Reikin tie - viritykset ja vihkimykset

Oheisella videoluennolla käydään läpi koko reikin tie. Tiehen liittyy erilaisia virityksiä ja vihkimyksiä, joista annetaan yleiskuvaukset ja joitakin esimerkkejä.

Reikikurssin viides oppitunti käsittelee reikin versiota henkisestä tiestä, josta käytetään nimitystä Reikin tie. Reikin tie on yleisnimi ihmisen koko henkiselle ja hengelliselle matkalle, jonka hän voi halutessaan suorittaa reikin terminologiaa ja Mikao Usuin viisautta hyödyntäen. Synonyymeja reikin tielle ovat esimerkiksi i) Tao, ii) Totuuden tie sekä iii) Tie, Totuus ja Elämä. Reikin tie sisältää yhteensä neljä vaihetta, jotka jokainen ihminen käy läpi samassa järjestyksessä matkallaan kohti Dai Ko Myo -kokemusta, eli valaistumista.

Länsimaisessa reikiperinteessä reikin tietä on opetettu siten, että se on jaettu kolmeksi kurssiksi. Nämä kurssit ovat Reiki I, II ja III. Kurssien hinnat liikkuvat kympeistä satasiin kahden ensimmäisen kohdalla, ja viimeisestä kurssista voi joutua jo helposti maksamaan yli tuhat euroa tai jopa monta tuhatta. Kurssien jälkeen reikin harjoittajalle annetaan diplomi, jossa hänen reikiasteensa todetaan. Länsimaisessa reikin tiessä jostain syystä raha ja nämä tittelit ovat nousseet määräävään asemaan. Mikao Usuin opettamassa reikissä ne eivät olleet lainkaan mukana, eikä niitä siksi tälläkään kurssilla arvosteta. Itse asiassa länsimainen reikiperinne muodostaa ristiriidan alkuperäisen reikin tien kanssa, sillä jos masterkurssista pitää maksaa yli tuhat euroa, on se oikeastaan mahdoton tehtävä, sillä viimeistään reikin toisessa vaiheessa ihminen on luopunut koko siihenastisesta omaisuudestaan ja opetellut pidemmän aikaa elämään ilman rahaa ja tunnustuksia.

 

Reikin kutsu

Ihmiset etsivät ja löytävät reikin pariin persoonallisista syistään. Jotkut etsivät Jumalaa, toiset kaipaavat armoa ja totuutta, sekä useat ihmiset vain yksinkertaisesti ovat kyllästyneet materialistiseen kulttuuriin ja he siksi etsivät sille vastapainoa. Ehkä suurin yksittäinen syy reikin pariin ajautumiselle voisi olla sellainen jumalallisen/korkeamman itsen johdatuksen etsiminen.

Merkittävin seikka reikin löytämiselle on se, että ihminen on itse siihen valmis. Kannatta myös huomioida, että aivan kuten sinä etsit reikiä, myös reiki etsii sinua yhtä kovasti. Jos olet valmis jättämään rajoittavia ajatuksia, pelkoja, huonoja valintoja ja koko persoonallisen totuutesi taaksesi, voit olla valmis reikiä varten. Sinun tulee haluta muutosta ja totuuden tuomaa vapautusta aivan oikeasti, koko sydämestäsi.

Kuvassa on reikin tien viritykset ja vihkimykset

Kuva aukeaa isommaksi klikkaamalla. Kuva käydään kokonaan läpi alla olevalla videoluennolla.

Oheisessa kuvassa on kuvattu vaiheittain koko reikin tie. Tie alkaa kutsumuksesta. Kun reiki kutsuu ihmistä ottamaan selvää itsestään, se voi tapahtua henkilöstä riippuen millä tahansa tavalla. Kutsu on aina henkilökohtainen ja osa sen viehätystä piilee siinä, ettei sitä useinkaan voi tulkita kukaan muu, kuin juuri hän, joka on kutsuttu. Sielu vastaa kutsuun, jos se on valmis siihen.

 

Reikin viritykset ja vihkimykset

Reikissä on yhteensä kolme vihkimysvaihetta, jotka sitten lopuksi yhdistyvät yhdeksi ja samaksi kokonaisuudeksi, eläväksi valon lapsesi (Dai Ko Myo), eli eläväksi reikin tieksi (Reiki Dao). Myöhempien oppituntien aikana käydään läpi näitä kolmea vaihetta, kolmesta eri näkökulmasta. Eri näkökulmien kautta saadaan varmasti riittävän syvä perspektiivi aiheeseen ja ehkä opitaan ajattelemaan reikin tiestä hieman realistisemmin kuin länsimaissa yleensä tehdään. Jokaisen vaiheen yhteydessä nostetaan esiin seuraavat näkökulmat i) reikin perustajan Mikao Usuin oma kokemus, ii) länsimainen reikin opetus, sekä iii) tämän kurssin opettajan oma kokemus. Kurssin edetessä opiskelija tulee huomaamaan, miten tämän kurssin opettajan kokemukset ovat hyvin lähellä reikin perustajan kokemuksia, mutta vastaavasti mitä pidemmälle reikin tietä kuljetaan, sen kauemmaksi länsimainen reikikulttuuri näistä kokemuksista jää.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).