Polariteetin laki perustuu ideaan, että kaikki asiat ovat dualistisia, kaikilla on kaksi napaa, ja kaikilla asioilla on vastakohtansa. Kaikilla ilmaistuilla asioilla on kaksi puolta, kaksi aspektia, tai kaksi napaa. Kaikki asiat samalla ”ovat” ja ”eivät ole”, ja kaikki totuudet ovat vain puolitotuuksia, jolloin jokainen totuus on puoliksi valhe. Koska kaikilla asioilla on siis kaksi puolta, ovat nämä vastakohdat identtisiä luonteeltaan, mutta eroavaisia vain asteeltaan. Vastakohdat tapaavat toisensa ja kaikki paradoksit voidaan sovitella. (Kybalion)

 

 

Vastakohdat ovat aina kytköksissä toisiinsa. Vastakohtien ääripäät ovat keskenään identtisiä. Kruunaa vastaa klaava. Jotta voi olla pitkä, on oltavat lyhyt. Polariteetit ovat kuin saman idean eri näkökulmia. Jos ihminen haluaa olla rikas, hänen on samalla pakko haluta joidenkin muiden olevan köyhiä, sillä muuten hän ei voisi itse olla rikas. Kaikki mitä sinä haluat, aiheuttaa myös sen vastakohdan. Jos haluat saavuttaa unelmasi, ole valmis kohtaamaan pelkosi, sillä unelma ja pelko ovat saman kolikon kääntöpuolet. Henkisellä tiellä pätee: jos haluat löytää itsestäsi jumalallisuuden, ole valmis löytämään myös paholainen.

Polariteettiä voi ajatella ainakin kahdella tavalla

Kuva 1. Ääripäät voi ajatella joko-tai-tyyppisesti tai hahmottamalla ääripäiden identtisyyden.

 

Jos ihminen haluaa esimerkiksi olla hyvä, hän alkaa pian näkemään pahuutta. Hyvää ei voi olla olemassa ilman pahaa, eikä pahaa ilman hyvää – ja ne molemmat tulevat ilmi yhdessä ja samassa. Ihmisen on huomattavan paljon helpompi kuvitella itsestään hyvää kuin pahaa. Sen vuoksi henkisellä tiellä itseoivallus tulee ennen varjo-oivallusta. Itseoivallus antaa ihmiselle hyvän itsetunnon, joka mahdollistaa oman pahuuden kohtaamisen. Jos ihminen yrittää kohdata omaa pahuuttaan ennen itseoivallusta, saattaa ihminen heijastaa pahuuden itsensä ulkopuolella ja nähdä ”oman pahuutensa” jossain toisissa ihmisissä tai ihmisryhmissä. Tällöin ihminen voi muuttua hyvin tuomitsevaksi tai jopa aggressiiviseksi muita kohtaan. Myös jotkut mielenterveysongelmat (ja itsemurhat) johtuvat siitä, ettei ihminen yksinkertaisesti kestä jotain pahuuden ilmentymää itsessään.

Ihmisen tahto ei haluaisi hyväksyä polariteetin lakia, sillä tahto pyrkii lajittelemaan kaiken joko-tai-periaatteella. Ihmisen tahto ei kuitenkaan ole luonnonlaki (, vaikkakin se voi olla luonnonlaki ihmisen omassa sisäisessä maailmassa), ja koska polariteetti puolestaan avautuu juuri sekä-että-periaatteen kautta, on ihminen sidottu tahtonsa kautta kärsimykseen. Tahtonsa kautta ihminen taistelee tuulimyllyjä vastaan, ja pyöräilee aina vain ylämäkeen. KE-tietoisuus opettaa ihmistä toimimaan sopusoinnussa luonnonlakien kanssa. Itämaissa tätä sanotaan wu wei -periaatteeksi.

Henkisen evoluution kontekstissa polariteetti kuuluu asiaan. Raamatun tarinassa Kristus ja Saatana ovat olemassa yhtä aikaa. Myös muissa uskonnoissa tarinoiden päähenkilöitä kiusaa jokin pahuuden muoto, joka tuntuu jalostuvan päähenkilön kanssa yhtä aikaa. Myös tällöin kyse on polariteetista. Hyvä ihminen tuo omalla olemassaolollaan maailman syntisyyden esille. Maailmansynti ei näy, jos kukaan ei ole hyvä, mutta heti kun hyvä astuu esiin, myös synti paljastuu. On esimerkiksi ihan ok kaupallistaa henkisyyttä, mutta kun joku tekeekin sitä ilmaiseksi, kaupallistaminen alkaakin haista. Aina kun joku tekee oikean ja hyvän teon, paha paljastuu. Yleensä paha myös tällöin hyökkää hyvää vastaan, kuten kuuluisassa Kristuksen tarinassakin kävi. Paha ei haluaisi paljastua, mutta henkisen tien idea onkin juuri se toinen – pahan paljastaminen. Jos tien alussa ihminen pitää varjoaan piilossa ja esittelee itseään ja omia hyviä puoliaan julkisesti kaikille, niin tien lopussa ihminen pitää itsen piilossa ja tuo esiin omat pahat puolensa. Vain sellaiset ihmiset, jotka tuovat omat pahat puolensa esiin, voivat tulla varjostaan tietoiseksi ja siten oppia hallitsemaan ja hillitsemään sitä. Jos paha pysyy piilossa (tai ihminen luulee jo olevansa puhdas), hänen varjonsa pettää hänet.

Harjoitustehtävänä voisi olla etsiä maailmankaikkeudesta jokin sellainen asia, jolla ei ole vastakohtaa. Pystytkö löytämään sellaisen asian?

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).