Reikikurssin ensimmäisellä oppitunnilla pohditaan yleisesti kysymystä mitä reiki on. Oppitunnin voi suorittaa lukemalla alla olevan opetuksen.

Länsimaisessa reikikulttuurissa reiki määritellään siten, että se on kehitetty sekä muiden hoitamiseen että itsehoitoon, koko ruumiin hoitamiseen ja tiettyjen vaivojen hoitoon, mutta sitä voidaan käyttää myös pelkästään hyvänolontunteen lisäämiseen ja terveyden ylläpitoon. Saatuasi reikiopetusta ja opittuasi siihen liittyviä menetelmiä, voit hoitaa itseäsi ja parantaa oloasi missä tahansa, vaikka saunassa tai linja-autossa.

Reikihoito on täysin turvallista monien vaikeiden fyysisten vaivojen kanssa. Jotkut käyttävät sitä myös akuuttien ja kroonisten vaivojen kanssa. Tällaisia vaivoja voivat olla esimerkiksi selkäkipu, ihottumat, niveltulehdus, poskiontelotulehdukset, virtsarakontulehdukset jne.

Itämaisessa reikin määrittelyssä ei ole enää kovinkaan paljon yhteistä länsimaisen tavan kanssa. Reikin yhteydessä ei koskaan tulisi unohtaa sitä tosiasiaa, että reiki on ensisijaisesti henkisen ja hengellisen paranemisen työkalu. Se on sanasto, jolla pyritään tukemaan ihmisen luonnollista, henkistä evoluutiota kohti valaistumista.

 

Reiki ei ole vain hoitotapa, vaan reiki on kaikki mitä on ja mitä ei ole.

 

Jotkut reikimestarit nostavat reikiin liittyen esille seuraavia asioita:

 • Reikin alkuperä on Intiassa ja itämaissa
 • Ajallisesti se on vanhempaa kuin Buddha tai Kristus
 • ”Tieto” reikistä ja tekniikoista kulki isältä pojalle
 • Alkuperäinen ”tieto” reikistä katosi pitkäksi aikaa
 • Sen löysi uudestaan tohtori Mikao Usui
 • Reiki on ns. holistinen, eli kokonaisvaltainen
 • Reiki vetoaa ihmisen itsensä luonnolliseen kykyyn parantaa itse itsensä, eli kyseisen ihmisen ki-energiaan
 • Reiki määritellään myös pyyteettömäksi rakkaudeksi sekä iloksi
 • Reiki on käsien asento parantamisessa
 • Reiki on helppo oppia
 • Reiki tasapainottaa kehon, mielen ja hengen

Tämän sekavahkon listan jälkeen on hyvä avartaa omaan näkökulmaa reikiin liittyen. Reiki ei ole vain reikiä, vaan se on läsnä jokaisessa maailman uskonnossa ja tieteessä. Kun kristitty pappi asettaa kasteseremoniassa ristinmerkkejä lapsen päälle, hän tekee reikiä. Tässä kyseisessä tapauksessa pappi asentaa Kristuksen antaman ristisymbolin kastettavan lapsen auraan, ja vielä tarkemmin sanottuna hänen kolmanteen silmäänsä. Tässä esimerkissä pappi, lapsi tai lapsen vanhemmat eivät kukaan tiedä, mitä rituaalissa tapahtuu, mutta se ei poista sitä faktaa, etteikö tässä juuri tehdä ”reikiä”, eli ”käsillä parantamista”. Kristinuskon risti vastaa reikin symboleissa erityisesti kolmatta symbolia nimeltä Hon Sha Ze Sho Nen.

Toinen huomautus on sellainen, että pienet lapset ovat jo valmiiksi yhteydessä reikiin. Jos lapselle tulee jokin haava tai vamma esimerkiksi jalkaan, hän välittömästi asettaa kätensä tämän kipukohdan päälle ja alkaa toivoa sen paranemista. Lapsi ei jää voivottelemaan haavaa (ennen kuin oppii sen), vaan yksinkertaisesti kokeilee heti parantaa itsensä. Myös tämä ”tieto ja osaaminen” häviävät, kun lapsi kasvaa ja ajautuu ulos mentaalisesta paratiisista.

