ja kolmas vaihe johtavat astraalitasolta kosmiselle tasolle. Tämä on reikin tien ja aurojen yhteys.

 

Miten chakrat ja aurat liittyvät toisiinsa?

Vaikka chakrat ja aurat ovat hyvin läheisessä suhteessa toisiinsa, ne ovat kuitenkin eri asiat. Chakrat merkitsevät ihmisen kehossa, suorassa linjassa sellaisia pisteitä, jotka kukin ovat kytköksissä yhteen ja tiettyyn sielun osaan. Näitä osia ovat alitajunta, tunne, järki, tahto, luovuus, muisti ja tietoisuus. Aurat puolestaan ilmoittavat sielun tietoisuusastetta, eli sen asemapaikkaa henkisen evoluution kartassa, reikin tiellä (myös esim. Kabbalasta tuttu Elämänpuu on tämä sama kartta).

 

Mitä chakrojen ja aurojen värit tarkoittavat?

Chakroille ja auroille on annettu omat värit sen mukaisesti, miten niiden on ajateltu värähtelevän. Koska valo itse värähdellessään eri taajuudella näyttää eri värejä, on luonnollista havainnollistaa tätä samaa ajattelutapa chakrojen ja aurojen kanssa. Nykyaikana länsimaisessa tulkinnassa näiden värien rooli on kasvanut sitä mukaan, mitä vähemmän varsinaista tietoa ja ymmärrystä tästä aiheesta on ollut. Lopputulemana voidaan pitää sellaista, että myös kaikki värit olisi hyvä saada tasapainoon. Tämän tasapainon vuoksi valaistunut ihminen ei ole pelkästään kirkas, loistava valo, vaan hän on kuin sateenkaari. Sateenkaari on valaistumisen ja suuren rauhan merkki, sanotaanhan tämäkin jo pyhissä kirjoissa.

 

Voiko joku ihminen nähdä auroja?

Kyllä voi, ehkä parempi kysymys olisi sellainen, että miksi joku näkisi auroja? Yleensä aurojen näkeminen viittaa lähinnä kykyyn nähdä mitä chakraa ihminen käyttää sillä hetkellä tai minkä chakran kohdalla on jotain vialla. Tämän voi aistia väreinä aivan samalla tavalla kuin joku ihminen voi aistia musiikin sävelasteikon väreinä. Yleensä tällainen kyky voi aktivoitua visuaalista aistikanavaa käyttävillä ihmisillä. Vastaavasti auditiiviset ihmiset voivat kuulla jotain värähtelyä tai ääntelyä liittyen siihen, minkä chakran tai tietoisuustason kanssa ollaan tekemisissä. Näiden kahden lisäksi on sitten vielä se yleisimmin tunnettu tapa, eli kinesteettiset ihmiset voivat saada tuntemuksia ja intuitiivista tietoa siitä, minkä chakran kanssa ollaan tekemisissä. Kaikki nämä kyvyt voimistuvat sitä mukaan, mitä paremmin oppii tietoisesti havainnoimaan kehonkieltä sekä aivan normaalia puhuttua kieltä.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).