Sukupuolen lain mukaan kaikissa asioissa ilmenee niiden sukupuoli: jokaisessa asiassa on maskuliininen ja feminiininen prinsiippi: sukupuoli ilmenee kaikilla tasoilla. Pattereilla on uros- ja naarasnapa, kuten maapallollakin ja ihmisillä. (Kybalion)

 

Myös maapallolla on kaksi sukupuolta

Kuva 1. Kuvassa näkyy maapallon pohjois- ja etelänapa sekä magneettiset navat. Kuvan © e-Oppi Oy. 

 

Myös akuilla ja paristoilla on kaksi sukupuolta

Kuva 2. Myös paristoilla ja akuilla on kaksi sukupuolta, kaksi napaa. Sähkölaitteissa puhutaan uros ja naaras liittimistä.

 

Vanhemmissa kielissä, kuten hepreassa ja arabiassa, jopa jokaisella sanalla on oma sukupuolensa. Myös monissa muissa kielissä on jäänteitä tästä sukupuoli-ajattelusta. Ruotsin kielessä sanat jakaantuvat en ja ett -sukuisiin sanoihin. Ranskassa jako tulee puolestaan sanojen le ja la avulla.

 

Intiaaneilla oli viisi sukupuolta

Jotkut intiaanikansat uskoivat, ettei ole vain kahta erillistä sukupuolta, vaan he opettivat kaksi-henkisistä ihmisistä. Kaksi-henkinen ihminen oli ihminen, jossa oli sekä mies että nainen. Tällaisia ihmisiä arvostettiin ja heidät koettiin taiteellisiksi, älykkäiksi ja huomattavan empaattisiksi. Yleisesti intiaaniheimot tunnistivat kolmesta viiteen eri sukupuolta. Näitä olivat esimerkiksi: mies, nainen, kaksi-henkinen nainen, kaksi-henkinen mies, sekä transsukupuolinen/sukupuolenvaihtaja/muun sukupuolinen. (lähde alla)

 

Kaikki ihmiset ovat ensin naisia?

Ihmisen fyysisessä alussa sukupuolen laki toimii hyvin erikoisella tavalla. Huomautetaan kuitenkin heti tähän alkuun: jotta uusi ihminen voi saada alkunsa, siihen tarvitaan sukupuolen lain tasapainoa, eli tarvitaan mies ja nainen – kaksi erilaista sukusolua. Hyvin mielenkiintoista on myös se, että miehen siittiö on ihmisen pienimpiä soluja, kun taas naisen munasolu on ihmisen suurin solu (, jos hermosoluja ei oteta huomioon). Näin uusi elämä saa alkunsa: vastakohdat (suuri ja pieni) yhdistyvät sukupuolen lain mukaisesti. Kun ihmisen ensimmäinen solu, tsygootti, tulee valmiiksi, siinä on kaksi napaa – aivan kuten maapallolla. Ihmisen kasvaessa äitinsä kohdussa jokainen ihminen tulee ensin naiseksi, ja vasta tämän jälkeen miehien sukupuolielimet alkavat kehittyä ja kasvaa ulospäin. (lähde alla) Symbolisesti ajateltuna on mielenkiintoista, että mies kasvaa ulospäin ja nainen sisäänpäin. Miehuus kasvattaa kovaa nahkaa, metsästystä ja sotimista, kun taas naiseus kasvattaa herkkää hipiää, kotona sisällä ruoanlaittoa ja siivousta. Henkinen tie kääntää asetelman päälaelleen: miehet tulevat naisiksi, kääntyvät sisäänpäin ja herkistyvät, kun taas naiset kääntyvät ulospäin, tulevat esiin ja vaativat oikeuksiaan. Lopulta roolien on kuitenkin löydettävä tasapaino – ihmisen tulee tulla ihmiseksi, ei mieheksi tai naiseksi.