 

Sanan ”reiki” alkuperä ja tarkoitus

Sanan reiki alkuperä ei ole mitenkään mystinen tai erikoinen. Sana reiki tulee suoraan Mikao Usuin kulttuurista, eli japanin kielestä. Sanakirjan mukaan (New Japanese-English Character Dictionary, 1993) reiki sana tulee sanoista rei ja ki seuraavalla tavalla: rei (霊: "henki, ihmeellinen, jumalainen") sekä ki (気; qi: "kaasumainen, elinvoima, elämän henkäys, tietoisuus").

Reikin harjoittajien keskuudessa reikin sanotaan tarkoittavan usein seuraavia asioita:

 

1) Rei = universaali, samaan aikaan kaikkialla läsnä oleva

2) Ki = elämänvoima, hengellinen tietoisuus, Jumalan ja korkeamman minän kaikkitietävä viisaus.

 

Tässä vaiheessa sinulle annetaan jo kuitekin hieman erilainen tapa ajatella. Tämä on reikin alkuperäinen tapa. Voit pohtia, että rei ja ki tarkoittavat seuraavia asioita:

 

1) Rei = olemattomuuden henki, joka on muuttumaton, kuvaamaton, aistimaton, ikuinen ja ääretön.

2) Ki = olevaisuuden sielu, joka on alati muuttuva, se voidaan kuvata ja aistia, ja esimerkiksi persoonan ja luonnon tasoilla sielulla on alku ja loppu.

 

Mietitään seuraavaksi vielä hieman tarkemmin, mitä rei ja ki oikein tarkoittavat.

 

Ki toimii kehon, hermoston ja intuitiivisen ohjauksen kautta

Ki on fyysisesti ilmenevä voima, joka muun muassa antaa elämän kaikille eläville olennoille. Ki-energiaa voi ajatella jossain määrin samana kuin kundaliinia, sillä tavalla kuin kundaliini on länsimaissa määritelty. Itämaisissa perinteissä kundaliini saattaa tarkoittaa myös sekä reitä että kitä, eli koko reikiä.

Ki on siis kuin symbolinen elämän henkäys, joka tulee jokaiseen elävään olentoon sen syntymän hetkellä. Fyysisesti tämän ilmiön voi todistaa, kun katsoo vaikkapa syntyvää ihmislasta ja hänen vetämää ensimmäistä hengenvetoa. Ki-energia on siis läsnä ihmisen elämässä sen jokainen hetki. Ihmisen syntymän ei kuitenkaan saa antaa hämätä sillä tavalla, että luulisi sen olevan kaiken ki-energian alku, ei se on vain persoonallisen ki-energian alku. Ennen ihmisen syntymää ki on ollut jo kaikissa muissa elävissä olennoissa ja koko maailmankaikkeudessa.

Ilman henkistä tietä ja jatkuvaa ponnistelua Ki-energia ottaa ihmisen jo lapsesta lähtien tiedostumattomaan otteeseen, ja näin ollen se rakentaa ihmisen sattumanvaraisesti erilaisten elämänvaiheiden kautta. Ihmisen henkisen evoluution (eli Reikin) perimmäinen tarkoitus on ensin purkaa tämä sattumanvarainen ”luomistyö” keskittymällä ihmisen henkilökohtaiseen parantumiseen. Parantuminen voi jokaisen ihmisen erilaisesta lähtötilanteesta johtuen olla enemmän joko fyysistä tai henkistä, mutta hyvin usein reikin pariin ovat ajautuneet sellaiset ihmiset, jotka etsivät kehoonsa ja hermostoonsa liittyvää eheytymistä. Tällöin varmasti ki-energia tuntuu houkuttelevan enemmän kuin rei.

Ihminen voi siis tulla tietoiseksi ki-energiasta. Tähän liittyy tosin yksi mielenkiintoinen probleema. Ki-energiaa nimittäin koetaan ja aistitaan ensisijaisesti ilman tietoisuutta, intuitioon luottaen. Ja koska puhutaan intuitiosta, ei siihen välttämättä liity tietoisuutta juuri lainkaan. Ki ja rei toimivatkin jossain määrin täysin toistensa kanssa vastakohtaisella tavalla. Rei toimii tietoisesti ja ki ilman tietoisuutta, alitajuisesti. Jos esimerkiksi toisella ihmisellä on hirveän paha mieli, ja yhtäkkiä tunnet itsessä tuota samaa pahaa mieltä, on kyseessä ki-energia. Tällaiset tunneyhteydet ovat osa jokaista ihmistenvälistä vuorovaikutusta, ja miksei ihmisten ja eläintenkin välistä.

