Reikihoidon antaminen

Nyt kurssilla päästään reikiin liittyen suuremmalle yleisölle ehkä tutuimpaan aiheeseen, eli reikihoidon antamiseen. Normaalisti reikihoito luetellaan vaihtoehtoisten hoitomuotojen piiriin, mutta syvimmillään reikihoito on jotain aivan muuta - se on yhteys sielujen ja koko maailmankaikkeuden ja syvyyden välillä. Kuten sanottua, reikihoitoa voi ja tulee antaa ensisijaisesti itselleen, jolloin puhutaan niin sanotusta itsehoidosta. Toisaalta reikihoitoa voi antaa jollekin toiselle ihmiselle, jolloin puhutaan reikihoidosta. Reikihoidon voi suorittaa pääsääntöisesti kahdella tavalla, kokonaisvaltaisemmin tai nopeasti. Kokonaisvaltainen reikihoito pitää sisällään ihmisen koko kehon ja mielen läpikäymisen, kun vastaavasti nopeampi pikakäsittely keskittyy vain sellaiseen nopeaan tasapainotukseen.

Reikin kanssa työskentelyssä on tärkeää ymmärtää, ettei ihminen koskaan paranna siinä ketään. Reiki on ennemmin kuin yhdessä rukoilua, jossa toinen ihminen samalla ohjaa toista ihmistä. Myös sellainen mielikuva on aivan oikea, että ihminen itse oikein syvästi rukoilee ja antaa tämän oman rukouksensa ulottua koskettamaan tätä toista ihmistä. Parantaja/hoitaja ei siis koskaan ole parantanut yhtään ihmistä reikin avulla. Silti ihmiset ovat parantuneet, jotkut ovat kokeneet jopa niin sanottuja ihmeparantumisia. Paranemisessa ja parantamisessa on kuitenkin aina kyse siitä, onko ihmisen oma sielu valmis paranemaan – sitä ei voi kukaan parantaa, jos se ei ole. Suurin kunnia paranemisessa kuuluu siis reikille itselleen, tämän jälkeen sille sielulle, joka joko estää tai hyväksyy paranemisen, ja vasta viimeisenä kunnia kuuluu hänelle, joka prosessia on avustamassa. Liian monesti tässä prosessissa joku menee vikaan, ja ihmiset ottavaa reikille kuuluvaa kunniaa itselleen. Rahan ja parantamisen yhdistäminen toisiinsa on vaarallista, sillä jos ”asiakas” maksaa hoidosta parantajalle, silloin helposti tulee tilanne, jossa joko asiakas tai sitten sekä asiakas että hoitaja itse luulevat hoitajan parantaneen ihmisen.

Ennen reikinhoidon antamista muille ihmisille on hyvä tiedostaa muutama asia. Jos hoidontarpeessa olevalla henkilöllä on ollut tai on nyt mielenterveysongelmia, kannattaa hoidon suhteen olla hyvin varovainen. Parhaillaan reikihoito sisältää syvärentoutumista tai esimerkiksi hypnoosihoitoa, joka saattaa laukaista tiedostumattoman mielen piilottamia traumoja tai muita ongelmatilanteita menneisyydestä. Tällaisissa tilanteissa tulee aina ohjata avuntarvitsija ottamaan yhteyttä myös mielenterveysammattilaisiin. Reikin ideana on valmistella sielua etukäteen yhteyteen reikin kanssa, ja jos tämä yhteys syntyy, ei henkilö enää tule kärsimään tällaisista ongelmista. Reikin opiskelu ja harjoittaminen ovat kuin henkisen arkin rakentamista vedenpaisumuksen varalle, mutta jos vedenpaisumus on jo käynnissä, voi joskus lääkärin tai mielenterveyspalveluiden käyttö olla vähintäänkin suotavaa. Henkisten asioiden lisäksi jotkut varoittelevat esimerkiksi sydämentahdistimista, etteivät ne kestäisi reikihoitoa. Samaa sanotaan diabeteksesta kärsivistä ihmisistä. Näistä ei ole ollut näkyviä ennakkotapauksia, mutta aina on parempi olla varovainen.

 

Turvallisin tapa harjoittaa reikiä on opettaa toinen henkilö itse harjoittamaan reikiä,

ja sitten opettaa hänet parantamaan itse itsensä.

