Reikin ensimmäiset viritykset

Reikin perusteet I-osion viimeisen tunnin aiheena on reikin ensimmäiset viritykset. Reikiin tutustumisen ja itsehoidon jatkuvan harjoittelun tavoitteena on saavuttaa kaikki reikin viritykset, yksi kerrallaan. Tällä oppitunnilla käydään läpi vain reikin tien ensimmäinen vaihe ja siihen liittyvät viritykset.

Reikin virityksiä voi periaatteessa antaa kuka tahansa. Reikin viritysten toimeenpanon kuitenkin aina hyväksyy henkilön oma sielu, tai sitten vastaavasti sielu ei hyväksy sitä. Usein reikikursseilla (tai uskonnoissa) tyydytään siihen, että saadaan itsensä ulkopuolinen usko ja luottamus hommaan. Tämä ei kuitenkaan ole riittävä taso, jolla reikissä pääsee eteenpäin, vaan kaiken tulee tapahtua myös henkilökohtaisesti, itsensä sisällä. Tämän kurssin opettaja on elävä esimerkki siitä, miten näitä virityksiä voi saada itsehoitomenetelmien kautta. Itsehoitomenetelmiin ja itse asiassa aivan kaikkiin hoitomenetelmiin kuuluvat

i) tiedon hankkiminen,

ii) käytännön harjoittelu, sekä

iii) syvän meditaatio-/hypnoositekniikoiden omaksuminen ja käyttäminen.

Näiden kolmen työkalun avulla kuka tahansa voi lähestyä reikivoimaa ja pyytää itselleen näitä virityksiä. Kommentoidaan tähän väliin sellainen asia, että reikin vihkimyksiä ei voi vain takuuvarmasti pyytää itselleen ja sitten heti saada niitä, vaan ne vain tulevat silloin kun ne tulevat. Ne siis tulevat silloin, kun sielu on niihin valmis. Reikin vihkimykset tulevat aina suoraan reikistä, mutta reikin viritysten kanssa sinua voi auttaa ja opettaa lähes kuka tahansa.

 

Reikin 1. viritys: Usko ja luottamus

Niin hassulta kuin se kuulostaakin, reiki ei voi toimia ilman, että siihen uskoo ja luottaa. Tähän pätee samanlainen ajattelu kuin vertauskuva talvipäivän takanlämmityksestä. Osa ihmisistä toimii siten, että he menevät takan eteen ja sanovat takalle, että jos sinä lämmität minun taloni, niin lupaan antaa sinulle puita vastalahjaksi. No tällaisessa tilanteessa jää talo kylmäksi ja merkit saamatta. Sitten on se reikiin valmis porukka, jotka ensin menevät tekemään puutyöt pakkaseen, ja tämän jälkeen he vielä asettelevat sopivan kokoiset puut takkapesään. Sitten he sytyttävät takan ja odottavat sen lämmittävän koko talon - ja näinhän siinä käykin.

Uskon reikivoimaan voi saada kahdella eri tavalla. Ensiksi voi huomata, miten jollakin toisella ihmisellä reikivoima toimii. Toisaalta voi myös lukea sellaisista ihmisistä, joilla reikivoima on ollut käytössään. Kun tällaisiin tarinoihin ja itsensä ulkopuolisiin aistihavaintoihin alkaa luottaa, syntyy ns. itsensä ulkopuolinen usko. Kokonaan toinen tapa ja oikeastaan tämä ensimmäinen reikin viritys on kuitenkin, kokea reikivoima itsensä sisällä. Tätä sanotaan usein itseoivallukseksi, eli tällaisessa tilanteessa ihminen oivaltaa hänessä itsessään piilevän jumalaisen reikivoiman. Itseoivallus on itsensä sisäinen usko ja luottamus reikiin.

Ensimmäinen viritys avaa portin koko henkisen kasvun ja kehittymisen seuraavalle tasolle. Reikin ensimmäinen viritys tapahtuu sydänchakrassa. Siksi voidaan kuvainnollisesti sanoa, että ihmisen sydän aukeaa reikille.

