Aina ensin on oltava idea. Jonkin asian on aina oltava ensin olemassa idea-maailmassa, jotta se voi tulla läpi tietoiseen tai tiedostumattomaan mieleen. Näin syntyy ajatuksia. Ajatukset ovat kuin vasteita idea-maailmassa syntyville ideoille.

Aiheen matemaattinen metafora voisi toimia jotenkuten näin: Matematiikassa puhutaan, että funktion (tässä tietoisuuden) avulla määrittelyjoukon (tässä sielun idea-maailman) kaikki luvut (tässä ideat) kuvautuvat joksikin arvoiksi (tässä ajatuksiksi) maalijoukkoon (mieleen).

Aina ideoiden kuvautuminen ei ole tietoista, vaan se voi olla myös täysin tiedostumatonta. Idea-maailmaan kuuluvat esimerkiksi ihmisen itse ja varjo. Henkisen tien edetessä ihminen huomaa saavansa aivan uudenlaisia, vanhaan ajattelutapaansa nähden erilaisia ajatuksia. Nämä ajatukset voivat olla sekä hyviä että pahoja, eli ne voivat olla lähtöisin itsestä tai varjosta. Ja mitä enemmän ihminen tulee sinuiksi itsensä (ja varjonsa) kanssa, sitä paremmin ihminen hyväksyy hänen tiedostumattomat ajatuksensa ja siten ne eivät enää pääse ohjailemaan ihmisen ajattelua ja käyttäytymistä. Kaiken, minkä ihminen tiedostaa, sen hän voi hallita. Kukaan ihminen ei tee esimerkiksi pahoja tekoja, jos hän on tietoisesti hereillä. Vastaavasti jos ihminen ei ole hereillä, vaan vaikkapa luulee omia tiedostumattomia ajatuksiaan jonkun toisen ihmisen ajatuksiksi, saattaa ihminen sortua väärille raiteille. Tällöin ihminen alkaa taistella muita ihmisiä ja ulkomaailmaa vastaan, vaikka oikeasti hänen vastustajansa on hänen oma varjonsa.


Idea-maailma

(idea)

Tietotyyppi

Kääntäjä

Suoritin

Ajatus/Uskomus (vaste)


Kaavion lähde: totuudentalon malli kvanttitietokoneesta

Oheisessa kaaviossa on lukijalle todennäköisesti useita uusia sanoja, eikä niitä tarvitse tässä heti ymmärtää, mutta kokeillaan kuvata prosessi mahdollisimman yksinkertaisesti. Ihmisen olemisen taustalla on sieluntaso. Sieluntasolla on idea-maailma. Idea-maailmasta ihminen voi saada idean. Idea ottaa jonkin tietotyypin muodon ja tulee ihmisen tietoisuuden piiriin. Näin voi syntyä oivallus, ja ihminen saavuttaa ymmärryksen tuosta ko. ideasta. Tämän jälkeen idea siirtyy ihmisen kääntäjään. Kääntäjä tarkoituksensa mukaisesti muokkaa ideaa ihmiselle itselleen ymmärrettävään muotoon. Voisi sanoa, että idea muuntautuu ihmisen sisäisen maailman lakien mukaisesti. Kun idea on käännetty ymmärrettävään muotoon, se siirtyy suorittimeen. Suorittimessa ihminen muodostaa ja järjestelee uskomukset, tunneimpulssit, fantasiat, muistot jne. Tässä vaiheessa idea muuntautuu tai sulautuu esimerkiksi ajatukseksi, jonka ihminen voi ”nähdä” ajatuskuvana. Alitajuisesti ajatuskuvan nähtyään ihminen voi vaikkapa sanoa ääneen: ”Ahaa, minun pitäisi tehdä näin.” Tällä tavalla idea saa vasteen suorittimen tasolla, joka tässä esimerkissä on ajatus/uskomus.

Yllä oleva esimerkki ei tarkoita, että ihmisen kaikki ajatukset ovat lähtöisin idea-tasolta. Idea-tason viestit ovat pikemminkin hyvin harvinaisia, kun vastaavasti ihmisen omat älyyn, uskomuksiin ja kääntäjään sidotut ajatukset ovat hyvin tavallisia. Koska idea-maailma sijaitsee sielun-tasolla, on se ainakin tämän hetken maailmassa valtaväestölle täysin tuntematonta (eli tiedostumatonta) aluetta. Kuitenkin jokainen suuri tieteellinen oivallus, jumala-käsitteet, arkkityypit (kuten itse ja varjo), sekä monet muut ihmiskunnan kannalta tärkeimmät asiat ovat lähtöisin idea-maailmasta. Idea-maailma ei ole persoonallinen, vaan jokainen ihminen voi saada idea-maailmasta saman idean. Vasta ihmisen kääntäjä tekee ideasta persoonallisen, kun se muokkaa ideaa ihmisen omaan maailmaan soveltuvaan muotoon.

