Universaalin etiikan mukaiset ohjeet henkisyyteen

 

Tässä esitetään henkisyyteen (eli henkiseen kasvuun ja kehittymiseen, henkiseen evoluutioon) liittyen, sekä henkisen tien (myös totuuden tien) kulkemisen tueksi universaalin etiikan mukaiset ohjeet.

 

1. Yleinen etu

Oman toiminnan on oltava yleisen edun mukaista. Yleiseen edun piiriin kuuluvat universumi, sen luonto, ihmiskunta sekä jokainen ihminen yksilönä.

 

2. Ihmiset ja Jumala

Oman toiminnan on oltava oikein ja kunniallista kaikkia ihmisen kohtaamia henkilöitä kohtaan, sekä sitä tahoa kohtaan, jota ihminen pitää Jumalana.

 

3. Palvelustyö

Jokaisen ihmisen palvelustyön tulee täyttää korkeimmat mahdolliset ammatilliset vaatimukset sillä alalla, johon palvelustyö liittyy. Esimerkiksi jos palvelustyö liittyy tekniikkaan, tulee ihmisen seurata teknisen alan eettisiä ohjeistuksia. Vastaavasti ihmisten auttajien tulee seurata lääketieteen ja psykologian alan eettisiä ohjeistuksia. Eri alojen yleiset eettiset ohjeistukset eivät ole universaalia etiikkaa noudattavan ihmisen tavoitteita, vaan alarajoja, jotka hän toteuttaa toiminnassaan joka tapauksessa.

 

4. Rehellisyys ja riippumattomuus

Ihmisen on säilytettävä rehellisyys ja riippumattomuus koko henkisen evoluution ajan. Esimerkiksi ihminen ei voi ottaa vastaan lahjuksia (kuten palkkaa), tai käyttää väärinhankittua vanhaa omaisuuttaan. Ihminen ei voi myöskään ryhtyä valtataisteluihin, tai varastaa fyysisesti tai aineettomasti tuotettua omaisuutta.

 

5. Johtaminen, esimerkkinä oleminen

Henkiseen evoluutioon liittyvän johtajuuden tulee noudattaa ja edistää universaalia etiikkaa, sekä olla riippumatonta ystävyys-, veljeys- ja perhesuhteista. Johtajuuden tulee tähdätä koko ihmiskunnan hyvään, ei vain tietyn kontekstin, uskonnon, kansakunnan, yksilön tai maa-alueen.

 

6. Ammattimaisuus

Ihmisen tulee henkisessä evoluutiossa pyrkiä ja edistää henkisten toimijoiden rehellisyyttä ja hyvää mainetta yleisen edun mukaisesti.

 

7. Kollegat

Ihmisen on tuettava muita henkisen evoluution matkaajia ja oltava oikeudenmukainen heitä kohtaan. Ihminen ei voi olla väkivaltainen toisia tai itseään kohtaan, eikä pettää tai myydä kollegoja oman etunsa vuoksi. Ihminen ei voi varastaa kollegojen työtä, arvostella, mustamaalata ja maalittaa heitä, tai millään muullakaan tavalla juonitella heidän selkänsä takana.

 

8. Henkilökohtainen vastuu

Ihminen sitoutuu loppuelämänsä ajaksi henkiseen evoluutioon, sekä sen myötä kantamaan henkilökohtaisesti vastuuta maailmasta, ihmiskunnasta, sekä omista teoista ja ajatuksista. Ihminen sitoutuu elämänmittaiseen oppimiseen ja kehittymiseen – ihmisyyden harjoittamiseen. Vastuullinen ihminen sitoutuu myös jatkuvasti kyseenalaistamaan itsensä ja omat tarkoitusperänsä. Vastuullinen ihminen tuntee itsekkään voiman, eikä siksi erehdy koskaan väheksymään sitä.

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).