 

Reikin 2. viritys: Tunnemuisti

Ensimmäisen virityksen jälkeen ihmisen sielu aukeaa. Tämän seurauksena ns. elämänfilminauha alkaa kulkea. Elämänfilminauhan kulkemisen voi tunnistaa siitä, että aivan tavallisen arjen keskellä alkaa yhtäkkiä tulla unohdettuja muistikuvia ja takaumia, usein jopa nuoruusvuosilta ja aivan varhaislapsuudesta. Ilman sydämen aukenemista näitä muistikuvia harvemmin tulee, ne ovat vain padottu henkilökohtaiseen historiaan, eikä niitä usein edes koeta tarpeelliseksi käydä läpi. Tämä on kuitenkin se syy, joka ihmisen sielun pitää unessa, tiedostumattomassa tilassa.

Reikin toisessa virityksessä edesautetaan tämän filminauhan juoksemista. Toinen viritys kohdistuu kolmanteen silmään ja sakraalichakraan. Kun nämä chakrat saadaan viritettyä ja tasapainotettua, alkaa filminauhakin rauhoittua ja se saadaan lopulta jopa aivan tietoiseen hallintaan. Toisen virityksen voi suorittaa astraalitasolla (esim. hypnoosissa tai meditaatiossa), mutta sen tiedostamiseksi tulee myös hankkia tietoa, sekä harjoittaa muistia ja tunteiden hallintatekniikoita. Näiden lisäksi ja jälkeen on erittäin suositeltavaa harjoitella myös muistitekniikoita. Niiden harjoittelussa nimittäin yhdistyvät nämä kaksi chakraa, jolloin voidaan puhua tunnemuistista.

Neurologisesti voidaan huomauttaa, että nämä kaksi chakraa sijaitsevat eri aivopuoliskoissa ja siksi niiden tasapainottaminen ja tunnemuistin harjoittaminen aiheuttaa myös aivan fyysisen liiton ihmisaivoissa.

Tunnemuistin tarkoituksena on auttaa ihmistä muistamaan hänen koko tähänastinen elämänsä, sekä erityisesti kaikki vaikeimmat ja kivuliaimmat asiat. Näitä asioita tulee kohdata ja hoitaa sitä mukaan, kun ne nousevat tietoisuuteen asti.

 

Reikin 3. viritys: Järkiluovuus

Kolmas viritys on hyvin samankaltainen kuin toinen viritys, mutta nyt kyseessä ovat kuitenkin eri chakrat. Järki viittaa Solar Plexus -chakraan ja luovuus kurkkuchakraan. Kun luovuutta ja järkeä mietitään yleisellä tasolla, on nyt hyvin helppo hahmottaa kauas toisistaan, joskus niiden ajatellaan jopa olevan toistensa vastakohtia.

Yleisesti ajatellen ihmiset jakaantuvat identiteettitasolla järkeviin ja luoviin ihmisiin. Kolmannen reikivirityksen tavoitteena on irtaantua tästä jaottelusta. Lyhyesti sanottuna: jos koet itsesi järkeväksi, sinun tulee vapauttaa luovuus kaikessa voimassaan, ja vastaavasti jos koet itsesi luovaksi ihmiseksi, sinun tulee vahvistaa järkeä. Tässä vaiheessa on tärkeää huomioida, että on paljon vaikeampaa esimerkiksi tukahduttaa omaa luovuuttaan, kuin kasvattaa järkeä. Siksi tasapainoon tulee pyrkiä aina henkilökohtaisen kasvun kautta, ei tukahduttamisen. Huomautetaan tässä vielä, että esim. lääkkeet usein pyrkivät tukahduttamaan tai keinotekoisesti nostamaan jotain osa-aluetta, jotta tasapaino löytyisi ja ongelmat katoaisivat. Lääkkeitä voi käyttää, mutta vain akuutissa mielessä, pitkäjänteisiä ja pysyviä tuloksia tulee vain chakrojen tasapainottamisen ja henkisen kasvun kautta.

