Reikiin liittyviä kysymyksiä, vastauksia, väitteitä ja oikaisuja

Reikikurssin loppuun kerätään kysymyksiä, vastauksia, väitteitä ja oikaisuja reikiin liittyen.

 

Reikiä ei voi tieteellisesti todistaa.

Tämä väite on hyvin yleinen, mutta se on melko helppo osoittaa epätodeksi. Esimerkiksi riittää tarkastella ihmistä, jolle tulee jokin bakteeritulehdus. Pian henkilön kehon puolustusjärjestelmä aktivoituu ja hyökkää haitallista bakteerikantaa vastaan tuhoten sen. Tämän prosessin aiheutti reiki. Tarkemmin sanoen ki energia aktivoi ihmisen parasympaattisen hermoston. Reiki on siis ihmisen luonnostaan käyttämä, usein täysin tiedostumaton toimintatapa, jolla hän reikienergiaa käyttäen hoitaa itse itsensä. Reiki tulee ymmärtää oikeassa mittakaavassa, eli se on kaikki energia mitä on olevaisessa ja olemattomassa maailmankaikkeudessa ja syvyydessä. Reiki on myös elävä totuus, jatkuvasti itse itsensä luova, jalostava (evoluutio) ja tuhoava voima.

 

Jos reiki on luonnollinen energia, kenenkään ei tarvitse opetella käyttämään sitä.

Tämä väite on sama asia kuin, että jos meillä on taivaalla salama, niin meidän ei tarvitsisi enää oppia tuntemaan energian teoriaa, vaan riittäisi vain ottaa salama ja käyttää sitä. Eli väite ei ole totta. Vaikka jokin asia tapahtuu luonnostaan hyvin ja oikein, meidän tulee ymmärtää se perinpohjaisesti, ja lopulta tämä on mahdollista vain silloin, kun olemme ensin ymmärtäneet itsemme ja sen mikä siinä on totta ja mikä ei.

 

Mihin reikin parantava voima perustuu?

Ihmisen sielu toimii luonnostaan oikein ja hyvin. Sieluun kuuluvat keho (ja hermosto) ja mieli (ja mielenkoodi, eli ajatusten filminauha). Kun ihminen itse aiheuttaa kehoonsa ongelmia esim. liiallisen syönnin, liian vähän vedennauttimisen, tai esim. huumausaineiden, tupakoinnin ja alkoholin kautta, ongelmia syntyy. Samalla tavalla jos ihminen itse on tiedostumattomasti rakentanut itselleen huonoja tunteidenhallintataitoja tai rajoittavia uskomuksia, ongelmia syntyy. Reikihoitajan/-opettajan ensisijainen tehtävä on auttaa ihmistä näiden asioiden kanssa. Jos opettaja/parantaja on itse puhdas, hän voi välittää toiselle ihmiselle itsestään tätä puhdasta reikiä, energiaa, johon hänen oma sielunsa ei lisää tai muuta mitään, näin epätasapainossa oleva sielu saa osakseen tasapainottavaa, täydellistä energiaa. Tätä ilmiötä sanotaan myös ”armoksi”. Lähtötilanteesta riippuen sielu voi olla armon tai ankaruuden tarpeessa, ja tarpeen mukaan, viisaudella sille tulee lopulta näitä molempia antaa. Armo ja ankaruus yhdessä ovat eräs määritelmä rakkaudelle.

 

Kuka reikissä parantaa?

Tämän tärkeysjärjestyksen omaksuminen on hyvin tärkeä asia. Reikin ensisijainen parantaja on reiki itse. Ilman reikiä kukaan ei sairastu tai parane. Toiseksi tärkein parantaja on ”potilas” itse. Kukaan ihminen ei sairastu tai parane ilman hänen omaa sieluaan, ja siksi tulee ymmärtää, että se on sielu, joka parantamisen antaa tapahtua tai estää sen. Vasta kolmantena parantamisessa on mukana avustaja, eli se fyysinen parantaja/opettaja. Jos reikin harjoittaja ei itse ole puhdas, hän alkaa väittää, että hän on itse se, joka parantaa kaikki ja sen vuoksi reikistä kuuluu hänelle kunnia ja palkkio.

 

Miksi reiki maksaa?

