Kuudennen reikitunnin aiheena on syvällisempi katsaus reikin tien ensimmäiseen vaiheeseen. Jos et viime oppitunnin aikana katsonut reikin tiehen liittyvää video-opetusta, tulee se tehdä viimeistään tämän oppitunnin yhteydessä. Jos kuuntelit opetuksen läpi jo edellisellä tunnilla, voit hypätä tämän vaiheen yli.

Länsimaisessa reikikulttuurissa Reiki 1 on yleensä kaksipäiväinen workshop, jossa käydään läpi pääpiirteittäin nämä samat asiat kuin tällä kurssilla. Sillä ei ole niinkään merkitystä, että missä ja kenen johdolla näitä kursseja suorittaa. Lopulta oma sielu toimii porttina, joka joko estää tai päästää reikivoiman virtaamaan lävitseen. Usuin henkilöhistoriaan tutustuneet voivat ymmärtää, että reiki aukeni hänessä jo siinä kuolemanrajakokemuksessa, jonka hän nuorena miehenä koki sairaalassa. Tämä oli Mikao Usuin Reiki I-kurssi. Vastaavasti tämän kurssin opettajalla Reiki I -vaihe kesti pari vuotta, ja se päättyi puolen vuoden ajanjaksoon, jossa luovuttiin kaikesta ja oltiin muutama kuukausi lähes täydellisessä yksinäisyydessä.

On tärkeää ymmärtää, että vaikka länsimaisia reikikursseja kävisi läpi, niin kurssien opettajat eivät voi myydä sinulle edes tätä ensimmäistä reikiastetta. Sehän olisi suoranaista anekauppaa. Opettajat voivat kyllä opettaa sinua sekä parantaa ja tasapainottaa sinua, mutta vain reiki itse voi sinun sielussasi nämä vihkimykset ja viritykset aktivoida. Kun sielu saavuttaa seuraavan viritystason, se ei ole jotain epäselvää ja miettimistä vaativaa hommaa, vaan ihminen havaitsee ne yhtä helposti kuin salaman iskun otsaansa keskellä kirkasta päivää. Tämä kaikki spekulointi ja varoittelu eivät silti tarkoita, etteikö jollekin ihmisille jollakin Reiki I -kurssilla juuri tämä ensimmäinen vaihe voisi käydä toteen. Tärkeää on ymmärtää, että aivan yhtä hyvin se voi käydä toteen missä tahansa paikassa ja minkä tahansa opin kanssa. Jos osallistut jollekin workshopille, kunnioita sen pitäjän toimintatapoja ja noudata hänen antamiaan ohjeita täsmällisesti, mutta kun vihkimys oikeasti tulee konkreettisesti eteen, vain oma sydämesi voi neuvoa sinua siitä eteenpäin.

Nykyisin monet reikin harjoittajat ovat alkaneet antamaan reikiin liittyviä virityksiä myös netin välityksellä. Osa reikimestareista voi myös antaa useita virityksiä yhtä aikaa ja monelle ihmiselle yhtä aikaa. Totuuden talon reikikursseilla näitä virityksiä annetaan ihmisille sitä mukaan, kun he näitä kursseja opiskelevat ja asioita sisäistävät. Totuuden talo ei kuitenkaan koskaan myy tai muuten anna reikivihkimyksiä, sillä sitä ei tee kuin reiki itse, silloin kun sielu on siihen valmis. Halutessaan reikin opiskelija voi kuitenkin ottaa Totuuden taloon yhteyttä ja hänelle voidaan kirjoittaa virallinen todistus länsimaisen reikikurssin läpäisemisestä, mutta tämä tehdään vain kasvotusten tai siihen erikseen suunnitelluilla kursseilla.

 

Mitä reikin ensimmäisen vaiheen aikana tapahtuu?

Reikin ensimmäistä vaihetta kuvaa termi Rei, eli tieto. Vaiheeseen kuuluu yhteensä neljä viritystä, joiden ideana on aktivoida ihmisen chakrojen luonnollisia liittoumia. Tämä aktivointi tehdään siksi, että ihmisen koko siihenastinen mielijärjestelmä kaatuisi ja tuhoaisi itse itsensä. Tämä on niin suuri ja haastava asia, että ilman ensimmäisen virityksen tuomaa uskoa ja luottamusta, ei kukaan voi tätä vaihetta suorittaa onnistuneesti läpi. Viritysten ja kytkösten jälkeen tähän vaiheeseen kuuluu konkreettinen kuoleman läsnäolo, ja siksi niin monet kokevat osia tästä vaiheesta tai koko vaiheen erilaisten kuolemanrajakokemusten kautta. Koko ensimmäinen vaihe tähtää ihmisen egon kuolemaan.