Idea syntyy sieluntasolla ja aloittaa matkan kohti ajatuksia 

Kuva 1. Idean tulemista ihmisen tietoisuuteen oivalluksen kautta on symbolisesti kuvattu lampun syttymisellä.

 

Mentalismin lain viisaus avautuu ihmiselle, kun hänen sielunsa aukeaa ja samalla idea-maailma tulee tutuksi. Jumalallinen ohjaus ja johdatus toimii sieluntason idea-maailman kautta. Henkisessä prosessissa ihminen haastetaan tekemään suuri työ, johon aluksi vaikuttaa tulevan pieniä, hyvin erikoisia idea-palasia. Henkisen evoluution aikana, sielun yhä enemmän avautuessa, ihminen alkaa hahmottaa omaa tehtäväänsä entistä paremmin. Lopulta ihminen tulee tilanteeseen, jossa hän pystyy täysin tietoisesti päättämään, tekeekö hän oman osansa suuressa luomistyössä vai ei. Jotta henkinen prosessi ei olisi liian helppoa, idea-tasolta heitetään johdatuksen lisäksi myös eksytys mukaan kuvioihin. Johdatusta ja eksytystä kuvattiin yllä käsitteiden itse ja varjo avulla. Nämä (sekä monet muut) idea-maailman käsitteet nimesi alun perin psykologi Carl Jung.

Otetaan tähän loppuun vielä konkreettinen esimerkki siitä, miten idea-maailma toimii sinussa. Tämä esimerkki havainnollistaa myös perustavanlaatuista eroavaisuutta ihmisen ja robotin välillä. Ajatellaan vaikka istumista. Me haluamme opettaa robotin istumaan. No, robottia koodataan ja sille rakennetaan tekoäly. Sitten robotti näkee esineen, jonka se tunnistaa tuoliksi, menee esineen luokse ja istuu. Tässä on kuitenkin paljon ongelmia. Jos tuoli onkin vain kuva tuolista, vaikkapa tapetissa, robotti edelleen yrittää mennä istumaan tuoliin. Tuo jos tuoli roikkuu katosta väärinpäin, robotti saattaa edelleen luulla sitä tuoliksi ja yrittää istua siihen. Miksi sinä et toimi, kuten esimerkin robotti? Tämä on merkittävä kysymys, ja vastaus siihen on vielä merkittävämpi. Tämä vastaus saattaa auttaa meitä rakentamaan tulevaisuuden robotteja entistäkin paremmin toimiviksi. Sinun ja robotin välinen ero löytyy idea-maailmasta. Jatketaan ajatusleikkiä. Jos sinä näet pystyssä olevan pölkyn nuotion vierellä, sinä osaat istua sen päälle, koska se on edelleen tavallaan tuoli. Voit myös istua portaille, tai aidan reunukselle, jopa laiturin reunalle. Tämä kaikki johtuu siitä, että sinulle on tullut jo lapsena idea istumisesta ja tuolista, joka auttaa tämän idean toteuttamisessa. Jos sinulle ei olisi tullut ideaa, sinä edelleen joutuisit miettimään, missä voi istua tai onko tuo esine mahdollisesti tuoli, tai sitten joutuisit käyttämään muistiasi ja istumaan vain niille tuoleille, joille olet jo aiemminkin istunut. Näin ei kuitenkaan ole asian laita, koska sinulla on idea istumisesta. Sinä osaat automaattisesti hahmottaa kääntäjäsi kautta kaikki mahdolliset istumapaikat ja istua niihin. Tätä ei nykypäivän robotti osaa tehdä.

 

Aiheesta lisää:

Myös filosofian historiasta tuttu Platon löysi aikoinaan idea-maailman (https://fi.wikipedia.org/wiki/Ideaoppi)

H. Grabner, J. Gall and L. Van Gool, "What makes a chair a chair?," CVPR 2011, Colorado Springs, CO, USA, 2011, pp. 1529-1536, doi: 10.1109/CVPR.2011.5995327. (https://ieeexplore.ieee.org/document/5995327)

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).