 

Sukupuolten tasa-arvo

Henkisesti tulkittuna sukupuolen laki antaa ihmiskunnalle perusteet miesten ja naisten tasa-arvolle, sillä vaikka ihminen olisi mies tai nainen, ei hän välttämättä ole henkisesti mies tai nainen. Ihmisen mentaalinen sukupuoli ei ole myöskään muuttumaton, eli mies tai nainen, vaan se etsii tasapainoa koko elämän ajan. Vaikka ihmiskunta on aiemmin toteuttanut miehen ja naisen epätasa-arvoa, ei kukaan täysjärkinen voi näiden luonnonlakien opiskelun jälkeen enää väittää, että toinen sukupuolista olisi jotenkin toista parempi. Tällaiselle väitteelle ei löydy myöskään tieteellistä perustetta. Totta kai voidaan yleistää, että jossakin iässä x miehet ovat keskimäärin fyysisesti voimakkaampia kuin naiset, mutta esimerkiksi lähes kaikki miehet häviävät naishuippu-urheilijoille. (Jos et usko tätä, voit mennä kellottamaan oman 100 m juoksuajan ja verrata tätä aikaa naisten arvokisojen aikoihin.) Monissa maissa naiset ja miehet myös suorittavat armeijan tasa-arvoisesti – onkin todella epätasa-arvoista, jos lainsäädäntö on asetettu koskettamaan vain toista sukupuolta. Tasa-arvo pätee myös miesten ja naisten rooleihin ja esimerkiksi kotitöihin. Monet miehet luulevat olevansa kotitöiden ja lastenhoidon yläpuolella, mutta tämäkin on valitettavaa harhakuvitelmaa. Nyt vielä 2000-luvun alussa tasa-arvon tilanne on sellainen, että se herättää suurta muutosvastarintaa, ja jopa vihaa. Ja tämä on siis tilanne kehittyneissä hyvinvointivaltioissa, ei vanhanaikaisissa maissa, joissa tasa-arvo on tulossa vasta joskus myöhemmin. Tasa-arvokysymykset eivät kuitenkaan ole pelkästään miehiä suosivia ja naisia alistavia, vaan esimerkiksi juuri pakollinen armeija ja äitiä suosivat asenteet huoltajuuskiistoissa ovat useimmiten juuri miehiä alistavia teemoja.

 

Hengellisyys ja sukupuolet

Ihmisen hengellinen sukupuoli on avain valaistumiseen ja kirkastumiseen. Hengellinen sukupuoli käsittää 1) maskuliinisen tiedon (myös totuus, totuuden Henki, ikuinen Isä), jonka symboli on tiedonpuu, sekä 2) feminiinisen elämän (myös elämänpyörä, Dharmanpyörä, Luonto-Äiti, elämän henkäys), jonka symboli on elämänpuu. Jos kohdat 1 ja 2 pääsevät vapaasti ihmisen hengessä ja sielussa muodostamaan symbolisen avioliiton, syntyy KET ihmisen sydämessä, ja lopulta se nousee tietoisuuden kasvaessa aina KE-tietoisuudeksi asti. Ennen kirkastumista henkiseen tiehen kuuluu vaiheet, joissa ihminen luulee itseään tiedoksi ja/tai elämäksi sekä sieluksi ja/tai hengeksi. Tällöin ihminen kulkee henkistä evoluutiota kuin puoliteholla, ja opettaa totuutta vain toisesta näkökulmasta. Lopulta kun ihminen pääsee henkisyyden ja lain tuntemisen kanssa tasapainoon, henkinen evoluutio alkaa tapahtua ihmisessä kuin itsestään. Tässä puhtaassa perustilassaan ihminen ei ole mies tai nainen, vaan hän on intiaanien kuvaamassa tilassa, jossa ihmisessä asuu kaksi henkeä – maskuliininen ja feminiininen.

 

Lisätietoja aiheesta:

Intiaanikansojen sukupuolet (https://indiancountrytoday.com/archive/two-spirits-one-heart-five-genders)

Kaikki ihmiset ovat ensin naisia (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4470128/)

Kuvan 1 lähde: (https://peda.net/kannus/jvk/oppiaineet2/fysiikka/9-lk-fysiikka/e9k22/33-magnetismi/johdanto/m)

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).