 

Ennen varsinaista reikihoitoa sitä haluavalle tulee etukäteen selittää hyvin tarkasti, mitä ollaan tekemässä ja missä järjestyksessä nämä asiat tehdään. Tämän lisäksi on hyvä selittää mitä reaktioita hoito voi saada tässä henkilössä aikaan. On myös hyvä painottaa, että kaikki nämä reaktiot ovat täysin normaaleja.

Reiki voi aiheuttaa esimerkiksi seuraavia reaktioita:

 • unenkaltaisia tiloja, joissa voi nähdä unia, näkyjä ja ilmestyksiä
 • hyvinkin kaukaisia (ja vaikeita) muistoja voi palata mieleen aivan yhtäkkiä
 • mielikuvitus voi saada aikaiseksi aivan ihmeelliseltä tuntuvia asioita
 • järjentasolla voi löytyä rajoittavia uskomuksia ja ne voivat jopa muuttua, arvot voi kehittyä, ja jopa identiteettikäsitys ja minäkuva voi häilyä ja muuttua. Tällaiset muutokset ovat kuitenkin aina sen suuntaisia, joihin tämä ihminen itse on ollut valmis ja halukas. Kuten sanottu, reikihoitaja ei tee mitään muuta kuin avustaa reikivoiman kanssa, kaikki muutokset on lähtöisin hoidettavan ihmisen omasta sielusta.
 • periaatteessa mitä tahansa tunteita voi herätä. Esimerkiksi jokin perustunne (pelko, viha, suru tai onni) voi herätä, tai sitten jokin sosiaalinen tunnelukko voi aueta. Tunnetasolla myös oma temperamentti voi tulla selväksi.
 • fyysisiä merkkejä hoidosta ovat kuuman tai kylmän tunne, värien näkeminen, hallitsemattomat nytkähdykset, nukahtaminen, kutina tai pistelyt, mahan kurina tai muut suoliston äänet, tunne että kädet tai jokin muu kehon osa liikkuu. Myös hoitajan käsien tiedostaminen on aivan normaalia, vaikka silmät olisivatkin suljettu, eivätkä nämä kädet koskaan sinua fyysisesti kosketa.

 

Reikihoidon perinteinen kaava

Reikihoidon antamiseen ei tarvitse tuntea ihmisen anatomiaa tai fysiologiaa. Tärkeintä on, että sinä itse jätät egosi hoidon ja harjoitusten ulkopuolelle. Näin sinä annat reikin toimia juuri, kuten se toimii. Reiki ei paranna oireita, vaan se parantaa ihmistä kokonaisvaltaisesti.

Kun liikutat käsiäsi autettavan henkilön päällä, tarkkaile pienimpiäkin muutoksia hänen kehossaan. Voit saada alitajuista tietoa tilanteesta käsiesi kautta, oman näköaistisi havaitsemien muutosten kautta, tai äänten ja ääntelyiden kautta. Huomioi myös, että nämä muutokset voivat tapahtua joko sinussa itsessäsi tai hoidettavassa henkilössä. Jos reikienergia toimii hyvin ja vapaasti teidän välillänne, te olette hetkellisesti yhtä tiedostumattomalla tasolla, ja siksi sinun omat ajatuksesi ja tuntemuksesi voivat hyvinkin paljastaa sen, mitä autettavan ihmisen kehossa tai mielessä tapahtuu.

Joku arvio reikikäsittelyn kestoksi on annettu 60 – 90 minuuttia, mutta tämä nyt on aivan tapauskohtainen seikka. Joskus käsittely voi olla lyhyt ja henkilöä tulisi auttaa muulla tavalla siitä eteenpäin, esim. opettamalla. Joskus taas tiedostumattomassa mielessä aukeneva lukko voi tarvita paljon enemmän aikaa ja kärsivällisyyttä kuin tunnin. Jo pelkästään tämän vuoksi on aivan mahdotonta sopia kalenteriin valmiiksi ”hoitotapaamisia” tunnin välein. Jos näin tekee, silloin ei mennä reikin ja autettavan ihmisen ehdoilla, vaan reikinharjoittajan oman tahdon ehdoilla.

Prosessin jälkeen sekä sinun että autettavan tulisi juoda vettä. Tämän lisäksi henkilöllä tulisi olla riittävästi aikaa jäsennellä asioita mielessään ja tarvittaessa vaikka pysähtyä pidemmäksikin aikaa pohtimaan reikiä ja itseään. Kuten reikin kolmas symbolikin sen sanoo, ei reikiä voi sitoa aikaan tai ihmisten aikatauluihin. Se toimii niin kuin se itse haluaa toimia, ihmisten tulee joustaa ja antautua reikin mukaan, reiki ei antaudu koskaan toimimaan ihmisen oman tahdon mukaan.