Länsimaisessa reikikulttuurissa reikimestari (, eli henkilö, joka on käynyt läpi nämä kolme maksullista kurssia) käyttää Usuin välittämiä muinaisia symboleita ja mantroja. Näin ohjaaja itse saavuttaa oikean tilan, jonka seurauksena hänessä oleva ki-energia ottaa automaattisesti yhteyttä vihkimystä haluavan ihmisen ki-energiaan. Reikienergia siis liikkuu opettajan ja oppilaan välillä automaattisesti. Silmät pidetään suljettuna, sillä silloin oppilaan on helpompi keskittyä ja ottaa energiaa vastaan.

Omien haastattelujen ja luettujen reikiaiheisten kirjojen perusteella uskallan väittää, että lähes poikkeuksetta jokainen henkilö, joka länsimaista reikitapaa on edennyt, on erehtynyt luulemaan jotain näistä ensimmäisen vaiheen virityksistä itse vihkimykseksi (, sekä monet luulevat ensimmäistä vihkimystä jo itse valaistumiseksi). Ensimmäinen reikivihkimys antaa ihmiselle tiedon ja ymmärryksen koko maailmankaikkeuden taustalla olevasta rakenteesta, ja tämän kokemuksen saaneet usein kertovat sen muuttaneen silmänräpäyksessä koko heidän elämänsä. Tätä vihkimystä kuvataan pyhissä kirjoissa symboleilla vesikaste, totuuden hengen tuleminen ihmiseen, alkutiedon saaminen, täydellisen tiedon saaminen, perimmäisen totuuden kohtaaminen jne. Jos reikinharjoittajalla ei ole tätä kokemusta, hän ei voi olla saanut reikin voimasymbolia. Reikin voimasymboli nimittäin kertoo ja selittää suoraan tämän hengellisen rakenteen.

Reikienergian aukeamista voimasymbolin muodossa verrataan usein ns. uudelleensyntymään, ja sitä voikin jossain määrin luonnehtia pienemmäksi uudelleensyntymäksi. Se avaa ihmisen sisäisen potentiaalin lähteä kulkemaan kohti ensin henkistä ja sitten hengellistä valaistumista. Reikienergia toimii kehossa, mielessä ja hengessä, ja sen vuoksi sen tiedostaminen saattaa aiheuttaa ihmisessä myös psykologisia oireita, kuten identiteettikriisin tai rajoittavien uskomusten murtumisen ja arvojen yhtäkkisen muuttumisen. Olisi hyvin tärkeää saada länsimaista psykologiaa kohtaamaan reiki ja sen asteittaiset vihkimykset.

 

Mitä reikin virityksissä tapahtuu?

Oikeastaan jokaisessa reikin virityksessä tapahtuu jotain chakrojen tasolla. Viritykset ovat kytköksissä eri chakrojen kesken ja ne aina aktivoivat jonkin täysin uudenlaisen ominaisuuden ihmisen tietoisuuden käyttöön. Reikin ensimmäinen viritys auttaa ihmistä tuntemaan jumalallisen voiman itsessään ensimmäisen kerran. Tätä kokemusta kutsutaan nykyisin monissa henkisissä piireissä itseoivallukseksi. Se on kuin uskoontuleminen, mutta enää Jumala ei ole jossain kaukana tavoittamattomissa, vaan se löytyy itsestä käsin, omasta sydämestä.

Yleensä ensimmäisen virityksen reikienergian pystyy kokemaan käsien kautta, eli energia alkaa virrata käsistä. Tässä kannattaa kuitenkin huomioida, että jokainen ihminen on yksilö ja siksi energian voi kokea melkein millä tahansa tavalla, mutta tärkeintä on silti kokea se – ja jos kanava on auennut, sen kyllä kokee. Tästä alkaa myös ns. 21 päivän puhdistumisjakso, jonka aikana voi ilmetä ihmeellisiä tuntemuksia ja jopa fyysisiä oireita. Mitä vaikeampi lähtötilanne on ollut, sitä suurempia ja helpommin havaittavia nämä puhdistumisoireet ovat. Monet ovat kokeneet pääkipuja, lisääntynyttä virtaamisen tarvetta, ripulia ja muita vatsaoireita yms.