Järkiluovuus on tila, jossa järki ja luovuus ovat löytäneet tasapainoon. Paras esimerkki järkiluovuudesta on luomistyö, eli se miten maailma on luotu. Kaikki on luotu luovuudella, jossa on mukana satunnaisia piirteitä ja ääretön määrä eri mahdollisuuksia, mutta silti kaikki on luotu kuin samaa lakia ja kaavaa noudattaen. Järkiluovuutta voi opiskella ja harjoittaa monellakin tapaa, mutta ainakin voisi tutustua jossain määrin eri soittimiin ja sävelasteikoihin, eläinten ääntelyyn, suorankulman ja kaaren käsitteisiin, sekä siihen miten kaikki on luotu vain suoraa ja kaarta käyttäen. Mitä enemmän järkiluovuus virittäytyminen onnistuu, sitä enemmän henkilö alkaa hahmottaa samankaltaisuuksia itsensä ja muiden sekä koko maailmankaikkeuden kanssa.

Huomautetaan tässäkin vielä neurologisesti, että nämä kaksi chakraa sijaitsevat eri aivopuoliskoissa ja siksi niiden tasapainottaminen ja järkiluovuuden harjoittaminen aiheuttaa myös aivan fyysisen liiton ihmisaivoissa.

Järkiluovuuden tavoitteena on antaa ihmiselle totuuteen perustuvia, uusia henkisiä voimavaroja, joiden avulla hän voi paremmin ymmärtää, hoitaa ja opettaa itseänsä. Järkiluovuus on sekä luomisen että tuhoamisen työkalu, ja tässä vaiheessa sillä tulisi ensisijaisesti tuhota omia rajoittavia uskomuksia, maallisia arvoja, itsekästä identiteettiä jne.

 

Reikin 4. viritys: Tiedostumatontietoisuus ja Tietoinentiedostumattomuus

Viimeinen reikin ensimmäisen vaiheen virityksistä koskee tiedostumattoman ja tietoisen mielen liittoa. Pyhissä kirjoissa näihin viitataan symboleilla maa ja taivas, ja chakroissa ne tarkoittavat juurichakraa ja kruunuchakraa. Jos tunnemuisti keskittyi tiedonhakemiseen ja järkiluovuus keskittyi käytännön harjoitteluun, niin tämä viimeinen viritysparivaljakko keskittyy siihen syvään meditaatio- ja hypnoositilaan pääsemiseen ja sen hallitsemiseen.

Lyhyesti sanottuna tätä neljättä viritystä voisi kuvata kahdella sanalla: paastoa ja rukoile. Tässä yhteydessä paastoaminen ei tarkoita ensisijaisesti oikeita ruokatottumuksia ja niistä tauon pitämistä, vaan paastota tulee yhteiskunnasta, perheestä, ystävistä, televisiosta ja netistä, sekä omista harrastuksista ja mielipuuhista. Käytännössä tässä vaiheessa ihmisen tulee pystyä kokonaan irrottautumaan yhteiskunnan ja sosiaalisten verkostojen tuomasta paineesta, ja keskittyä vain olemiseen ja syvärentoutumisen harjoitteluun.

Kun tiedostumatontietoisuus tai tietoinentiedostumattomuus alkaa hahmottua, ihminen alkaa nähdä jokainen yö unia. Ja koska tässä vaiheessa hypnooseja ja meditaatioita tehdään myös päivisin, alkavat erilaiset unet ja näyt tulla varsin tutuiksi ja normaaleiksi. Tämän virityksen ideana on siis päästä tasapainoon normaalin päivätietoisuuden ja tiedostumattoman mielen kanssa. Joidenkin tutkimusten mukaan ihmisen lähtötilanne on sellainen, että hän käyttää normaalin arjen keskellä vain 5 % tietoista mieltä ja 95 % tiedostumatonta mieltä. Ehkä tämä auttaa sinua hahmottamaan, millainen vaiva tässä tulee nähdä ja käydä läpi, että edes hetkellinen tasapainotila saavutetaan.