Käsittelyn aloittaminen

Käsittelyn aluksi autettava ihminen tulee saattaa selinmakuulle tai hyvään istuma-asentoon. Usein makuuasennossa annettava hoito mielletään kokonaisvaltaiseksi käsittelyksi ja pikakäsittely suoritetaan istuvassa asennossa. Asennon ottamisen jälkeen asettele käsiäsi kuhunkin reikiasentoon ja pidä käsiäsi paikoillaan tarvittavan aikaa. Alussa voit valita ajaksi esimerkiksi 3 – 5 minuuttia, mutta hyvin pian sinun intuitiosi alkaa osoittaa minkä aikaa missäkin kohdassa on tarvetta.

Normaali ohjeistus käsien asennoksi on sellainen, että sinun kämmenesi tulee olla hieman kaarella ja sormet toisiansa vasten tiukahkosti kiinni, kuten olisit ottamassa kämmeniisi vettä. Tätä asentoa voi hakea itsekseen ja kokeilla käsiä omien chakrojen ja silmien päälle. Kun asento on oikea ja reiki alkaa virrata, huomaat kyllä välittömästi jotain (esim. normaalia enemmän lämpöä).

 

Kokonaisvaltaisen reikihoidon käsiasennot

 

Asento 1

reikihoidon asento 1

Laita kätesi hieman kuppimaiseksi ja aseta ne varovasti hoidettavan silmien, poskipäiden ja otsan päälle (kolmas silmä).

Tämä asento voi auttaa stressiin, silmäongelmiin, astmaan, nuhaan, allergioihin, sekä esimerkiksi aivolisäkkeeseen, käpyrauhaseen ja aivojen hermostoon.

 

Asento 2

Reikihoidon asento 2

Aseta kätesi hoidettavan henkilön pään päälle siten, että kämmenesi peittävät kruunuchakran.

Tämä asento voi auttaa migreeniin, pääkipuihin, silmäongelmiin, kovettumiin, stressiin, virtsarakkoon, ruoansulatukseen, ilmavaivoihin ja emotionaalisiin ongelmiin.

 

Asento 3

Reikihoidon asento 3

Aseta kätesi hoidettavan henkilön pään sivuille, ohimoiden päälle. Tässä asennossa voit tarpeen mukaan kääntää hoidettavan henkilön päätä puolelta toiselle.

Tämä asento voi auttaa tasapainoon, korvien soimiseen, kuulo- ja korvaongelmiin, vilustumiseen, flunssaan, sekä asento tasapainottaa oikean ja vasemman aivopuoliskon mahdollista epätasapainoa.

 

Asento 4

Reikihoidon asento 4

Asennosta 3 pääsee asentoon 4 siten, että vuorotellen vie yhden käden hoidettavan niskan puolella, kun päätä on käännetty toiseen suuntaan. Lopuksi asennossa 4 molemmat kädet ovat hoidettavan niskan takana, kohdassa, jossa aivot ja selkäranka kohtaavat.

Tämä asento voi auttaa pääkipuun, silmäongelmiin, stressiin, heinänuhaan, ruoansulatusvaivoihin, pelkoihin, fobioihin, shokkitiloihin, masennukseen, ja halvauksiin.

 

Asento 5

Reikihoidon asento 5

Asennosta 4 pääsee asentoon 5, kun taas puoli kerrallaan otetaan kädet pois niskan takaa ja asetellaan ne hoidettavan poskia vasten pään sivuille siten, että sormenpäät koskettavat toisiaan ja peittävät kurkkuchakran.

Tämä asento voi auttaa itsensä ilmausta, kommunikointia, hengittämistä, puhe- ja ääniongelmia, keuhkoputkentulehdusta, flunssaa, vilustumisia ja vihaa.

 

Asento 6

Reikihoidon asento 6

Aseta kätesi hoidettavan henkilön olkapäille.

Tämä asento voi auttaa käsien ja kyynärpäiden särkyyn ja kipuun, jäykkiin hartia lihaksiin, stressiin, kylmiin käsiin, ja verenkiertoon.