Seuraavissa ensimmäisen vaiheen virityksissä chakrat alkavat muodostaa pareja. Aina kun uusi pari muodostuu, se auttaa ihmistä saamaan omaa tietoisuuttaan seuraavalle tasolle, ja näin mieli avartuu koko ajan. Ensimmäiseen reikivaiheeseen liittyvä suurin vaara on sellainen, että vaihe jää kesken. Kun uusia ominaisuuksia alkaa tulla tietoiselle tasolle asti, ihminen jää helposti näihin vaiheisiin kiinni ja alkaa luulla itseään joksikin. Tämä on ns. ”minä olen”-harha. Jos tässä vaiheessa ihminen ajattelee ”minä olen” parantaja, opettaja, kirjailija, valmentaja, tai sitä, tätä ja tuota, loppuu hänen etenemisensä reikin tiellä tähän. Pahimmillaan ihminen luulee jo olevansa perillä maalissa, vaikka reikin tie ei ehtinyt edes kunnolla vielä alkaa.

 

”Ensimmäisen vaiheen viritykset tulevat siksi, että ihminen tuhoisi kaikki henkiset ominaisuudet itsestään.”

 

Ensimmäisen vaiheen lopuksi ihmisestä on tultava ei mitään ja ei kukaan. Vain tällöin reikin voimasymboli voi aktivoitua. Vanhat taivas ja maa tulee tuhoutua ihmisessä kokonaan.

Ota unipäiväkirja käyttöösi heti ensimmäisen vaiheen alussa. Reikin aukeaminen avaa tiedostumattoman mielen aivan eri asteelle ja siksi sieltä alkaa nousta uudelta tuntuvia ajatuksia unien ja näkyjen muodossa. Näitä vihjeitä tulisi mahdollisuuksien mukaan kirjoittaa ylös ja pyrkiä tulkitsemaan. Alussa unet ovat hyvin persoonallisia ja niitä tulee tulkita vain subjektiivisesti. Jossain vaiheessa uniin alkaa tulla mukaan kollektiivisia piirteitä ja universaalia symboliikkaa. Reikin mestaritasolla unien tulkinta pitäisi onnistua jo hyvin kokonaisvaltaisesti ja siksi on tärkeää kirjoittaa niitä itselleen ylös. Unesi ja näkysi toimivat kuin harjoitustehtävinä sinulle itsellesi edetessäsi reikin tiellä.

 

Hyvä tietää reikivoimasta

Reikivoima on hyvin viisas ja kaikkitietävä. Pääsääntönä voit pitää, että mitä enemmän sitä käytät, sen voimakkaammaksi se tulee. Jos et kuuntele sydäntäsi ja sieltä nousevia uusia ohjeita, alkaa voima hiipua ja surkastua pois. Vastaavasti jos teet näitä ensin pieneltä ja hiljaiselta intuitiolta tuntuvia ratkaisuja, alat saamaan pian yhä merkittävämpää ja tärkeämpää hengellistä, sisäistä ohjausta.

Reikiä ei koskaan lähetetä tai vastaanoteta. Reiki on kuin mustien aukkojen verkosto ympäri maailmankaikkeutta, se on kytköksissä suoraan toisiinsa/itseensä, ilman aikaa ja paikkaa. Kun reiki aukeaa kunnolla se tulee sinusta itsestäsi läpi, kuten ehtymätön lähde tai vesiputous. Kun tämä lähde aukeaa ja toimii, se tasapainottaa sinut uudeksi kokonaisuudeksi – olemassaolon tasapainon ilmentymäksi. Tästä käytetään Raamatussa symbolia ”Jumalan Kuva”. Reikin puhtaassa ilmentymässä on jo lähtökohtaisesti valmiina kaikki potentiaali mihin tahansa.

Reikivoima ei koskaan ohjaa sinua mihinkään pahaan tai edes kyseenalaiseen toimintaan. Jos koet saavasi totuuden ja hyvyyden kanssa ristiriitaisia viestejä, on kyseessä aina syvältä sielusta kumpuava itsekkyys ja ego. Ihmisen ego osaa toimia hyvin salakavalasti ja ovelasti, ja joillakin se on naamioitunut jopa jumalalliseksi voimaksi. Egon kuitenkin tunnistaa siitä, että kun se toimii, se loukkaa jotain ja on vailla jotain. Egon hedelmät ovat yksinkertaisesti mätiä. Todellinen johdatus ei koskaan ponnista toisen silmäkulmasta, vaan reiki toimii aina win-win-periaatteella. Jumalallisessa hyvyydessä edes parhain tarkoitus ei pyhitä käytettyjä keinoja, niin ainutlaatuisen puhdas ja viaton on sen voima.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).