Oikea ja alkuperäinen reiki ei missään olosuhteissa, koskaan, maksa mitään. Jos reiki maksaa, sen harjoittaja luulee itse olevansa ”potilasta” ja reikivoimaa tärkeämpi. Oikea reiki, josta sinäkin koostut, ei maksa mitään – vain ihmisen oma itsekäs tahto on korvausta vailla tekemästään työstä. Ei mustikalle pidä maksaa siitä, että se antaa marjoja, tai koiralle siitä, että se rakastaa ja suojelee omistajaansa. Siksi todellinen reikin harjoittaja ja varsikin opettaja ei ole siitä koskaan rahaa vailla. Toki jos joku haluaa tukea lahjoituksella auttajaansa, voi tällaisen lahjoituksen antaa ja ottaa vastaan, mutta silloinkin vain kohtuudella ja pyyteettömästi.

 

Reikivihkimykset on tehtävä ennen kuin reikiä voi harjoittaa.

Myös tämä väite on täysin väärä. Se on sama asia kuin, että sinun tulisi ensin lukea muutama kirja, ennen kuin opettelet lukemaan. Reikivihkimykset ovat ihmisen oman sielun valmiusasteita, eikä niitä voi kukaan toinen ihminen sielulle antaa. Sielu joko on niihin valmis tai sitten se ei ole. Vaikka olisit ostanut erilaisia reikivihkimyksiä itsellesi, on hyvin todennäköistä, että et ole vielä saavuttanut edes voimavihkimystä, sillä sen yhteydessä sinä kyllä saat tiedon näistä kaikista asioista. Vastaavasti jos et ole luopunut koko omaisuudestasi ja persoonallisesta elämästäsi, et ole voinut saada toista ja kolmatta vihkimystä, ja jos et ole valaistunut ihminen, et ole voinut saada neljättä symbolia ja vihkimystä.

 

Reikisymbolit ovat ainoita oikeita symboleita.

Reikisymbolit ovat kyllä symbolien tasolla ainoita oikeita symboleita, mutta fyysisesti nämä merkit ovat ainoita ja oikeita symboleita vain niiden saajalle, eli Usuille itselleen. Jokainen sielu kokee puhdistumisensa eri tavalla ja siksi siihen liittyy välillä hyvinkin vahvoja subjektiivisia kokemuksia. Tämän vuoksi kukaan ei voi väittää juuri hänen symboleiden olevan ainoita oikeita symboleita, mutta vastaavasti näiden kaikkien ”oikeiden symboleiden” merkitys on aina sama. Symboleiden tasolla symbolit siis ovat aina samoja, mutta kun persoona ne piirtää tähän näkyvään maailmaan, ne voivat olla myös hyvinkin erilaisia. Jos sielu ei ole itse saanut tästä symboleiden olemuksesta ymmärrystä, se ei ole voinut vielä saada voimasymbolia, sillä juuri se avaa mielen tälle symbolien kielelle.

 

Kuka reikisymboleita voi käyttää?

Reikisymboleita voi käyttää kuka tahansa. Ne ovat yhtä universaaleja kuin ristisymboli tai symboliset vesi ja leipä. Jos parantaja/opettaja käyttää pelkästään Usuin saamia symboleita, on hän aivan vastaavassa asemassa reikiin nähden kuin kristitty on kristinuskoon nähden käyttäessään vain ristin merkkiä. Voidaan puhua, että tällainen henkilö on itsensä ulkopuoliseen tahoon uskossa. Vastaavasti jos vihkimykset oikeasti tapahtuu ihmisen omassa sielussa, hän saa myös omia symboleita, unia, näkyjä ja ilmestyksiä. Tällöin tämä henkilö voi käyttää omaa tietoaan ja ymmärrystään siitä, mitä symbolia tulee tai kannattaa käyttää aina tilanteen mukaan.

 

Millä tasoilla symbolit toimivat?

Symbolit toimivat pääsääntöisesti kolmella tasolla. Niillä on subjektiivinen, eli persoonallinen, henkilökohtainen voima. Tämän lisäksi jokaisella symbolilla on kollektiivinen, eli koko ihmiskuntaa koskettava voima. Lopulta symboleilla on vielä universaali, eli koko maailmankaikkeutta ja syvyyttä koskettava voima. (Nämä tasot ovat muuten periaatteessa juuri samat kuin fyysinen taso, astraalitaso ja kosminen taso.) Reikimestari/muuten valaistunut ihminen ei enää tee sielussaan eroa näiden kolmen tason välille, sillä hän on irronnut subjektiivisesta (fyysisestä) ja objektiivisesta (astraalitason) harhasta. Lopulta symbolit kuvaavat perimmäistä totuutta, eli siten miten asiat oikeasti ovat ja tapahtuvat – jokainen hetki, jokaisessa paikassa.