 

Asennot 7, 8, 9, 10, 11, 12

Reikohoidon asennot 7 8 9 10 11 ja 12

Aloita tämä asentojen sarja asettamalla kätesi T-kirjaimen muotoon siten, että oikea kätesi peittää sydänchakran ja vasen kätesi tulee solisluiden päälle. Liikuta seuraavaksi käsiäsi alaspäin siten, että kätesi peittävät solar plexus -chakran ja sakraalichakran.

Muodosta sitten käsilläsi V-kirjain, jolla peität henkilön juurichakran. Tämän jälkeen jatka vielä alaspäin ja aseta kätesi henkilön polville ja jaloille.

Näillä asennoilla voi olla vaikutusta esimerkiksi kaikkiin suuriin sisäelimiin, tauteihin, tulehduksiin, vatsaan, suolistoon, sukuelimiin, vihaan ja muihin emootioihin, stressiin, jalkakipuihin, ja suonikohjuihin.

Kun olet käynyt kaikki etupuolen käsiasennot läpi, pyydä henkilöä kääntymään toisinpäin. Joskus tässä vaiheessa voi huomata, miten henkilö on nukahtanut, ja tällöin sinun tulee vain varovaisesti herätellä hänet ja pyytää kääntymään.

 

Asennot 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Reikhoidon asennot 13 14 15 16 17 18 ja 19

Aloita asettamalla kätesi henkilön lapaluiden kohdalle. Liikuta käsiäsi ohjeiden mukaan alaspäin, kunnes saavutat selkärangan alaosan. Muodosta sitten T-kirjain, jolla peität juurichakran. Lopuksi aseta kätesi henkilön polvien taakse, ja jalkojen alapuolelle.

Nämä asennot voivat vaikuttaa esimerkiksi kaikkiin suurimpiin sisäelimiin, tauteihin, tulehduksiin, vatsaan, suolistoon, selkä- ja selkärankaongelmiin, sukuelimiin, stressiin, vihaan ja muihin emootioihin, jalkakipuihin, ja suonikohjuihin.

Näiden asentojen lopuksi voit käydä läpi henkilön jalkapohjat vyöhyketerapian oppien mukaisesti. Myös tällä voi olla vaikutuksia kaikkiin suurimpiin sisäelimiin ja rauhasiin.

 

Loppuasento, asento 20

Reikihoidon asento 20 eli lopetusasento

Kun olet käynyt kaikki käsiasennot läpi, asetu kokovartalohoidon loppuasentoon. Tässä asennossa asetat vasemman kätesi henkilön keskushermoston alaosaan (tai suoraan alimman chakran päälle) ja oikean kätesi siihen pisteeseen, jossa keskushermosto ylhäällä loppuu (tai suoraan ylimmän chakran päälle). Hoidon loppuasento tasapainottaa koko kehon energioita.

Loppuasennon jälkeen voi käydä läpi vielä kerran henkilön auran ja chakrat. Tähän on olemassa lyhyt ja pidempi kaava.

 

Reikihoidon lopettamisen lyhyt kaava

Käy käsilläsi läpi pintapuolisesti, vain kämmeniä liikuttamalla henkilön koko keho. Tämän jälkeen voit hieman keventää otetta ja käydä kehon läpi niin, ettet enää juuri lainkaan koske siihen. Sitten vielä kolmannen kerran käyt läpi koko kehon reilusti kehon ulkopuolella, eli liikutat kämmeniäsi vain aurassa. Jotkut päättävät nämä kaikki kolme kierrosta maahan koskettamiseen, jotta keho, mieli ja sielu saataisiin maadoitettua.

 

Reikihoidon lopettamisen pidempi kaava

1. Tässä vaiheessa sinulla tulisi edelleen olla vahva yhteys reikiin, eli sekä sinä itse olet että hoidettava henkilö on edelleen syvärentoutuneessa tilassa.

2. Reikivoima: ota tietoisen mielesi tarkastelun alle Reikivoima. Muistat varmasti, että reiki on se voima, joka on kaikki olemattomat asiat ja maailmankaikkeuden vastavoima, syvyys, sekä kaikki elävät olennot, värähtelevä valo ja maailmankaikkeus itse. Kiitä nyt tätä voimaa sen mukanaolosta koko prosessin aikana, kaikilla auran tasoilla.