 

Rei toimii mielen, ajatusten ja symboleiden kautta

Rei ilmenee reikissä ehkä kaikkein parhaiten symboleiden kautta. Jos Ki kuuluu enemmän kehoon ja sen paranemiseen, kuuluu rei vastaavasti mieleen ja sen hallintaan. Jotkut käyttävät sellaista jakoa, että ki hallitsee sydänchakran alapuolista aluetta, ja tuolla rei on kuin piilossa, ja taas sydämen yläpuolella tilanne on päinvastoin – siellä rei hallitsee ja ki uinuu.

Eräs hyvä esimerkki rein voimasta on matemaattinen symboli pii. Pii on sellainen luku, että sen desimaaliketju on päättymätön, eli numeroita tulee äärettömän paljon toisensa jälkeen. Kukaan ei siis voi koskaan kirjoittaa ylös kaikkia piin desimaaleja. Tämän vuoksi on täytynyt löytää jokin toinen tapa ilmaista tuota sarjaa, muutenhan siitä ei voisi kunnolla edes puhua. Tämän vuoksi on kehitetty symboli. Todennäköisesti jokainen tuntee tämän symbolin, se on pii (). Myös reikissä jokainen symboli on yhtä tarkasti määrätty, kuten edellä mainittu pii. Symboleilla on aivan erityinen rooli, ja niihin liittyy oivalluksia ja tarinoita.

Symboleja käytetään nykyaikanakin erilaisissa hoitotöissä, esimerkiksi NLP:ssä ja muissa lyhytterapiahoidoissa. Kun symboleja oppii käyttämään, ne toimivat kielellisten rakenteiden ja ajatusten tuolla puolen. Se mitä tietoinen mieli ja maallinen järki osaavat vastustaa, ei välttämättä aina päde symbolien kanssa. Symbolit ovat kuin valofotoneja, jotka vain tunkevat läpi erilaisista mielenesteistä.

Länsimaisessa reikissä symboleiden käyttöä ei juurikaan opeteta, ja tähän on olemassa hyvin selkeä syy. Kun reikin kaupallistaa, siitä häviää syvempi henkinen tieto ja ymmärrys. Tällöin myös symbolit (eli rei) katoaa ja siirtyy nukkuvaan tilaan. Sinun kannattaakin hyvin varhaisessa vaiheessa miettiä aiotko kaupallistaa reikin, vai pyritkö käyttämään sitä itseesi ja näin etenemään henkisellä tiellä.

 

Reikissä yhdistyvät symbolit ja vainu

Kun ihminen etenee reikin tiellä, tulee hän lopulta pisteeseen, jossa rei ja ki yhdistyvät toistensa kanssa. Tällöin rei ja symbolit tulevat mukaan toimimaan ja selittämään alitajunnan ja intuition valtakuntaa. Yhtäkkiä unista alkaa saada selkoa ja ennen sekasotkulta tuntuneet pyhät kirjoituksetkin avaavat porttinsa. Ja vastaavasti ki-energia nousee alitajunnasta tietoiseen mieleen, ja näin ihminen saattaa kokea kuin jokin suurempi voima johdattaisi häntä. Totuuden talossa tätä tilannetta on kuvattu termillä vainu. Eli ihminen alkaa vainuamaan asioita ja saattaa ohjautua kuin vainukoira oikeiden asioiden äärelle elämässään.

Varoituksen sana: heti kurssin alussa on hyvä nostaa esiin myös varoituksen sana. On hyvin yleistä, että kun henkisiä kokemuksia alkaa tapahtua, ihminen luulee jo niin sanotusti olevansa perillä, tai että nyt kaikki on selvää. Jos ihminen luottaa jossain vaiheessa johdatukseen sokeasti, se lähes takuu varmasti myös pettää ihmisen. Reikissä sekä rein että kin saa aina kyseenalaistaa. Kun voimat pohjautuvat totuuteen ja elämään itseensä, ne kyllä kestävät kyseenalaistuksen ja erilaiset koetukset. Ainoastaan ihmisen ego ei sitä kestä. Ja ainoa todellinen este rein ja kin edessä on juuri ihmisen oma ego. Sinussa siis lepää koko reikin potentiaali, mutta samassa myös sen suurin este. Reikin tiellä me opettelemme tuntemaan nämä molemmat puolet.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).