 

Aukeaako reikivoima aina kämmenissä ja kaikilla samalla tavalla?

Reikivoiman aukeneminen kämmenissä on yksilöllinen tapa kokea jokin ”itseäsi” suurempi voima sisälläsi. Sinulla (kysyjällä) se aukeni kinesteettisellä tavalla. Vain reiki/Jumala tietää miten ja missä se kenelläkin aukeaa. Minulla (iisalla) se aukeni kuulon kautta, vaikka se oli vähiten käytetty aistikanava silloin. Silloin piirtelin ensimmäisen kerran symbolin, joka näissä ”minun” symboleissa vastaa reikin voimasymbolia. Reikivoiman voi kokea minkä tahansa aistikanavan kautta (näkö, kuulo, tunto, haju ja maku) tai niiden yhdistelmänä tai kaikilla aistikanavilla yhtä aikaa, tai jopa ilman mitään aisteja. Kyse on enemmänkin siitä, että huomaa sen – tämä on se kuuluisa itseoivallus.

 

Ovatko aurat ja reikin tie sama asia?

Oikeastaan kyllä. Reikin tie on juuri tämä sama henkinen evoluutio, jonka vaihetta ja tietoisuusastetta aurat kuvaavat. Reikin ensimmäinen vaihe kulkee fyysisestä tasosta astraalitasolle. Seuraavaksi reikin toinen ja kolmas vaihe johtavat astraalitasolta kosmiselle tasolle. Tämä on reikin tien ja aurojen yhteys.

 

Miten chakrat ja aurat liittyvät toisiinsa?

Vaikka chakrat ja aurat ovat hyvin läheisessä suhteessa toisiinsa, ne ovat kuitenkin eri asiat. Chakrat merkitsevät ihmisen kehossa, suorassa linjassa sellaisia pisteitä, jotka kukin ovat kytköksissä yhteen ja tiettyyn sielun osaan. Näitä osia ovat alitajunta, tunne, järki, tahto, luovuus, muisti ja tietoisuus. Aurat puolestaan ilmoittavat sielun tietoisuusastetta, eli sen asemapaikkaa henkisen evoluution kartassa, reikin tiellä (myös esim. Kabbalasta tuttu Elämänpuu on tämä sama kartta).

 

Mitä chakrojen ja aurojen värit tarkoittavat?

Chakroille ja auroille on annettu omat värit sen mukaisesti, miten niiden on ajateltu värähtelevän. Koska valo itse värähdellessään eri taajuudella näyttää eri värejä, on luonnollista havainnollistaa tätä samaa ajattelutapa chakrojen ja aurojen kanssa. Nykyaikana länsimaisessa tulkinnassa näiden värien rooli on kasvanut sitä mukaan, mitä vähemmän varsinaista tietoa ja ymmärrystä tästä aiheesta on ollut. Loppu tulemana voidaan pitää sellaista, että myös kaikki värit olisi hyvä saada tasapainoon. Tämän tasapainon vuoksi valaistunut ihminen ei ole pelkästään kirkas, loistava valo, vaan hän on kuin sateenkaari. Sateenkaari on valaistumisen ja suuren rauhan merkki, sanotaanhan tämäkin jo pyhissä kirjoissa.

 

Voiko joku ihminen nähdä auroja?

Kyllä voi, ehkä parempi kysymys olisi sellainen, että miksi joku näkisi auroja? Yleensä aurojen näkeminen viittaa lähinnä kykyyn nähdä, mitä chakraa ihminen käyttää sillä hetkellä tai minkä chakran kohdalla on jotain vialla. Tämän voi aistia väreinä aivan samalla tavalla kuin joku ihminen voi aistia musiikin sävelasteikon väreinä. Yleensä tällainen kyky voi aktivoitua visuaalista aistikanavaa käyttävillä ihmisillä. Vastaavasti auditiiviset ihmiset voivat kuulla jotain, värähtelyä tai ääntelyä liittyen siihen, minkä chakran tai tietoisuustason kanssa ollaan tekemisissä. Näiden kahden lisäksi on sitten vielä se yleisin tapa, eli kinesteettiset ihmiset voivat saada tuntemuksia ja intuitiivista tietoa siitä, minkä chakran kanssa ollaan tekemisissä. Kaikki nämä kyvyt voimistuvat sitä mukaan, mitä paremmin oppii tietoisesti havainnoimaan kehonkieltä sekä aivan normaalia puhuttua kieltä.