3. Palauta nyt mieleesi ReiKi-voiman kaksijakoinen luonne. Anna Ki-voiman erota Rei-voimasta, eli anna vastakohtien erota ajatuksissasi yhdestä pisteestä kuin kahdeksi navaksi. (Jotkut voivat kuvitella esim. yin-yang-symbolin tässä yhteydessä, ja sitten muokata sen vesica pisces -muotoon ja tämän jälkeen vielä kahdeksi erilliseksi palloksi.) Tämä on reikin jakaantuminen dualismiin.

4. Rei-voima: ota yhteys ajatuksissasi Rei-voimaan, eli siihen voimaan, joka on kaikki olemattomat asiat ja maailmankaikkeuden vastavoima, syvyys. Kiitä nyt myös tätä voimaa sen mukanaolosta kaikilla auran tasoilla.

5. Tietoisuuskeho: ota ajatuksissa yhteys tietoisuuskehoon ja kiitä sitä.

6. Muistikeho: ota ajatuksissa yhteys muistikehoon ja kiitä sitä.

7. Luovuuskeho: ota ajatuksissa yhteys luovuuskehoon ja kiitä sitä.

8. Tahtokeho: ota ajatuksissa yhteys tahtokehoon, ja kiitä sitä.

9. Järkikeho: ota ajatuksissa yhteys järkikehoon ja kiitä sitä.

10. Tunnekeho: ota ajatuksissa yhteys tunnekehoon ja kiitä sitä.

11. Fyysinen keho: ota ajatuksissa yhteys tiedostumattomaan mieleen ja kiitä sitä.

12. Ki-voima: ota yhteys ajatuksissasi Ki-voimaan, eli siihen voimaan, joka on kaikki elävät olennot, värähtelevä valo ja maailmankaikkeudessa. Kiitä tätä voimaa sen mukanaolosta kaikilla auran tasoilla.

Jos mahdollista, jokaisen käsittelyn jälkeen olisi hyvä pestä kädet ja tarjota sekä itselle että autettavalle henkilölle lasillinen puhdasta ja viileää vettä.

 

Symboleiden käyttäminen hoidossa sekä ajattelu symboleiden avulla

Joitakin ihmisiä voi parantamisprosessin aikana auttaa esimerkiksi sellainen, että omissa ajatuksissaan ajattelee reikiä ja sen eri tasoja geometrisesti. Ajatuksissaan voi käyttää esimerkiksi seuraavia symboleita:

 • Yksi ympyrä/pallo = Reikin ykseys
 • Kaksi palloa ja vesica pisces = Reikin jakaantuminen Rei:ksi ja Ki:ksi
 • Kaksi neliötä kulmikkain, päällekkäin (Lakshmin tähti) = Reiki, jossa toinen neliö kuvaa Rei:tä ja toinen Ki:tä
 • Neliterälähtinen kukka = muisti, luovuus, järki ja tunne
 • Seitsenterälehtinen kukka = seitsemän sielun osaa, eli tietoisuus, muisti, luovuus, tahto, järki, tunne ja tiedostumaton mieli
 • Enneagrammi ja yhdeksenkulmio = 7 + 2, eli sielun seitsemän osaa (ks. yllä) yhdistettynä kahteen hengen osaan (Rei ja Ki)

Monia ihmisiä auttaa myös se, että vaikeita käsiteltäviä asioita nimetään uusiksi ja merkitään omissa ajatuksissa symboleiden avulla. Tällöin hoitaja voi pyytää henkilöä ajattelemaan vaikkapa rajoittavaa uskomusta symbolina ja sitten punnita tätä symbolia ikuisuuden vaa'assa totuutta itseään vasten. Kun ajattelu symboleiden kielellä alkaa aueta mielessä, se tuo valtavan paljon uusia voimavaroja sekä hoitamiseen että tietysti opettamisen kautta myös hoidettavien ihmisten ajatteluun. Se mihin järki ei pysty, siihen kuitenkin alitajunta hyvin usein pystyy, ja jopa helposti. Alitajunnan "äidinkieli" on symbolit.

Myös itse hoidossa voi tietysti käyttää symboleita. Reikisymboleiden merkitykset löydät niiden omasta oppitunnista. Myös esimerkiksi risti on symboli, jota voi käyttää joko alitajuisesti vain uskomalla ja luottamalla sen voimaan, tai sitten siitä voi olla täysin tietoinen ymmärrys. Jokainen reikinharjoittaja voi myös itse saada reikivoiman kautta omia symboleita, joiden todellinen tarkoitus henkilön tulee itse selvittää.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).