Reikin neljäs viritys toimii neurologiankin näkökulmasta koko ihmisessä. Se yhdistää nimittäin koko keskushermoston, aina alhaalta ylös asti. Keskushermoston lisäksi tässä virityksessä yhdistyvät myös keho (, johon tiedostumaton mieli enemmän viittaa) ja mieli (, johon tietoinen mieli enemmän viittaa).

Tietoisentiedostumattomuuden/Tiedostumattomantietoisuuden tavoitteena on saattaa ihminen kokonaisvaltaiseen tasapainotilaan. Tätä tilaa kuvaa symbolinen menora-kynttelikkö, jossa nämä chakrojen liitokset ovat kokonaan näkyvissä. Saman ajattelutavan voi nähdä reikin voimasymbolissa, jossa nämä kaikki seitsemän chakraa yhdistyvät toisiinsa.

 

Mihin reikiä voi käyttää ensimmäisten virittymisten jälkeen?

Ei ole vain yhtä oikeaa vastausta, että mihin reikiä voi tai tulisi käyttää. Sitä voi käyttää itseensä ja tästä kaiken tulee luonnollisesti alkaakin. ”Parantaja, paranna itsesi.” Itsensä ohella reikiä voi käyttää toisiin ihmisiin, niin aikuisiin kuin lapsiinkin. Sitä voi käyttää myös eläimiin tai kasviin. Ehkä saat jotain perspektiiviä siitä, että periaatteessa reiki tarkoittaa juuri samaa asiaa kuin ”Jumala”. Reikin sovelluskohteiden määrä on ääretön, onhan se itsekin kaikkialla ja ei missään jo valmiiksi.

Tämän aiheen loppuun on paikallaan pieni, mutta vakava varoitus. Muista aina, että reikin ensisijainen käyttökohde olet sinä itse, aina niin kauan, että olet kulkenut koko reikin tien läpi, aina valaistuneeksi ihmiseksi asti. Se ei ole reikivoima, joka haluaa ottaa reikistä kunniaa itselleen tai yrittää kaupallistaa siitä oman elinkeinon nimissä. Sen tekee sinun itsekäs tahtosi. Jo heti aluksi reikin tiellä on tärkeää ymmärtää, että lopullinen reiki aukeaa täydellisen antautumisen kautta – ei omien saavutusten tai titteleiden kautta.

 

Reikin 1. vihkimys

Reikin ensimmäisen vihkimyksen edellytyksenä on se, että ihminen on ensimmäistä kertaa sisäisessä tasapainotilassa. Tämän jälkeen ihmisen tulee vielä luopua omasta tahdostaan sekä raha-ajattelusta. Jos reikiä haluaa kaupallistaa tai auttaa muita ihmisiä rahan vuoksi, edes pienen summan, ei reikin ensimmäinen vihkimys voi toteutua kaikessa loistossaan. Tästä eteenpäin ei voi päästä kuin täysin puhtain sydämin.

Mikao Usui saavutti ensimmäisen reikivihkimyksen kuolemanrajakokemuksessa sairaalassa. Tuon kokemuksen jälkeen hän pyhitti koko elämänsä oppimaan tuosta kokemuksesta ja ymmärtämään henkisiä ja hengellisiä totuuksia. Tästä hänellä oli vielä vuosien työ ja matka valaistumisen saavuttamiseen.

 

Tähän päättyy Reikin perusteet kurssin I-osa. Voit vielä suorittaa päättökokeen ja vinkkinä voisi sanoa sen, että koetta voi suorittaa myös uudestaan huvikseen aina silloin tällöin, niin reikiin liittyvät asiat ja käsitteet pysyvät tuoreessa muistissa. Kun olet sisäistänyt kurssin ensimmäisen osan, voit siirtyä kurssin toiseen osaan.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).