Reikisymbolit ja symboleiden merkitykset

Reiki perusteet kurssin toinen osa jatkaa suoraan siitä, mihin edellinen päättyi. Kurssin ensimmäisellä oppitunnilla perehdytään erilaisiin reikissä käytettyihin symboleihin, sekä reikisymboleiden alkuperäisiin merkityksiin. Symboleita käytetään opetuksessa sen vuoksi, että ihmisen oma tahto ei voi muuttaa niitä ajan kuluessa miksikään toiseksi. Vaikka jotain oppia opetettaisiin kymmeniä tai satoja vuosia väärin, tulee silti puhdas sielu aina lopulta löytämään tämän opin alkuperäisen puhtauden juuri symboleiden kautta. Tietysti oletuksena tulee olla se, että oppi alun perin on ollut puhdasta. Reikin kohdalla tämä näyttäisi pitävän oikein hyvin paikkansa.

 

Reikin voimasymboli Shoku Rei voidaan suomentaa esim. “Aseta universumin voima tähän.”

Reikin ajatusten ja tunteiden symboli Sei He Ki voidaan kääntää suomeksi “Jumala ja ihminen tulevat yhdeksi.”

Reikin ykseyssymboli Hon Sha Ze Sho Nen käännetään suomeksi “Ei mennyttä, ei nykyhetkeä, ei tulevaa.” Tätä symbolia nimitetään länsimaalaisten reikin harjoittajien toimesta usein myös kaukoparannussymboliksi. Symbolin todellinen merkitys on kuitenkin ykseydessä, eli sellaisessa pisteessä, jossa ei ole aikaa tai paikkaa, ei edes tietoisuutta tai tiedostumattomuutta.

Reikin mestarisymboli on Dai Ko Myo. Symbolin nimi voidaan sanoa suomeksi ”Suuri Loistava Valo” tai yksinkertaisesti ”Suuri Valaistuminen”. Mestarisymbolista on muutamia erilaisia piirtotapoja, joista yllä olevalla videolla on esitetty vain yksi.

 

Reikisymboleita vastaavat kristilliset symbolit

Esimerkin vuoksi rinnastetaan tässä lopuksi vielä kaikki reikin symbolit niitä vastaavien kristillisten symboleiden kanssa. i) Voima-symbolia vastaa esim. ”Tiedon- ja Elämänpuu” ja "Totuuden henki", ii) Tunteiden ja ajatusten symbolia vastaa esim. ”Jumalan Kasvot”, iii) Ykseys-symbolia vastaa esim. ”Risti”, sekä iv) Valaistumista vastaa tietysti esim. ”Kirkastuminen” (ks. myös ”Monogramma Christi” ja ”Chi Ro”). Kristillinen symboliikka on muodostettu sillä tavalla, että myös pelkästään erilaisia ristejä käyttämällä saadaan vastaavuudet kaikkien eri reikisymboleiden kanssa.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).