 

Kukaan ei tiedä miten reiki toimii, mutta voimme silti käyttää sitä.

Tämä väite on esitetty esim. useiden reikimestareiden toimesta. Väitteen esittäjää vaivaa rajoittava uskomus. Uskomuksensa mukaisesti hän neuvoo muita vain uskomaan sokeasti reikiin sekä siihen, että se jotenkin toimisi. Tässä kohtaa mennään pahasti metsään, eikä tällainen reiki enää lainkaan eroa esim. uskontojen harjoittajista. Reiki ei ole uskonto, eikä siihen tarvitse uskoa, vaan se tulee opetella tuntemaan henkilökohtaisesti. Henkisellä tiellä reiki vastaa samaa asiaa kuin perimmäinen totuus. Jos joku sanoo sinulle, ettei kukaan voi koskaan oppia tuntemaan perimmäistä totuutta, on kyseessä vain tämän henkilön oma rajoittava uskomus. Esim. tämän kurssin opettajaan tai Mikao Usuihin tämä uskomus ei päde. Ja koska on olemassa ihmisiä, joihin tämä uskomus ei päde, on kyseessä uskomus, ei totuus. Reikin toisen vaiheen työskentelyyn kuuluu jatkuva itsensä tarkkailu ja varsinkin omien sanojen kautta omien uskomusten ja arvojen tarkkailu ja metsästys.

 

Tähän on mahdollista tulla sinun kysymyksesi...

 

 

Reikin ja Totuuden talon termien yhteydet

 

Reiki = Kaiken ja Ei-minkään Teoria, Jumala, Pyhä Henki, elävä totuus

Do = Tie, henkinen ja hengellinen tie

Reiki-Do = Totuuden tie

Shinto = Jumalten tie (kiinaksi sen-tao), Totuuden tie vesikasteen eli voima-symbolin jälkeen aukeava osa Totuuden tietä

Gakkai = Opiskeluyhteisö, esim. Totuuden talo

Reiju = Vihkimys, kaste, Totuuden tien osa. Jos viitataan viritykseen, niin sen vastaavia termejä ovat ”mentaaliset kytkökset ja liitot”.

Shoku Rei = Voima, Kaksi Totuutta, Tiedon saaminen, Vesikaste

Sei He Ki = Jumalan Kasvot, Tulikasteen ensimmäinen vaihe

Hon Sha Ze Sho Nen = Pyhittyminen, eli Pyhän Hengen kaste, joka voidaan tulkita myös Tulikasteen toisena vaiheena

Dai Ko Myo = Valaistuminen ja kirkastuminen, Suuri Rauha, Kolme kastetta yhtä aikaa, Lopullinen tasapaino

Ki = Elämänvoima, tai vain Elämä

Kami = Pyhitetty ja kunnioitettu ilmiö, ihminen tai jokin muu juttu/seikka/asia.

Ho = Harjoitus tai tekniikka

Den = Tasot, Totuuden tien vaiheet

Choden = Perustaso, eli Totuuden tien ensimmäinen vaihe, aika ennen vesikastetta/Shoku Reita

Okuden = Sisäinen taso, Totuuden tien toinen vaihe, tulikaste, eli aika vesikasteen jälkeen

Shinbiden = Reikin opettaja/parantaja-aste, Totuuden tien kolmas kastevaihe. Tulikasteen päättymiseen asti sielun ensisijainen tehtävä on opettaa ja parantaa itseänsä, ja vasta tulikasteen jälkeen sielun ensisijainen tehtävä on opettaa ja parantaa toisia ihmisiä.

Sensei = Opettaja

 

Eräs verkossa oleva sanakirja, jolla voi halutessaan tutkia eri reikin sanoja ja niiden merkityksiä:

http://jisho.org/

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).